Advertisement

W 2017 roku wprowadzono kilka zmian w prawie podatkowym. Muszą o tym pamiętać przede wszystkim przedsiębiorcy, gdyż wiele nowych przepisów dotyczy wszystkich prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na jej rodzaj i wielkość.

Zmiany VAT

Największe zmiany wprowadzono w regulacjach dotyczących podatku VAT. Ich celem jest przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego. Zapowiedziano utrzymanie podwyższonych stawki podatku w wysokości 23% i 8% do końca 2018 roku.

Obowiązkiem związanym z podatkiem VAT wprowadzonym od 1 stycznia 2017 jest konieczność składania deklaracji w formie elektronicznej. Ponadto ograniczono możliwość kwartalnego rozliczania się z podatku od towarów i usług. Teraz z tej formy korzystać mogą jedynie mali przedsiębiorcy, a wszyscy pozostali, również ci, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą muszą rozliczać się miesięcznie.

Ustawodawca wprowadził również surowe kary za niewłaściwe naliczanie podatku. Za zaniżony podatek przedsiębiorca będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 30% kwoty zaniżenia, a za zawyżony zwrot – 30% tej kwoty. Ci podatnicy, którzy stosują nieuczciwą technikę odliczania podatku na podstawie tzw. „pustych faktur” muszą liczyć się z karami na poziomie 100% kwoty.

W branży budowlanej wprowadzono natomiast odwrócone obciążenie podatkiem VAT: teraz to nabywca, a nie dostawca bierze na siebie obowiązek rozliczenia tego podatku.

Zmiany CIT

Zmieniono także zasady rządzące podatkiem dochodowym od osób prawnych. Stawka podatku została obniżona z 19% na 15%, jednak nie dotyczy to wszystkich podatników. Z obniżonej stawki mogą skorzystać mali podatnicy oraz te podmioty, które dopiero rozpoczynają działalność. 

Warto tu przypomnieć, jakie przedsiębiorstwa zaliczane są do kategorii tzw. małych podatników. Są to te podmioty, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychody ze sprzedaży na poziomie nie większym niż 1 200 000 euro, przeliczonej na złote według średniego kursu podawanego przez NBP w pierwszy roboczy dzień października w poprzednim roku podatkowym.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.