News

Aktualności, informacje dla przedsiębiorców

Wynagrodzenie może otrzymywać jedynie ta osoba, której imię i nazwisko widnieje na umowie. Czasem dochodzi do sytuacji, gdy pracownik upoważnia inną osobę do odbioru swojej wypłaty, jednak wtedy konieczne jest odpowiednie zaświadczenie.

Polska to kraj kontrastów – nasze społeczeństwo jest młode, ale jest w nim wiele osób w starszym wieku, które nie pracują. W Polsce panuje niechęć do zatrudniania takich osób, a one same także nie angażują się w poszukiwania pracy. 

„Mały Newsletter”

Zapisz się i otrzymuj:

  • istotne zmiany przepisów,
  • najciekawsze newsy,
  • tylko sprawdzone oferty,
  • przypomnienia o ważnych terminach.

Maks. 2 wiadomości w miesiącu.