pozyczki online

Pierwszym dokumentem z jakim spotyka się osoba zakłądająca działalność gospodarczą jest elektroniczny formularz CEIDG, dostępny przez Internet.

 

Formularz CEIDG wypełnia się w formie elektronicznej, co jest bardzo wygodne, bo dostosowuje on kolejne pola do danych już wypełnionych, a także sprawdza poprawność wpisywanych danych.

Można opatrzyć formularz podpisem elektronicznym, jeśli taki posiadamy. Można również wypełnić formularz i następnie go wydrukować, podpisać ręcznie i zanieść do najbliższego Urzędu Gminy. No i ewentualnie, jeśli komuś np. popsuje się drukarka ;), to może poprosić w Urzędzie o papierową wersję dokumentu, tam ją wypełnić, podpisać i złożyć, a pracownik Urzędu wprowadzi za nas wszystkie dane do systemu.

Opcją, którą polecam jest uprzednie wyrobienie tzw. profilu zaufanego, który należy jednorazowo potwierdzić osobiście w "punkcie potwierdzenia" (to zazwyczaj najbliższy Urząd Skarbowy), aby później móc wielokrotnie wysyłać i aktualizować wszystkie dostępne formularze bez wychodzenia z domu.

Profil zaufany zakłada się na platformie ePUAP, której adres następujący: http://epuap.gov.pl

Z kolei formularz CEIDG wypełnia się na stronie http://firma.gov.pl

Można również skorzystać z bardziej przyjaznego formularza CEIDG przygotowanego przez jeden z portali polecanej przeze mnie księgowości internetowej - wystarczy kliknąć tutaj (przy okazji istnieje tam również możliwość wygodnego wyeksportowania danych do kreatora wniosków VAT-R, dzięki czemu nie trzeba wszystkiego wpisywać dwukrotnie).

Poniżej wyjaśniam jak wypełnić CEIDG, opisując kolejne pola formularza rejestrującego działalność gospodarczą.

 

Wybór właściwego urzędu

Jeżeli będzie to konieczne, należy wskazać właściwy organ, który zajmie się Twoim wnioskiem (jeśli urząd wczyta się automatycznie, to należy przejść do wypełniania wniosku). Jako, że Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest, jak sama nazwa wskazuje, scentralizowana, to nie należy szukać regionalnego urzędu, lecz wybrać Ministerstwo Gospodarki, znajdujące się w warszawskim Śródmieściu. Gdy już dokonamy właściwego wyboru, klikamy przycisk Przejdź do formularza

 

Wypełnianie wniosku


01. Rodzaj wniosku
Jeśli zakładamy firmę, to właściwa opcja brzmi oczywiście Wniosek o wpis do CEIDG. Poza tym można również firmę zawiesić, wznowić lub zamknąć, a także zaktualizować podane wcześniej dane.

 

02. Tych pól się nie uzupełnia.

 

03. Dane osobowe
Zgodnie z opisem i na wzór ilustracji zamieszczonej poniżej.


przykład

Formularz CEIDG - przykład wypełnienia, część 1

 

Uwagi:
- przy zakładaniu działalności z reguły nie posiada się numeru REGON, więc się go nie wpisuje - to pole używa się przy aktualizacji danych,
- należy podać wszystkie posiadane obywatelstwa,
- obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, EFTA/EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej nieposiadający obywatelstwa polskiego wypełniają wniosek tak jak obywatele polscy, podając posiadane obywatelstwa,
- oświadczenie w polu 15 jest konieczne do przyjęcia wniosku.

 

04. Adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Podanie danych adresowych nie powinno stanowić problemu. Proszę nie przejmować się ostatnim polem „Opis nietypowego miejsca lokalizacji” – najczęściej pozostawia się puste.

 

05. Adres miejsca zameldowania wnioskodawcy
Te pola wypełnia się, gdy jest ono inne od miejsca zamieszkania.

 

06. Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy
Tutaj wpisujemy nazwę firmy. Musi ona zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy lub określenie „spółka cywilna” (jeśli jest taką spółką). Może też zawierać dodatkowe określenie. Najczęściej jest to coś w rodzaju "Rurex Zbigniew Kowalski".

Przewidywana liczba pracujących: osobą pracującą jest również przedsiębiorca, więc należy w tym miejscu wpisać co najmniej liczbę 1. Dodać należy do niej planowaną liczbę pracowników.

Przewidywana liczba zatrudnionych: osobą zatrudnioną jest w tym przypadku pracownik, który podpisuje umowę o pracę. Inna forma zatrudnienia (np. dzieło lub zlecenie - info tutaj) nie jest brana pod uwagę. Należy wpisać ile osób planuje się zatrudnić. Jeśli działalność jest jednoosobowa, to wpisujemy "0".

Rodzaje działalności: Polskiej Klasyfikacji Działalności poświęciłem odrębny fragment tej strony. W tych polach podaje się pochodzące z PKD 2007 pięcioznakowe oznaczenia wybranych działalności. Musisz również wybrać przeważający rodzaj działalności. W praktyce należy dokonać wyboru działalności, która - jak Ci się wydaje - powinna generować największe zyski.

07. Nazwa skrócona: najlepiej wpisać samo imię i nazwisko (bez dodatkowego określenia).

08. Data rozpoczęcia działalności: może być późniejsza, niż data złożenia wniosku. Praktyka podpowiada, aby nie zaczynać działalności od 1. dnia miesiąca, jeśli przedsiębiorca może przez pierwsze 2 lata płacić zmniejszoną składkę ZUS (więcej o tym tutaj). Dla ZUS-u liczą się bowiem pełne 24 miesiące działalności, więc jeśli rozpocznie się od 2. dnia miesiąca, to w praktyce można uzyskać dodatkowy miesiąc niskiego ZUS-u.


przykład

Formularz CEIDG - przykład wypełnienia, część 2

 

09. Dane do kontaktu
Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne. W przypadku ich podania zostaną one umieszczone na stronie internetowej CEIDG i będą powszechnie dostępne. Często się wówczas zdarza, że do właścicieli nowych firm wydzwaniają później agenci ubezpieczeniowi, pośrednicy sprzedaży usług bankowych, telekomunikacyjnych i wielu innych. Bywa to czasem irytujące. Jednak podanie adresu poczty elektronicznej oznacza zgodę na przesyłanie na ten adres informacji o statusie wniosku i wpisu w CEIDG. Ponadto co najmniej adres e-mail, a najlepiej również numer telefonu, należy podać wówczas, gdy nie posiada się podpisu elektronicznego, ani profilu zaufanego i zamierza się wysłać formularz bez podpisu, aby później podpisać go ręcznie - dzięki temu pracownik "punktu kontaktowego" może się z nami skontaktować w razie potrzeby.

 

10. Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej
W tym miejscu zazwyczaj podaje się adres biura, warsztatu itp. Jeśli pracę wykonuje się w domu lub np. w Internecie, należy wskazać adres zamieszkania. Adres do doręczeń, to inaczej mówiąc adres korespondencyjny - podaje się go jeśli jest inny niż siedziba firmy (musi być to jednak adres znajdujący się na terytorium Polski).

 

11. Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
W formularzu należy podać wszystkie miejsca stałego wykonywania działalności gospodarczej, takie jak oddziały, punkty sprzedaży, przyjmowania zleceń, świadczenia usług.

 

12. Data powstania obowiązku opłacania składki ZUS
Pole to pojawia się po wyborze opcji "Zakład Ubezpieczeń Społecznych" przy zdaniu Jestem ubezpieczony w:. Należy tutaj wpisać datę rozpoczęcia działalności, czyli tę samą co w polu nr 08.

 

Pola 14, 15, 16
Wypełnia się jedynie w przypadku zawieszania, wznawiania lub zaprzestawania wykonywania działalności gospodarczej.

 

17. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych
W tym miejscu wskazuje się urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Wpisuje się go formie np. "Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie". Aby pole uzupełniło się samodzielnie wystarczy zacząć wpisywać nazwę miasta i wybrać z dostępnych opcji.

 

18. Oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych będę opłacać w formie:
W tym miejscu wybiera się sposób opodatkowania zakładanej działalności. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat podatku dochodowego przy prowadzeniu firmy. Większość przedsiębiorców wybiera tutaj "Podatek na zasadach ogólnych".

 

19. Forma wpłaty zaliczki
Można wybrać częstotliwość wpłacania zaliczki na podatek dochodowy, czyli rozliczania dokumentu PIT-5 (więcej o tym na wspomnianej już podstronie dot. opodatkowania).

 

20. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej
1 – Księgi rachunkowe – to pełna księgowość wymagana przy dużych przychodach (1,2 mln. euro rocznie)
2 – Podatkowa księga przychodów i rozchodów – wymagana przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych
3 – Inne ewidencje – najczęściej ryczałt od przychodów
4 – Nie jest prowadzona – przy wyborze karty podatkowej

Dokumentacja rachunkowa będzie prowadzona przez inny podmiot:
Tak, jeśli planujemy skorzystać z usług księgowej;
Nie, jeśli ewidencję działalności zamierza się prowadzić samemu lub poprzez tzw. księgowość internetową.

 

przykład

Formularz CEIDG - przykład wypełnienia, część 3

 

Pole 21
Uzupełnia się wyłącznie wówczas, gdy ewidencję działalności prowadzi biuro rachunkowe (tradycyjne - nie mylić z księgowością internetową).

 

22. Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy
Wskazujemy miejsce, w których rzeczywiście będzie znajdowała się dokumentacja firmy. Najczęściej jest to adres biura księgowego albo miejsce zamieszkania lub wykonywania działalności, ale jeśli z jakichś względów wygodnie jest nam przechowywać faktury u brata ciotecznego teściowej to trzeba podać jego adres.

 

23. Prowadzę zakład pracy chronionej
Jest to specjalny rodzaj działalności oparty na zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. To temat na osobny artykuł.

 

24. Prowadzę zagraniczne przedsiębiorstwo drobnej wytwórczości
Jeśli tak jest, to wiesz o tym ;)

 

26. Jestem wspólnikiem spółki/spółek cywilnych
Jak wyżej...

 

27. Informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej
Należy wypełnić, jeżeli wnioskodawcę wiąże z małżonkiem wspólność majątkowa oraz jeżeli taka wspólność kiedyś istniała, ale ustała.

 

28. Dane identyfikacyjne rachunku bankowego wnioskodawcy
Podanie informacji o osobistym rachunku bankowym nie jest obowiązkowe, a konta firmowego przy zakładaniu firmy jeszcze się nie posiada - dlatego zazwyczaj te pola zostawia się puste i uzupełnia się je w późniejszym terminie, składając wniosek aktualizacyjny (gdy już się założy konto firmowe). Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty podatku dochodowego. Można podać jedynie taki rachunek, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem.

Aktualne oferty banków dla przedsiębiorców zestawiłem tutaj.

 

Na koniec bardzo ważna uwaga: rejestracja w ewidencji działalności jest bezpłatna. Zdarzają się niestety oszuści próbujący wyłudzić jakieś kwoty za wpis do ewidencji. Zdobywają oni dane nowych przedsiębiorców z systemu CEIDG właśnie, bo są one jawne. Następnie w taki, czy inny sposób podszywają się pod tę ewidencję. Proszę nigdy nie odpowiadać na tego rodzaju powiadomienia.

 

Polecam również instrukcje wypełnienia druków VAT-R oraz ZUS ZUA / ZUS ZZA.

 

wFirma - Twoja firma tam gdzie Ty

 


Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna