Advertisement

Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Obowiązki pracodawcy i pracownika związane z koronawirusem

Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na funkcjonowanie wielu firm. W obliczu zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa, zalecane jest ograniczenie kontaktów międzyludzkich i najlepiej pozostanie w domu.

Wprowadzono nowe regulacje prawne nakładające pewne obowiązki na pracodawców i dające przywileje pracownikom.

Praca zdalna

Nowe przepisy stanowią, że pracodawca może nakazać pracownikowi pracę zdalną w ramach umowy o pracę, wykonywana w danym czasie. Pracownik może mieć polecenie by zostać w domu na czas kwarantanny lub dłużej.

Zasiłek opiekuńczy

Pracownik może ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeśli ma dziecko do lat ośmiu, a zamknięto przedszkole, żłobek, szkołę czy klub dziecięcy. Zasiłek przysługuje na maksymalnie 2 tygodnie i nie wlicza się do okresu zasiłkowego 60 dni przy świadczeniach wypłacanych z innych powodów zamknięcia placówek oświatowych.

Odmowa delegacji

Zapisy w nowej ustawie pozwalają pracownikowi odmówić wyjazdu służbowego w region zagrożony koronawirusem, bez żadnych konsekwencji, jednak opierając się na potwierdzeniu o niebezpieczeństwie podroży poprzez oficjalne komunikaty czy zalecenia właściwych służb.

Zasady BHP

W ramach wdrażania zasad BHP na czas pandemii, pracodawca może wymagać od pracowników stosowania maseczek, odzieży ochronnej czy wykonywania dodatkowej dezynfekcji rąk. W przypadku odmowy przez pracownika dostosowania się do zaleceń, może on zostać niedopuszczony do stanowiska pracy, a nawet zwolniony.

News, czyli aktualności ze świata małego biznesu:

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.