fbpx

Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Rzecznik MŚP w ciągu pół roku

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, którego powołanie przewiduje jedna z ustaw z pakietu zwanego Konstytucją Biznesu, ma zostać wybrany w ciągu pół roku od wejścia przepisów w życie, czyli od 30 kwietnia. Kandydata wskaże minister przedsiębiorczości i technologii.

Rzecznik MŚP będzie mógł opiniować akty prawne dotyczące przedsiębiorców, składać wnioski do mediacji i skargi do sądów administracyjnych.

Procedura powołania rzecznika

Konstytucja Biznesu to pięć ustaw, które weszły w życie 30 kwietnia. Jedna z nich zawiera wytyczne nt. rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Według niej, w ciągu pół roku rzecznik ma zostać powołany, a wskaże go minister przedsiębiorczości i technologii. Kandydaturę zaopiniują organizacje pracodawców zrzeszone w Radzie Dialogu Społecznego. Potem, minister przedstawi kandydata premierowi, a ten powoła rzecznika na stanowisko. Jeszcze nie wiadomo, gdzie rzecznik będzie miał siedzibę. Sam rzecznik zajmie się przygotowanie statutu oraz organizacją swojego biura. Senat w ustawie dał mu jedynie wskazówki, co do tego, jak ma ten status wyglądać. Warszawa jako siedziba rzecznika wcale nie jest przesądzona, choć wydaje się być najwygodniejszym miejscem, z racji usytuowania tu większości instytucji i organów państwowych.

Kompetencje rzecznika

Rzecznik będzie mógł:

  • opiniować projekty przepisów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców,
  • występować z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej do odpowiednich organów,
  • występować o wydanie objaśnień prawnych skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej,
  • występować o rozstrzygnięcie rozbieżności w sądowym orzecznictwie,
  • zwracać się o wszczęcie postępowań administracyjnych w sprawach przedsiębiorców z sektora MŚP do odpowiednich organów,
  • przystępować do danych postępowań administracyjnych,
  • wnosić skargi w tych postępowaniach,
  • zwracać się o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do urzędnika, który w określonym postępowaniu naruszył reguły prawne i prawa przedsiębiorcy.

W uprawnieniach rzecznika jest także mediowanie między organami administracji publicznej a przedsiębiorcami. W obszarze jego zadań będzie ścisła współpraca z organizacjami zawodowymi, społecznymi i pozarządowymi.

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.