fbpx

Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Czym jest waloryzacja emerytur, w jaki sposób przebiega?

Temat rent i emerytur jest bliski wielu obywatelom naszego kraju. Szczególnie że z takich świadczeń korzysta z roku na rok coraz więcej osób. Dlatego też warto orientować się w obowiązujących przepisach, aby wiedzieć, czego się spodziewać. Ciekawym zagadnieniem jest na pewno waloryzacja. Właśnie tą kwestią zajmiemy się w poniższym artykule.

Co trzeba wiedzieć o waloryzacji?

Wartość pieniądza nie stoi w miejscu, ale stale się zmienia. Dlatego też podwyższeniu muszą ulec między innymi takie świadczenia jak renta i emerytura. Właśnie temu służy waloryzacja. Mowa tutaj o podniesieniu wartości wierzytelności do takiego poziomu jak w momencie powstania. Wszystko to związane jest ze zmiennością siły nabywczej pieniądza. Gdyby takie działania nie miały miejsca, to rencista lub emeryt nie mógłby liczyć na podwyżkę. W konsekwencji, z roku na rok byłby w stanie coraz mniej kupić za otrzymywane środki. Warto wiedzieć, że tak naprawdę waloryzacji mogą podlegać najróżniejsze rodzaje świadczeń pieniężnych, nie tylko te wspomniane powyżej. Natomiast właśnie w kontekście emerytur oraz rent najczęściej mówi się tym zagadnieniu. Podwyższenie wypłacanych sum ma miejsce każdego roku od 1 marca. W jaki sposób dokonuje się potrzebnych obliczeń?

Na jakiej podstawie dokonywana jest waloryzacja?

Co roku podawane są wskaźniki, na których podstawie dokonuje się stosownych obliczeń. Od takich danych zależy, jak bardzo świadczenia pójdą w górę. O czym mowa? Chodzi o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Informacje te muszą zostać podane przez Prezesa GUS do końca stycznia. Natomiast w kolejnym miesiącu ten sam urząd ogłasza realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Trzeba jeszcze dodać, że dane te dotyczą roku poprzedniego. Jak zatem widać, podwyżki są zależne od wzrostu cen towarów (inflacji), jak również od tego, o ile w ubiegłym roku podniosły się płace. Na tej podstawie wylicza się tak zwany wskaźnik waloryzacji. Aby uzyskać ostateczną kwotę, która zostanie wypłacona na konto rencisty lub emeryta należy pomnożyć otrzymany wskaźnik przez kwotę świadczenia. Jak sytuacja będzie się przedstawiała w 2018 roku?

Waloryzacja rent i emerytur w 2018

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, każdego roku oblicza się nowy wskaźnik waloryzacji, który podaje się w lutym, a od 1 marca wypłacane są powiększone świadczenia. W 2018 roku podwyżka dla rencistów oraz seniorów wynosi 2,98%. Oczywiście, im większa emerytura, tym więcej pieniędzy wpłynie na konto danej osoby. Gdy ktoś otrzymuje świadczenie w wysokości 1000 zł brutto, to może liczyć na dodatkowe 29,80 zł. Podana tutaj kwota nie jest przypadkowa, gdyż tyle właśnie wynosi obecnie najniższa emerytura. Aby dowiedzieć się na ten temat nieco więcej, przeczytaj również o: waloryzacja emerytur 2018.

Jak wyglądają podwyżki, gdy świadczenia zostały wstrzymane?

Niektóre osoby na pewno zastanawiają się nad tym, co w sytuacji, kiedy wypłata emerytury lub renty została wstrzymana? Czy podwyżka jest wtedy naliczana? Gdy do tego dojdzie, to w momencie, gdy nastąpi wznowienie, świadczeniobiorca otrzyma zaległe środki wraz z tymi dodatkowymi, które przysługują z tytułu waloryzacji. Zatem emeryt lub rencista nie musi się obawiać, że należność nie zostanie uregulowana.

Powyższe przepisy powinny zainteresować osoby, które pobierają rentę, czy emeryturę. Natomiast, jak było wspomniane w artykule, waloryzacji mogą podlegać każde świadczenia. Dlatego, warto poznać omawiane tu zagadnienia, z którymi zetknąć można się każdego roku.

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.