fbpx

Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Prawo do błędu – co trzeba wiedzieć?

Od stycznia 2020 roku, na mocy nowej ustawy z 31 lipca 2019, która wprowadziła zmiany m.in. w Prawie przedsiębiorców, weszło w życie rozwiązanie zwane prawem do błędu dla nowo powstałych firm.

Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, którzy naruszą prawo w związku z prowadzonym biznesem w ciągu roku od założenia firmy, mogą uniknąć kary.

Na czym polega prawo do błędu?

Przepis o prawie do błędu został wpisany w artykuł 21a ustawy z 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z nim przedsiębiorca wpisany do CEIDG, ma prawo do błędu, rozumianego jako naruszenie prawa związane z prowadzeniem działalności, w ciągu 12 miesięcy od podjęcia działalności lub jeśli upłynęło 36 miesięcy od dnia zawieszenia lub zakończenia działalności. Właściwy organ wstrzyma się przed nałożeniem kary i jedynie wezwie przedsiębiorcę do naprawienie błędu, czyli usunięcia naruszenia prawa i ewentualnie jego skutków.

Jak naprawić błąd?

Błąd przedsiębiorca może naprawić zanim dojdzie do wszczęcia postępowania przez dany organ lub gdy już toczy się postępowanie mandatowe. Jeśli jednak postępowanie już ruszyło, przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia pisemnego oświadczenia ze zobowiązaniem do usunięcia naruszenia prawa i jego skutków.

Kiedy nie można skorzystać z prawa do błędu?

W ustawie przewidzianych jest kilka wyjątków, które spowoduje, że prawo do błędu nie zostanie zastosowane:

  • Rażące naruszenie przepisów
  • Przypadki naruszenia prawa przez tego przedsiębiorcę w przeszłości
  • Brak możliwości usunięcia naruszenia prawa lub jego skutków
  • Grzywna została nałożona na mocy przepisów prawa UE lub umów międzynarodowych
  • Naruszeniem prawa jest wykonywanie działalności gospodarczej bez koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru
  • Odrębne przepisy zakładają nałożenie grzywny jako mandat karny albo wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.