News

Aktualności, informacje dla przedsiębiorców

Opłacanie podatków

Już od przyszłego roku zostanie uproszczone rozliczanie się ze skarbówką. Zamiast wpłat na kilka różnych kont podatnicy będą wpłacać PIT, CIT i VAT na jedno konto.

Numer konta będzie indywidualnie ustalony dla każdego podatnika. Identyczny system działa już dla opłat do ZUS-u.

Sprawozdanie finansowe

Czym jest elektroniczne sprawozdanie finansowe? Kto ma obowiązek je składać? Kogo obowiązuje sprawozdanie w formacie xml? Dlaczego warto skorzystać z generatora e-sprawozdań?

Od 1 października 2018 roku zgodnie z postanowieniami art. 45 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe musi być sporządzane w wersji elektronicznej jako e-sprawozdanie finansowe i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Od tej pory nie można sporządzać sprawozdań w wersji papierowej – wydruk jest tylko kopią, a nie oryginałem. Elektroniczne sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w odpowiednich strukturze logicznej i formacie. Struktury te są dostępne w BIP-ie Ministerstwa Finansów.

Przyjazne państwo

„Przyjazne Prawo” to pakiet 60 zmian w ustawach mających wprowadzić ułatwienia dla małych i średnich firm. Rada Ministrów przyjęła projekt, teraz jest on poddany sejmowej konsultacji, a w życie przepisy wejdą z początkiem przyszłego roku.

Wśród ułatwień są m.in. prawo do błędu, prawo do reklamacji dla przedsiębiorstw z CEiDG, możliwość zakładania spółek przez rzemieślników i inne.

Dowód osobisty

W życie wchodzi właśnie zakaz tworzenia kopii dokumentów pod groźbą kary 2 lat pozbawienia wolności. Z wyjątkiem kilku sytuacji – o charakterze urzędowym czy służbowym – kserowanie dokumentów tożsamości będzie karalne.

W dalszym ciągu firmy będą mogły obejrzeć dokumenty tożsamości i spisać z nich niezbędne dane do czynności cywilnoprawnych.