Przepisy o Małym ZUS-ie dopiero weszły w życie, a już szykuje się ich nowelizacja. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zapowiedział, że w ciągu miesiąca zostanie zaproponowana nowelizacja ustawy wprowadzającej Mały ZUS, bo są zastrzeżenia przedsiębiorców, co do jej funkcjonowania.

Aktualnie rzecznik MŚP zbiera opinie właścicieli firm na temat Małego ZUS. Uwagi dotyczą m.in. terminu składania wniosków o Mały ZUS.

e-faktury w praktyce

Coraz bardziej popularne stają się zawody, które nie wymagają przychodzenia do biura. Co więcej, nie wymagają zatrudniania się w żadnej konkretnej firmie. Cyfrowi nomadzi, bo tak się ich nazywa, zakładają własną działalność, są mobilni i pracują tam, gdzie akurat się znajdują. Często profesje, które to umożliwiają, wybierają osoby, które lubią podróżować i często zmieniać miejsce zamieszkania. Wszystko można mieć wtedy przy sobie, nawet efaktura nie musi być wystawiana w tradycyjny sposób. Zobaczmy jak to działa.

Twój e-PIT

Platforma Twój e-PIT pozwala na wypełnienie rocznego zeznania podatkowego przez urzędników. Nie będzie konieczności samodzielnego składania dokumentu i udawania się do urzędu. Start serwisu planowany jest na 15 lutego.

W tym roku e-PIT obejmie pracowników oraz sprzedawców papierów wartościowych. Od 2020 dołączą do nich mali przedsiębiorcy.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Od tego roku przedsiębiorca będzie mógł zgłosić pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz ich wyrejestrować poprzez wypełnienie online wniosku CEIDG-1. To skutek jednej z nowelizacji z pakietu Konstytucji dla Biznesu.

Wniosek CEIDG-1 służy do rejestracji i aktualizacji działalności gospodarczej, a jego złożenie jest darmowe.