News

Aktualności, informacje dla przedsiębiorców

Od 1 lipca br. VAT od nieopłaconych przez kontrahentów faktur będą mogli odzyskać przedsiębiorcy powiązani z dłużnikiem rodzinnie i kapitałowo. Prawo do ulgi będzie przysługiwać nawet wtedy, gdy podmiot zalegający znajdować się będzie w stanie upadłości lub likwidacji.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości, nad którą pracuje parlament, zwolni niebawem podmioty prawne (spółki) zatrudniające do 50 osób i osiągające przychody nie większe niż 8 mln euro z kilku istotnych obowiązków względem organów publicznych. Dzięki temu małe jednostki zaoszczędzą 61 mln zł.

W związku z podwyżką płacy minimalnej od 1 stycznia 2016 r. wzrosną również zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego ponoszone przez osoby prowadzące działalność krócej niż dwa lata. Podwyżka sięgnie 9,54 zł miesięcznie, przez co tzw. ulgowy ZUS wyniesie 176,33 zł.

Wg wyliczeń Centrum im. Adama Smitha w tym roku po 11 czerwca pracujemy na siebie, a nie po to, by opłacić daniny do budżetu. To najwcześniej w 21-letniej historii badania. Wbrew pozorom nie oznacza to wcale, że w Polsce zmniejszyły się podatki.

„Mały Newsletter”

Zapisz się i otrzymuj:

  • istotne zmiany przepisów,
  • najciekawsze newsy,
  • tylko sprawdzone oferty,
  • przypomnienia o ważnych terminach.

Maks. 2 wiadomości w miesiącu.