fbpx

Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Split payment wchodzi w życie od 1 kwietnia 2018

Sejm przyjął nowelizację ustawy o VAT, w ramach której od 1 kwietnia przyszłego roku przedsiębiorców będzie obowiązywać tzw. płatność podzielona VAT, czyli split payment.

O planach wprowadzenia split paymentu informowałem już kilkukrotnie. Mechanizm podzielonej płatności podatku od towarów i usług ma na celu zapobieganie w unikaniu płacenia VAT oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu tego podatku do państwowego budżetu.

 

Choć split payment nie będzie mechanizmem obowiązkowym, Ministerstwo Finansów zachęca wszystkich przedsiębiorców działających na rynku B2B do tej metody rozliczeń. Od 1 kwietnia opłacanie kontrahent będzie w takim wypadku opłacał fakturę na dwa rachunki: na jeden należność netto, na drugi – kwota podatku VAT.

Dzięki podzieleniu płatności, sprzedawca będzie otrzymywał jedynie kwotę netto do bieżącego wykorzystania, natomiast kwota podatku, mimo że wciąż będzie jego własnością, będzie mogła być wykorzystana jedynie na rozliczenia VAT z innymi kontrahentami lub fiskusem.

Jakie korzyści czekają na płatników, którzy zdecydują się na korzystanie z split payment? Nie będą wobec nich miały zastosowania przepisy o solidarnej odpowiedzialności, a także przepisy dotyczące sankcji ujętych w art. 112b i art. 112c Ustawy o VAT oraz w art. 56b Ordynacji podatkowej. Ci płatnicy będą też bardziej chronieni przed posądzeniem o udział w przestępczymi działaniami związanymi z podatkiem VAT.

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.