fbpx

Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Tylko do 1 lutego można zgłosić się do Małego ZUS-u plus

Termin na zgłoszenie przedsiębiorców do skorzystania z Małego ZUS-u plus mija 1 lutego. Preferencyjne składki mogą płacić przedsiębiorcy, którzy mieli mniej niż 120 tys. przychodu za rok 2020.

Mały ZUS plus umożliwia płacenie niższych składek, wyliczonych na podstawie średniomiesięcznego dochodu przedsiębiorców.

Mały ZUS plus – zgłoszenia do 1 lutego

Preferencyjne składki Mały ZUS plus przysługują przedsiębiorcom, którzy prowadzili w ubiegłym roku działalność przez co najmniej 60 dni, wykazali przychody niższe niż 120 tys. zł za cały rok, a także nie korzystali jednocześnie z karty podatkowej i zwolnienia z podatku VAT. Ulga dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne, bo składkę zdrowotną trzeba opłacać w całości. Do Małego ZUS-u plus zgłoszenia przyjmowane są do 1 lutego. Aby się zgłosić, przedsiębiorca powinien wyrejestrować się z ubezpieczenia z kodem 05 10, 05 12, jeśli podlegał ubezpieczeniom społecznym, ale nie korzystał z Małego ZUS-u, lub z kodem 05 70, 05 72, jeśli akurat 31 grudnia 2020 skończył się u niego okres opłacania Małego ZUS-u.

W obu przypadkach składa się wniosek ZUS ZWUA. Następnie należy zgłosić się do ubezpieczenia społecznego wnioskiem ZUS ZUA lub ZUS ZZA, jeśli przedsiębiorca podlegał tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, z kodem 05 90 lub 05 92 (opcja dla osób z rentą). Jeśli przedsiębiorca korzystał z Małego ZUS-u Plus w roku 2020, nie musi ponownie się zgłaszać, o ile oczywiście dalej spełnia warunki i ulga mu przysługuje.

 

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.