Advertisement

Adam Krzysztof Adamowicz został Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Powołano go na sześcioletnią kadencję. Rzecznik MŚP to nowa instytucja ustanowiona przez tzw. Konstytucję Biznesu. Ma on być gwarantem wdrożenia przepisów z tego pakietu ustaw oraz stać na straży praw przedsiębiorców.

Adamowicza zaproponowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Uzyskał on poparcie czterech organizacji zrzeszających pracodawców.

Wsparcie dla sektora MŚP

Instytucja rzecznika małych i średnich firm została wdrożona na kanwie przepisów z Konstytucji Biznesu. Do tej pory sektor MŚP, który stanowi 90 procent wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, nie miał dedykowanej osoby do obrony interesów przedsiębiorców. Adamowicz uzyskał pozytywną opinie od Konfederacji Lewiatan, Związku Pracodawców Business Centre Club, Związku Rzemiosła Polskiego oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Sam był przez wiele lat właścicielem firmy.

Rzecznik MŚP ma przede wszystkim czuwać, aby zasady z Konstytucji Biznesu weszły w życie i były przestrzegane. Ma stać na straży praw takich jak wolność działalności gospodarczej, bezstronność, zasada uczciwej konkurencji. Będzie mógł podejmować działania systemowe, ale też interweniować w konkretnych przypadkach, na przykład przystępując do postępowania administracyjnego lub podatkowego albo wnosząc skargę do sądu administracyjnego. Rzecznik będzie opiniował akty prawne dotyczące sektora MŚP, mediował między przedsiębiorcami a administracją publiczną, edukował i informował, a także interweniował u odpowiednich organów poprzez żądanie złożenia wyjaśnień, udostępnienia akt czy udzielenia informacji.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.