Pierwszym dokumentem z jakim spotyka się osoba zakładająca działalność gospodarczą jest elektroniczny formularz CEIDG, dostępny przez Internet. Formularz CEIDG-1 (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) wypełnia się online w formie elektronicznej, na stronie http://firma.gov.pl (zakładka Złóż wniosek CEIDG). 

Jak go podpisać? Mamy do wyboru:

 • opatrzenie formularza podpisem elektronicznym, jeśli taki posiadamy,
 • wydrukowanie, podpisanie ręczne i wysłanie/zaniesienie do Urzędu Gminy,
 • wyrobienie Profilu Zaufanego i podpisanie nim formularza.

Polecam ostatnią z propozycji. Profilu Zaufany należy jednorazowo potwierdzić osobiście w "punkcie potwierdzenia" (to zazwyczaj najbliższy Urząd Skarbowy), aby później móc wielokrotnie wysyłać i aktualizować wszystkie dostępne formularze bez wychodzenia z domu. Profil zaufany zakłada się na platformie ePUAP, której adres jest następujący: http://epuap.gov.pl. Sprawdź też, czy Twój bank umożliwia Ci założenie Profilu Zaufanego bez wychodzenia z domu! Podpisujesz go wówczas SMS-em lub tokenem (tak jak autoryzujesz przelewy). Odradzam jednak korzystania z formularzy typu "załóż firmę" udostępnianych przez niektóre banki, bo ich wypełnienie wiąże się oczywiście z podpisaniem kilku umów (na rachunek firmowy i usługi dodatkowe). 

Poniżej wyjaśniam jak wypełnić CEIDG. To praktyczna instrukcja opisując kolejne pola formularza rejestrującego działalność gospodarczą.

Formularz CEIDG-1 - wypełnianie wniosku

01. Rodzaj wniosku
Jeśli zakładamy firmę, to właściwa opcja brzmi oczywiście Wniosek o wpis do CEIDG. Poza tym można również firmę zawiesić, wznowić lub zamknąć, a także zaktualizować podane wcześniej dane.

02.3. Wniosek złożony przez
Wybieramy "Przedsiębiorcę", ponieważ składamy go osobiście.

03. Dane osobowe
Zgodnie z opisem i na wzór ilustracji zamieszczonej poniżej.

przykład

Wzór wypełnienia wniosku CEIDG-1 - dana przedsiębiorcy

Uwagi:

 • przy zakładaniu działalności z reguły nie posiada się numeru REGON, więc się go nie wpisuje  to pole używa się przy aktualizacji danych,
 • należy podać wszystkie posiadane obywatelstwa,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, EFTA/EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej nieposiadający obywatelstwa polskiego wypełniają wniosek tak jak obywatele polscy, podając posiadane obywatelstwa,
 • oświadczenie w polu 15 jest konieczne do przyjęcia wniosku.

04. Adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Podanie danych adresowych nie powinno stanowić problemu. Proszę nie przejmować się ostatnim polem „Opis nietypowego miejsca lokalizacji” – najczęściej pozostawia się puste.

05. Adres elektroniczny
Wcale nie chodzi tu o adres e-mail, tylko o nazwę skrytki w systemie ePUAP. Radzę pozostać przy tradycyjnych, pocztowych powiadomieniach.

06. Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy
Tutaj wpisujemy nazwę firmy. Musi ona zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy. Może też zawierać dodatkowe określenie. Najczęściej jest to coś w rodzaju "Rurex Zbigniew Kowalski".

Przewidywana liczba pracujących: osobą pracującą jest również przedsiębiorca, więc należy w tym miejscu wpisać co najmniej liczbę 1. Dodać należy do niej planowaną liczbę pracowników.

Rodzaje działalności: W tych polach wniosku CEIDG podaje się pochodzące z PKD 2007 pięcioznakowe oznaczenia wybranych działalności. Zobacz informację na temat Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Musisz również wybrać przeważający rodzaj działalności – praktyce należy dokonać wyboru działalności, która – jak Ci się wydaje – powinna generować największe zyski.

07. Nazwa skrócona: to pole to przeżytek utrzymywany na potrzeby ZUS-u (nie do końca wiadomo czemu). Najbezpieczniej tutaj wpisać po prostu imię i nazwisko (bez dodatkowego określenia).

08. Data rozpoczęcia działalności: może być późniejsza, niż data złożenia wniosku. Praktyka podpowiada, aby nie zaczynać działalności od 1. dnia miesiąca, jeśli przedsiębiorca może przez pierwsze 2,5 roku płacić zmniejszone składki ZUS (zobacz dlaczego). 

przykład

Wzór wypełnienia wniosku CEIDG-1 - dana firmy

 

09. Dane do kontaktu
Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne. W przypadku ich podania zostaną one umieszczone na stronie internetowej CEIDG i będą powszechnie dostępne. Często się wówczas zdarza, że do właścicieli nowych firm wydzwaniają później agenci ubezpieczeniowi, pośrednicy sprzedaży usług bankowych, telekomunikacyjnych i wielu innych. Bywa to czasem irytujące. Dlatego warto zaznaczyć opcję "Sprzeciwiam się udostępnianiu danych kontaktowych z CEIDG". Wówczas nie zostaną opublikowane. Trafią za to do baz Urzędów i ZUS-u. Polecam pozostawić im chociaż numer telefonu. Kilkukrotnie już udało mi się wyjaśnić coś z Urzędem po odebraniu ich telefonu - bez potrzeby przyjeżdżania na wezwanie...

10. Adresy związane z działalnością gospodarczą
10.1. Adres do doręczeń, to inaczej mówiąc adres korespondencyjny (musi być to jednak adres znajdujący się na terytorium Polski).
10.2. Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej. W tym miejscu zazwyczaj podaje się adres biura, warsztatu itp. Można zaznaczyć pole "Brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej" jeśli np. pracuje się u klienta.

11. Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
W formularzu należy podać wszystkie miejsca stałego wykonywania działalności gospodarczej, takie jak oddziały, punkty sprzedaży, przyjmowania zleceń, świadczenia usług.

12. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w:
Wybieramy "Zakład Ubezpieczeń Społecznych". Następnie należy wpisać datę powstania obowiązku opłacania składek ZUS, czyli datę rozpoczęcia działalności, czyli tę samą co w polu 08. Data rozpoczęcia działalności.

Uwaga: w tym miejscu zaznaczamy, czy chcemy razem z formularzem CEIDG wypełnić on-line i wysłać również jeden z następujących ZUS-owskich druków: ZZA, ZWUA, ZUA, ZIUA, ZCNA. Jeśli zaznaczymy któryś, to pojawi się on w kolejnym kroku, po wypełnieniu do końca wniosku CEIDG (po kliknięciu "Dalej"). Już tłumaczę, co to są za dokumenty i kiedy się je składa:

 • ZZA - rejestracja przedsiębiorcy, który pracuje dodatkowo na etacie i/lub chce skorzystać z ulgi na start,
 • ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń (przydaje się przy zawieszaniu działalności),
 • ZUA - rejestracja przedsiębiorcy, który nie pracuje dodatkowo na etacie ani nie korzysta z ulgi na start,
 • ZIUA - zmiana danych osoby ubezpieczonej (przydaje się przy aktualizacji wpisu),
 • ZCNA - zgłoszenie członków rodziny osoby ubezpieczonej (ale tylko tych, którzy nie mają własnego prawa do ubezpieczenia oraz których nie zgłosił już inny członek rodziny).

Zazwyczaj osoba rozpoczynająca działalność wypełnia dokument ZZA (zobacz jak wypełnić) lub ZUA (zobacz jak wypełnić). Niekiedy również sięga po ZCNA (zobacz jak wypełnić).

Pola 14, 15, 16
Wypełnia się jedynie w przypadku zawieszania, wznawiania lub zaprzestawania wykonywania działalności gospodarczej.

17. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych
W tym miejscu formularz CEIDG 1 wymaga wskazania urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wpisuje się go formie np. "Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni". Aby pole uzupełniło się samodzielnie wystarczy zacząć wpisywać nazwę miasta i wybrać z listy dostępnych. Pole 17.2 należy zignorować, bo przydaje się tylko w bardzo specyficznych sytuacjach, np. przy spółce cywilnej z innym adresem itp.

18. Oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych będę opłacać w formie:
W tym miejscu wybiera się sposób opodatkowania zakładanej działalności. Dowiedz się więcej na temat podatku dochodowego dla Twojej firmy. Większość przedsiębiorców wybiera tutaj "na zasadach ogólnych".

19. Forma wpłaty zaliczki
Można wybrać częstotliwość wpłacania zaliczki na podatek dochodowy, czyli rozliczania dokumentu PIT-5 (więcej o tym na wspomnianej już podstronie dot. opodatkowania). Zazwyczaj wybiera się opcję "miesięcznie".

20. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej
1 – Księgi rachunkowe – to pełna księgowość wymagana przy dużych przychodach (1,2 mln. euro rocznie).
2 – Podatkowa księga przychodów i rozchodów – wymagana przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
3 – Inne ewidencje – najczęściej ryczałt od przychodów.
4 – Nie jest prowadzona – przy wyborze karty podatkowej.

Dokumentacja rachunkowa będzie prowadzona przez inny podmiot:
Tak, jeśli planujemy skorzystać z usług biura księgowego;
Nie, jeśli ewidencję działalności zamierza się prowadzić samemu lub poprzez tzw. księgowość internetową.

przykład

Wzór wypełnienia wniosku CEIDG-1 - dana do ZUS i Urzędu Skarbowego

Pole 21
Uzupełnia się wyłącznie wówczas, gdy ewidencję działalności prowadzi biuro rachunkowe (tradycyjne - nie mylić z księgowością internetową).

22. Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy
Wskazujemy miejsce, w których rzeczywiście będzie znajdowała się dokumentacja firmy. Najczęściej jest to adres biura księgowego albo miejsce zamieszkania lub wykonywania działalności, ale jeśli z jakichś względów wygodnie jest nam przechowywać faktury u brata ciotecznego teściowej to trzeba podać jego adres.

23. Prowadzę zakład pracy chronionej
Jest to specjalny rodzaj działalności oparty na zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. To temat na osobny artykuł.

25. Jestem wspólnikiem spółki/spółek cywilnych
Jeśli jesteś, to zaznaczasz :).

26. Informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej
Należy wypełnić, jeżeli wnioskodawcę wiąże z małżonkiem wspólność majątkowa oraz jeżeli taka wspólność kiedyś istniała, ale ustała.

27. Dane identyfikacyjne rachunku bankowego wnioskodawcy
Podanie informacji o osobistym rachunku bankowym nie jest obowiązkowe, a konta firmowego przy zakładaniu firmy jeszcze się nie posiada – dlatego zazwyczaj te pola zostawia się puste i uzupełnia się je w późniejszym terminie, składając wniosek aktualizacyjny (gdy już się założy konto firmowe). Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty podatku dochodowego. Można podać jedynie taki rachunek, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem.

Tutaj zestawiłem aktualne oferty banków dla przedsiębiorców.

28. Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach...
Jeśli posiadasz swoje odpowiedniki NIP czy REGON w innych krajach, to należy je tutaj podać.

29. Udzieliłem pełnomocnictwa do prowadzenia moich spraw...
W tym miejscu można upoważnić osobę lub firmę do prowadzenia swoich spraw w CEIDG. Opcja ta nie jest wykorzystywana zbyt często, bo wpisu nie aktualizuje się tak często, aby do tego celu specjalnie kogoś upoważniać.

 

Na koniec bardzo ważna uwaga: rejestracja w ewidencji działalności jest bezpłatna. Zdarzają się niestety oszuści próbujący wyłudzić jakieś kwoty za wpis do ewidencji. Zdobywają oni dane nowych przedsiębiorców z systemu CEIDG właśnie, bo są one jawne. Następnie w taki, czy inny sposób podszywają się pod tę ewidencję. Nigdy nie odpowiadaj na tego rodzaju powiadomienia i nigdy nie płać za wpis do żadnej ewidencji przedsiębiorców!

 

Polecam również instrukcje wypełnienia druku VAT-R.


Ile kosztuje księgowość w Twojej firmie?
 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.