Zdarzają się takie momenty w prowadzeniu działalności, w trakcie których przedsiębiorca wie, że przez pewien okres jego firma nie będzie generowała przychodów. W takich sytuacjach można czasowo zawiesić działalność gospodarczą.

Kto może zawiesić działalność?

Choć zawieszenie ma zastosowanie głównie w biznesach  o charakterze sezonowym, skorzystać mogą z niego wszyscy przedsiębiorcy. W sytuacjach losowych, gdy właściciel firmy wie, że nie będzie prowadził działań biznesowych przez określony czas, może zgłosić do CEIDG informację o jej zawieszeniu. Dokonuje się to poprzez wypełnienie CEIDG jako wniosku aktualizującego.

Działalność można zawiesić na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Nie ma więc górnej granic czasu zawieszenia działalności (przed wprowadzeniem Konstytucji Biznesu były to maks. 2 lata).

Warto pamiętać, że z tej możliwości nie mogą skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający pracowników. To jedyne ograniczenie związane z zawieszaniem działalności. Co istotne, pracownicy na zwolnieniach lekarskich czy urlopach również są tymi zatrudnionymi – nawet, gdy w firmie wszyscy pracownicy korzystają aktualnie ze zwolnień czy przebywają na urlopie, nie można zawiesić działalności gospodarczej.

Co oznacza zawieszenie działalności gospodarczej?

Złożenie wniosku o zawieszenie działalności oznacza przede wszystkim wyrejestrowanie przedsiębiorcy z ZUS-u. Ma to swoje plusy, gdyż przez cały okres zawieszenia nie opłaca się składek. Właściciel firmy musi jednak pamiętać, że po 30 dniach od opłacenia ostatniej składki, traci prawo do świadczeń ZUS, w tym tych zdrowotnych. Warto więc zgłosić się na czas zawieszenia działalności choćby do dobrowolnego ubezpieczenie zdrowotnego lub poszukać czasowego zatrudnienia, by nie tracić ochrony i bezpłatnego dostępu do publicznych usług medycznych.

W trakcie zawieszenia nie można wykonywać działań związanych z przedmiotem działalności i osiągać z tego tytułu przychodów. Ustawodawca zakazał również wykonywania w tym okresie czynności związanych z wskazanymi w CEIDG kodami PKD w ramach umów cywilnoprawnych, takich jak umowa o dzieło czy zlecenie. W trakcie zawieszenia nie można także dokonywać odpisów amortyzacyjnych środków trwałych.

Co można w trakcie zawieszenia firmy?

Choć przedsiębiorca nie wykonuje w tym okresie czynności związanych ze swoim biznesem, może przyjmować należności i regulować wszelkie zobowiązania, które powstały przed zawieszeniem. Dotyczy to w szczególności kosztów stałych, np. opłat abonamentowych za usługi telefoniczne, gdy umowy zostały zawarte na czas nieokreślony i nie można ich rozwiązać na okres zawieszenia. Ponadto właściciel firmy może zbywać jej majątek oraz wykonywać wszelkie czynności, które są niezbędne do zabezpieczenia czy też zachowania źródeł przychodu po wznowieniu działalności. Przedsiębiorca mimo zawieszenia działania firmy podlega ewentualnym kontrolom i w razie potrzeby ma obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych i administracyjnych.  


Firmino

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Program do faktur

Partner portalu: PKO BP

Bank PKO

Najlepsze dla firmy

konto firmowe

księgowość online

programy do fakturowania

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.