Przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesję na sprzedaż alkoholu, zobowiązani są przestrzegać konkretnych zasad. W przeciwnym razie istnieje prawdopodobieństwo wygaśnięcia lub całkowitej utraty pozwolenia.

Sprzedaż alkoholuNabycie koncesji na sprzedaż alkoholu

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku określa warunki i reguły wystawiania koncesji, a także motywy dotyczące wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia.

Koncesja na sprzedaż alkoholu wydawana jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jako odpowiedź na podanie ubiegającego się. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, osoba wnosząca go nabywa uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej wraz ze sprzedażą detaliczną trunków alkoholowych. Organ podejmujący decyzję ma obowiązek pouczenia wnioskodawcy o sytuacjach, w których istnieje konieczność cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia

Cofnięcie koncesji – zasady

Osoba, która otrzymała koncesję na sprzedaż alkoholu, powinna zapoznać się z sytuacjami, które powodują całkowitą jej utratę:

  1. Pierwszą i najważniejszą zasadą, której przedsiębiorca musi przestrzegać jest oczywiście sprzedaż alkoholu tylko osobom po 18 roku życia, osobom trzeźwym, a także zakaz sprzedaży na tak zwany „zeszyt”
  2. Jeśli przed lokalem, w którym dostępny jest alkohol, wystąpiły awantury, bójki, krzyki, a ze strony właściciela lub personelu nie zaobserwowano żadnej reakcji przeciwdziałającej tym sytuacjom (np. wezwanie policji), istnieje duże prawdopodobieństwo cofnięcia koncesji.
  3. Jedną z najczęściej popełnianych błędów przez właścicieli lokali jest kupno napojów alkoholowych z niedozwolonych źródeł. Takie czynności nie zawsze podejmowane są świadomie. Jeśli osoba, od której kupujesz alkohol nie posiada zezwoleń na sprzedaż hurtową, nie decyduj się na wykonywanie z nią transakcji, ponieważ może grozić to natychmiastową utratą koncesji na sprzedaż. Obecnie większość osób prowadzących lokale świadczące usługi związane ze sprzedażą alkoholi, niezależnie od tego czy są to restauracje, bary czy sklepy spożywcze, decyduje się na korzystanie z usług największych hurtowni alkoholowych w Polsce. Dzięki temu przedsiębiorca ma zagwarantowaną stuprocentową pewność co do autentyczności uzyskanego towaru. Jedną z najbardziej popularnych i często wybieranych firm jest hurtownia Eurocash Alkohole, mogąca poszczycić się obsługą najbardziej cenionych lokali rozrywkowych, hoteli, imprez okolicznościowych w kraju.
  4. Również w przypadku umieszczenia nieprawidłowej ilości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim (oświadczenie o wartości sprzedaży), organ może wydać decyzję odebrania przedsiębiorcy koncesji.
  5. Jeśli działalność gospodarcza przyjmuje formę działalności jednoosobowej, właściciel nie może posiadać orzeczonego zakazu prowadzenia takiej działalności.

Jeśli zezwolenie na sprzedaż alkoholu zostanie utracone, prowadzący działalność nie może ubiegać się o ponownie jego wydanie przez okres 3 lat od daty wystawienia koncesji.

Wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – w jakich przypadkach?

  1. Pierwszym motywem wygaśnięcia koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych jest zlikwidowanie punktu sprzedaży, które przyjmuje nie tylko formę zniesienia lokalu, ale także całkowite zakończenie danej działalności gospodarczej.
  2. Koncesja na sprzedaż alkoholu jest aktem administracyjnym, który zostaje wydany na dany okres czasu. Jeśli określony termin mija, następuje wygaśnięcie zezwolenia. W takim przypadku niemożliwe jest ubieganie się o przedłużenie tego samego zezwolenia i konieczne jest złożenie wniosku o ponowne wydanie nowej koncesji.
  3. Jeśli przedsiębiorca decyduje się na zmianę charakteru działalności (np. zmiana sklepu w bar), również przyjmuje się wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W takim przypadku istnieje konieczność wnioskowania o wydanie nowej koncesji.
  4. Wygaśnięcie koncesji następuje również w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie uiszcza corocznej opłaty, o której mówi Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W takich okolicznościach wygaśnięcie dotyczy tylko tych trunków alkoholowych, za które nie wniesiono całościowej opłaty.


Firmino

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Program do faktur

Partner portalu: PKO BP

Bank PKO

Najlepsze dla firmy

konto firmowe

księgowość online

programy do fakturowania

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.