Pierwszym dokumentem z jakim spotyka się osoba zakłądająca działalność gospodarczą jest elektroniczny formularz CEIDG, dostępny przez Internet.

 

Formularz CEIDG wypełnia się w formie elektronicznej, co jest bardzo wygodne, bo dostosowuje on kolejne pola do danych już wypełnionych, a także sprawdza poprawność wpisywanych danych.

Można opatrzyć formularz podpisem elektronicznym, jeśli taki posiadamy. Można również wypełnić formularz i następnie go wydrukować, podpisać ręcznie i zanieść do najbliższego Urzędu Gminy. No i ewentualnie, jeśli komuś np. popsuje się drukarka ;), to może poprosić w Urzędzie o papierową wersję dokumentu, tam ją wypełnić, podpisać i złożyć, a pracownik Urzędu wprowadzi za nas wszystkie dane do systemu.

Opcją, którą polecam jest uprzednie wyrobienie tzw. profilu zaufanego, który należy jednorazowo potwierdzić osobiście w "punkcie potwierdzenia" (to zazwyczaj najbliższy Urząd Skarbowy), aby później móc wielokrotnie wysyłać i aktualizować wszystkie dostępne formularze bez wychodzenia z domu.

Profil zaufany zakłada się na platformie ePUAP, której adres następujący: http://epuap.gov.pl

Z kolei formularz CEIDG wypełnia się na stronie http://firma.gov.pl

Można również skorzystać z bardziej przyjaznego formularza CEIDG przygotowanego przez jeden z portali polecanej przeze mnie księgowości internetowej - wystarczy kliknąć tutaj (przy okazji istnieje tam również możliwość wygodnego wyeksportowania danych do kreatora wniosków VAT-R, dzięki czemu nie trzeba wszystkiego wpisywać dwukrotnie).

Poniżej opisuję kolejne pola formularza rejestrującego działalność gospodarczą.

 

Wybór właściwego urzędu
Pierwszą czynnością, jaką musimy wykonać, przystępując do wypełnienia CEIDG-1 jest wybór właściwego urzędu, bądź instytucji. Jako, że Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest, jak sama nazwa wskazuje, scentralizowana, to nie należy szukać regionalnego urzędu, lecz wybrać Ministerstwo Gospodarki, znajdujące się w warszawskim Śródmieściu (patrz ilustracja poniżej).


przykład

 

Gdy już dokonamy właściwego wyboru, klikamy przycisk Przejdź do formularza


01. Rodzaj wniosku
Wybieramy spośród pięciu możliwości. Jeśli zakładamy firmę, to właściwa brzmi oczywiście Wniosek o wpis do CEIDG. Poza tym, jak widać, można również firmę zawiesić, wznowić lub zamknąć, a także zaktualizować podane wcześniej dane.

 

02. Tych pól się nie uzupełnia.

 

03. Dane osobowe
Zgodnie z opisem i na wzór ilustracji zamieszczonej poniżej.


przykład

 

Uwagi:
- przy zakładaniu działalności z reguły nie posiada się numeru REGON, więc się go nie wpisuje - to pole używa się przy aktualizacji danych,
- należy podać wszystkie posiadane obywatelstwa,
- obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, EFTA/EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej nieposiadający obywatelstwa polskiego wypełniają wniosek tak jak obywatele polscy, podając posiadane obywatelstwa,
- oświadczenia w polach 15, 16, 17 są konieczne do przyjęcia wniosku.

 

04. Adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Podanie danych adresowych nie powinno stanowić problemu. Proszę nie przejmować się ostatnim polem „Opis nietypowego miejsca lokalizacji” – najczęściej pozostawia się puste.

 

05. Adres miejsca zameldowania wnioskodawcy
Te pola wypełnia się, gdy jest ono inne od miejsca zamieszkania.

 

06. Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy
Tutaj wpisujemy nazwę firmy. Musi ona zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy lub określenie „spółka cywilna” (jeśli jest taką spółką). Najczęściej jest to coś w rodzaju "Rurex Zbigniew Kowalski".

Przewidywana liczba pracujących: osobą pracującą jest również przedsiębiorca, więc należy w tym miejscu wpisać co najmniej liczbę 1. Dodać należy do niej planowaną liczbę pracowników.

Przewidywana liczba zatrudnionych: osobą zatrudnioną jest w tym przypadku pracownik, który podpisuje umowę o pracę. Inna forma zatrudnienia (np. dzieło lub zlecenie - info tutaj) nie jest brana pod uwagę. Należy wpisać ile osób planuje się zatrudnić. Jeśli działalność jest jednoosobowa, to wpisujemy "0".

Rodzaje działalności: Polskiej Klasyfikacji Działalności poświęciłem odrębny fragment tej strony. W tych polach podaje się pochodzące z PKD 2007 pięcioznakowe oznaczenia wybranych działalności. Musisz również wybrać przeważający rodzaj działalności. W praktyce należy dokonać wyboru działalności, która - jak Ci się wydaje - powinna generować największe zyski.

07. Nazwa skrócona: można zostawić puste

08. Data rozpoczęcia działalności: może być późniejsza, niż data złożenia wniosku. Praktyka podpowiada, aby nie zaczynać działalności od 1. dnia miesiąca, jeśli przedsiębiorca może przez pierwsze 2 lata płacić zmniejszoną składkę ZUS (więcej o tym tutaj). Dla ZUS-u liczą się bowiem pełne 24 miesiące działalności, więc jeśli rozpocznie się od 2. dnia miesiąca, to w praktyce można uzyskać dodatkowy miesiąc niskiego ZUS-u.


przykład

 

09. Dane do kontaktu
Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne. W przypadku ich podania zostaną one umieszczone na stronie internetowej CEIDG i będą powszechnie dostępne. Często się wówczas zdarza, że do właścicieli nowych firm wydzwaniają później agenci ubezpieczeniowi, pośrednicy sprzedaży usług bankowych, telekomunikacyjnych i wielu innych. Bywa to czasem irytujące. Jednak podanie adresu poczty elektronicznej oznacza zgodę na przesyłanie na ten adres informacji o statusie wniosku i wpisu w CEIDG. Ponadto co najmniej adres e-mail, a najlepiej również numer telefonu, należy podać wówczas, gdy nie posiada się podpisu elektronicznego, ani profilu zaufanego i zamierza się wysłać formularz bez podpisu, aby później podpisać go ręcznie, aby pracownik "punktu kontaktowego" mógł się z nami skontaktować.

 

10. Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej
W tym miejscu zazwyczaj podaje się adres biura, warsztatu itp. Jeśli pracę wykonuje się w domu lub np. w Internecie, należy wskazać adres zamieszkania. Adres do doręczeń, to inaczej mówiąc adres korespondencyjny - podaje się go jeśli jest inny niż siedziba firmy (musi być to jednak adres znajdujący się na terytorium Polski).

 

11. Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
W formularzu należy podać wszystkie miejsca stałego wykonywania działalności gospodarczej, takie jak oddziały, punkty sprzedaży, przyjmowania zleceń, świadczenia usług.

 

12. Data powstania obowiązku opłacania składki ZUS
Należy wpisać datę rozpoczęcia działalności, czyli tę samą co w polu nr 08.

 

Pola 14, 15, 16
Wypełnia się jedynie w przypadku zawieszania, wznawiania lub zaprzestawania wykonywania działalności gospodarczej.

 

17. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych
W tym miejscu wskazuje się urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Wpisuje się go formie np. "Urząd Skarbowy w Wejherowie"

 

18. Oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych będę opłacać w formie:
W tym miejscu wybiera się sposób opodatkowania zakładanej działalności. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat podatku dochodowego przy prowadzeniu firmy.

 

19. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej
1 – Księgi rachunkowe – to pełna księgowość wymagana przy dużych przychodach (1,2 mln. euro rocznie)
2 – Podatkowa księga przychodów i rozchodów – wymagana przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych
3 – Inne ewidencje – najczęściej ryczałt od przychodów
4 – Nie jest prowadzona – przy wyborze karty podatkowej

Dokumentacja rachunkowa będzie prowadzona przez inny podmiot:
Tak, jeśli planujemy skorzystać z usług księgowej;
Nie, jeśli ewidencję działalności zamierza się prowadzić samemu lub poprzez tzw. księgowość internetową.

 

20. Forma wpłaty zaliczki
Można wybrać częstotliwość wpłacania zaliczki na podatek dochodowy, czyli rozliczania dokumentu PIT-5 (więcej o tym na wspomnianej już podstronie dot. opodatkowania).

 

przykład

 

Pola 21 i 22
Uzupełnia się wyłącznie wówczas, gdy ewidencję działalności prowadzi biuro rachunkowe (tradycyjne - nie mylić z księgowością internetową).

 

23. Prowadzę zakład pracy chronionej
Jest to specjalny rodzaj działalności oparty na zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. To temat na osobny artykuł.

 

24. Prowadzę zagraniczne przedsiębiorstwo drobnej wytwórczości
Jeśli tak jest, to wiesz o tym ;)

 

25. Prowadzę działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych
Jak wyżej...

 

27. Informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej
Należy wypełnić, jeżeli wnioskodawcę wiąże z małżonkiem wspólność majątkowa oraz jeżeli taka wspólność kiedyś istniała, ale ustała.

 

28. Dane identyfikacyjne rachunku bankowego wnioskodawcy
Podanie informacji o osobistym rachunku bankowym nie jest obowiązkowe, a konta firmowego przy zakładaniu firmy jeszcze się nie posiada - dlatego zazwyczaj te pola zostawia się puste i uzupełnia się je w późniejszym terminie, składając wniosek aktualizacyjny (gdy już się założy konto firmowe). Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty podatku dochodowego. Można podać jedynie taki rachunek, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem.

 

Na koniec bardzo ważna uwaga: rejestracja w ewidencji działalności jest bezpłatna. Zdarzają się niestety oszuści próbujący wyłudzić jakieś kwoty za wpis do ewidencji. Zdobywają oni dane nowych przedsiębiorców z systemu CEIDG właśnie, bo są one jawne. Następnie w taki, czy inny sposób podszywają się pod tę ewidencję. Proszę nigdy nie odpowiadać na tego rodzaju powiadomienia.

 

Polecam również instrukcje wypełnienia druków VAT-R oraz ZUS ZUA.