fbpx

Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Doręczanie pism do przedsiębiorców na podstawie adresu z CEIDG

Do tej pory adresem do doręczeń wszelkich urzędowych pism dla przedsiębiorców był ten zgłaszany przez nich jako adres zamieszkania. Od września tego roku zasada ta ulega zmianie - teraz będzie obowiązywać adres wskazany w CEIDG.

We wrześniu wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Najważniejsze zmiany dotyczą właśnie adresu do doręczeń pism w postępowaniu cywilnym. Według nowelizacji teraz wiążącym adresem będzie wskazany przez przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych w KRS lub CEIDG, chyba, że został w odpowiednim rejestrze wskazany inny adres do tych celów.

Zmiany w prawie zaplanowano z uwagi na lukę prawną i trudności z windykacją należności przez wierzycieli. W tej chwili wszelkie pisma doręczane są do miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Zdarza się, że pisma ponaglające i przypominające o zapłacie są wysyłane na adres prowadzenia działalności, gdyż wierzyciel nie zna adresu zamieszkania dłużnika (na fakturach widnieje adres działalności). Sąd w takiej sytuacji nie może przyjąć, że korespondencja została skutecznie doręczona, a to znacznie wydłuża procesy sądowe i uzyskiwanie zaległych płatności.

Przypominamy, że przedsiębiorca jest zobowiązany do aktualizacji danych w rejestrach w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować karą grzywny lub nawet ograniczenia wolności. Właśnie dlatego nowelizacja gwarantuje, że dłużnicy będą otrzymywać wszelkie pisma sądowe na aktualny adres prowadzenia działalności, a to znacznie przyspieszy wszelkie procesy sądowe i sprawy administracyjne.

 

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.