fbpx

Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Zatory płatnicze problemem małych i średnich przedsiębiorstw

Poważne problemy z płynnością finansową, a w szczególnych przypadkach nawet groźba upadłości – takie są konsekwencje zatorów płatniczych. Nieterminowe płatności to jedna z największych bolączek przedsiębiorców z sektora MŚP.

Wysokość aktualnych zatorów płatniczych w polskich firmach wynosi ponad 100 mld zł. Tak wynika z aktualnych danych prowadzonego od 8 lat przez Krajowy Rejestr Długów i Konferencję Przedsiębiorców Finansowych w Polsce badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”. Okazuje się, że firmy w ostatnim kwartale 2016 roku czekały na zapłatę należności średnio 3 miesiące i 3 dni. Taka nieterminowość jest szczególnie dotkliwa dla małych firm, w których koszty związane z brakiem płatności znacząco obciążają budżet.

 

Pakiet wierzycielski lekiem na zatory płatnicze

Przedsiębiorcy czekają na uregulowania prawne, które pomogą im walczyć z nieuregulowanymi płatnościami i nieuczciwymi kontrahentami. Odpowiedzią na ich potrzeby ma być stworzony przez Ministerstwo Rozwoju pakiet wierzycielski, czyli ustawa dająca przedsiębiorcom możliwość dokładnej weryfikacji kontrahentów oraz szybszego odzyskania należności. Według planów pakiet wierzycielski ma wejść w życie już od 1 czerwca br.

W ramach pakietu przedsiębiorcy będą mogli szczegółowo sprawdzać kontrahentów jeszcze przed rozpoczęciem współpracy. Takie informacje będą mogli uzyskiwać od BIG-ów oraz rejestrów publicznych (takich jak CEIDG, KRS) jednocześnie. Zakładane jest również utworzenie rejestru dłużników podatkowych czyli Rejestru Należności Publicznoprawnych, który będzie prowadzony przez Ministerstwo Finansów. Mają być również tworzone oceny wiarygodności płatniczej przedsiębiorców (scoringi).

Sposoby na odzyskanie należności

Jak na razie większość przedsiębiorców, chcąc odzyskać swoje należności, korzysta z usług firm windykacyjnych. Taka instytucja przejmuje monitoring i obsługę należności, proponuje windykację polubowną czy nawet prowadzi postępowanie sądowe, jeśli jest ono konieczne.

Przeterminowane należności można również sprzedać tzw. faktorowi w ramach usługi faktoringu. Firma faktoringowa finansuje ok. 80-90% wierzytelności po wystawieniu faktury przez przedsiębiorcę, a pozostałą kwotę, pomniejszoną o prowizję dla faktora przekazuje po uiszczeniu należności przez kontrahenta.

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.