fbpx

News

Aktualności, informacje dla przedsiębiorców

Wiedza jest jednym z najpotężniejszych narzędzi w rękach sprawnego inwestora. Aby osiągać sukcesy w inwestowaniu niezbędne jest jej stałe poszerzanie oraz adaptacja do postępującego rozwoju.

Dobrym źródłem wiedzy są książki, pod warunkiem wyboru odpowiedniego tytułu. Jakie są najlepsze książki o inwestowaniu na rynkach akcji?

Każda osoba, która planuje założyć firmę, staje w którymś momencie przed wyzwaniem wybrania dla niej odpowiedniej nazwy. Od strony marketingowej napisano na ten temat dziesiątki artykułów. Mało kto jednak podchodzi do tego tematu również z punktu widzenia prawa. Tylko że nazwa idealna dla marketingowca może być nie do przyjęcia dla rzecznika patentowego

Od stycznia 2021 wejdzie w życie obowiązek o zgłaszaniu przez przedsiębiorców umów o dzieło do ZUS-u – właściwy ustęp został już dodany do ustawy o ubezpieczeniach społecznych.

Aby uniknąć błędów i konsekwencji związanych z zawarciem umowy o dzieło, gdy bardziej właściwa byłaby np. umowa o pracę, przedsiębiorcy powinni dogłębniej analizować zawierane umowy.

Pieniądze

Według rzecznika małych i średnich przedsiębiorców oraz 205 organizacji zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy rzeczniku jednakowa płaca minimalna w całym kraju nie jest właściwym rozwiązaniem, bo nie oddaje różnic w kosztach utrzymania w różnych regionach.

Także Komisja Europejska domaga się zmian w płacy minimalnej. Niedługo mają się toczyć rozmowy rządu z przedsiębiorcami w tej kwestii.

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.