News

Aktualności, informacje dla przedsiębiorców

zatory płatnicze to problem przedsiebiorców

Już w tym miesiącu do Sejmu trafi ustawa antyzatorowa, której projekt został przyjęty przez rząd 14 maja. Jeśli zostanie przegłosowana, to w życie wejdzie od nowego roku.

Ustawa zawiera wiele poprawek przepisów, które mają udrożnić ściąganie należności od przedsiębiorców. Jedna z nich dotyczy możliwości pomniejszania podatku o kwotę długu.

biała lista VAT

Już 1 września wejdą w życie przepisy dotyczące wprowadzenia tzw. białej listy podatników VAT, czyli jednej, ogólnopolskiej bazy czynnych płatników VAT. Jednak kary wynikające z wprowadzenia systemu zaczną obowiązywać dopiero od 2020 roku.

Sankcje będą nakładane za wysłanie przelewu na inny rachunek niż oficjalny ujęty w bazie.

Minister Jadwiga Emilewicz

Od kilku miesięcy dochodzą do opinii publicznej sygnały o tym, że Fiskus planuje sprawdzić, kto jest prawdziwym przedsiębiorcą, a kto „fikcyjnym”. Zapowiadano test przedsiębiorcy, ale propozycja została zarzucona, bo wywołała kontrowersje.

Okazuje się jednak, że Ministerstwo Finansów dalej planuje sprawdzać firmy pod kątem liczby wystawianych faktur, ale nie będzie tego procesu nazywać testem.

KAS

Wejście w życie ustawy o KAS, a szczególnie jej nowelizacji, zwiększa uprawnienia organów kontroli celno-skarbowej i utrudnia przedsiębiorcom spory na temat zasadności nałożonych obciążeń podatkowych.

Informujemy, przed jaki wyzwaniami stają obecnie firmy w przypadku kontroli celno-skarbowej.

Rodzinna firma

Coraz więcej Polaków zakłada własną działalność. Dla wielu z nich jest to sposób na osiągnięcie stabilizacji finansowej oraz zawodowej.

Decyzja o założeniu własnej firmy wiąże się z ryzykiem i sporo zainteresowanych obawia się, że nie uda się im osiągnąć sukcesu. Podjęcie tego wyzwania ułatwia otworzenie biznesu z członkami rodziny. Czym jest firma rodzinna i na co warto zwrócić uwagę, myśląc o jej uruchomieniu?