fbpx

31 marca mija termin zgłaszania do emerytur pomostowych osób, które pracują w szczególnych warunkach. Jeśli zatrudniasz takie osoby, wypełnij odpowiedni druk.

 emerytury pomostoweObowiązek wypełniania tych dokumentów powstał w roku 2008 wraz z ustawą o emeryturach pomostowych. Zgłasza się jedynie te osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku. Emerytury pomostowe mogą otrzymać te osoby, które pracowały w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze przynajmniej 1 dzień do roku 1999. Staż pracy ma wynosić przynajmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Osoba, która chce dostać emeryturę pomostową, musi pracować co najmniej 15 lat w trudnych warunkach.

Pracodawcy, którzy zatrudniają takie osoby, są obciążeni dodatkowymi obowiązkami. Konieczne jest prowadzenie wykazu stanowisk takich pracowników i opłacania dodatkowej składki. Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych dotyczy tylko tego okresu, gdy pracownik zajmował się pracą o szczególnym charakterze. Gdy pracownik składa wniosek o emeryturę pomostową, firma powinna w ciągu 7 dni zawiadomić o tym fakcie ZUS.

Kopie dokumentów, podobnie, jak w innych przypadkach, są przechowywane przez 5 lat.

Wysokość stawki na emerytury pomostowe wynosi 1,5% wymiaru podstawowego tych składek, które uiszczamy na ubezpieczenie rentalne i emerytalne. 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.