fbpx

Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Firmy z sektora MŚP dobrze oceniają zeszły rok

Dobre i raczej dobre oceny dominują wśród przedsiębiorców z sektora MŚP w badaniu sprawdzającym zadowolenie z biznesowej działalności w roku 2019. Jednakże rośnie odsetek firm negatywnie podsumowujących swoją działalność na koniec roku.

W sondażu na zlecenie Diners Club Polska pytano także o plany małych i średnich firm na następny rok.

Przedsiębiorcy zadowoleni z biznesu

Według badania wykonanego na zlecenie Diners Club Polska, 30 procent właścicieli firm z sektora MŚP ocenia zeszły rok dobrze, a aż 44 procent – raczej dobrze. Mimo iż dominujące jest przekonanie przedsiębiorców, że 2019 rok był biznesowo całkiem niezły, to zauważa się rok rocznie spadek pozytywnych ocen. W 2017 z badania Diners Club Polska wynikało, że zadowolonych było 89 procent przedsiębiorstw, w 2018 roku ten odsetek wynosił 82 procent, a w zeszłym roku – jedynie 74 procent. Aż jedna czwarta przedsiębiorców mających małe lub średnie firmy wyraziła niezadowolenie z tego, jak funkcjonował ich biznes w roku 2019. Wśród tych zadowolonych przeważają firmy średnie zatrudniające między 50 a 249 pracowników – co druga z nich oceniła zeszły rok jako dobry, a co trzecia jako raczej dobry. Statystyki wyglądają gorzej wśród firm mikro mających do 9 pracowników i małych zatrudniających między 10 a 49 pracowników – co czwarta mikro firma i co piąta mała firma określiły 2019 jako nieudany.

Fokus na klientów

W 2020 roku przedsiębiorstwa z sektora MŚP mają zamiar skupić się na klientach – aż 36 procent respondentów odpowiedziało, że ich celem jest zdobycie nowych kontrahentów lub nowych nabywców ich usług czy towarów. Drugim celem jest utrzymanie obecnych klientów, na co wskazało 30 procent badanych, zaś 14 procent firm stwierdziło, że głównie planuje inwestycje w roku 2020. Ograniczenie kosztów jest zadaniem priorytetowym dla 11 procent firm, a 7 procent wskazało na zwiększenie zatrudnienia jako na biznesowe noworoczne postanowienie.

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.