fbpx

Nowelizacja ustawy o rachunkowości, nad którą pracuje parlament, zwolni niebawem podmioty prawne (spółki) zatrudniające do 50 osób i osiągające przychody nie większe niż 8 mln euro z kilku istotnych obowiązków względem organów publicznych. Dzięki temu małe jednostki zaoszczędzą 61 mln zł.

 

raport rocznySejm przyjął zmiany w ustawie o rachunkowości w części dotyczącej małych podmiotów gospodarczych. Powodem nowelizacji była konieczność dostosowania polskiego prawa do wymagań unijnych. Teraz projektem zajmie się Senat.

 

Najważniejsze zmiany

Najważniejsze usprawnienia:

  1. Możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego, które obejmie uproszczony bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową z ograniczoną liczbą danych.
  2. Zwolnienie z obowiązku składania sprawozdania z działalności. Takie uprawnienie będą mieć tylko wtedy, gdy umieszczą w informacji dodatkowej niektóre dane wymagane dotąd w sprawozdaniu z działalności.
  3. Zwolnienie z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.
  4. Zwolnienie spółdzielni z obowiązku publikowania sprawozdań finansowych w Monitorze Spółdzielczym.

Zdaniem Ministerstwa Finansów zmiany, na których skorzystać ma ok. 40 tys. podmiotów, pozwolą zaoszczędzić małym firmom 61 mln zł.

 

Kryteria małej firmy

Wedle nowych rozwiązań za małe firmy będą uznawane: spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjne i spółki osobowe tworzone przez te podmioty, jeśli spełnią dwa z trzech warunków. Chodzi o:

  • sprzedaż netto nieprzekraczającą w danym roku podatkowym 8 mln euro,
  • średnie zatrudnienie nie większe niż 50 osób,
  • sumę bilansową za rok sporządzania sprawozdania i rok poprzedzający nie większą niż 4 mln euro.

Nowelizacja przewiduje, że ze zmian będą mogły też korzystać osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i partnerskie osiągające w danym roku obrotowym przychody nieprzekraczające 1,2 mln euro oraz organizacje pozarządowe z przychodami do 100 tys. zł rocznie.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.