Pierwszym dokumentem z jakim spotyka się osoba zakładająca działalność gospodarczą jest elektroniczny formularz CEIDG-1, dostępny przez Internet. Wniosek CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) wypełnia się online za pomocą elektronicznego kreatora wniosku, który zadaje wiele pytań i generuje wypełniony wniosek na podstawie udzielonych odpowiedzi.

Można też skorzystać z łatwiejszego formularza udostępnianego przez mBank w celu założenia firmy i rachunku firmowego jednocześnie.

Wspomniany kreator wniosku dostępny jest w portalu biznes.gov.pl (to tzw. Konto Przedsiębiorcy). Aby poprawnie złożyć wniosek, po zakończeniu pracy z kreatorem, gotowy wniosek należy podpisać. W tym celu mamy do wyboru:

 • opatrzenie formularza podpisem elektronicznym, jeśli taki posiadamy,
 • wydrukowanie, podpisanie ręczne i złożenie w wybranym Urzędzie Miasta/Gminy,
 • wyrobienie Profilu Zaufanego i podpisanie nim formularza.

Polecam ostatnią z propozycji. Profil Zaufany należy jednorazowo potwierdzić osobiście w "punkcie potwierdzenia" (to zazwyczaj najbliższy Urząd Skarbowy), aby później móc wielokrotnie wysyłać i aktualizować wszystkie dostępne formularze bez wychodzenia z domu. Profil zaufany zakłada się na platformie ePUAP, której adres jest następujący: http://epuap.gov.pl. Sprawdź też, czy Twój bank umożliwia Ci założenie Profilu Zaufanego bez wychodzenia z domu! Podpisujesz go wówczas SMS-em lub aplikacją (tak jak autoryzujesz przelewy). 

Poniżej wyjaśniam krok po kroku jak wypełnić CEIDG, czyli wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To praktyczna instrukcja opisując kolejne pola formularza rejestrującego działalność gospodarczą.

 

Kreator wniosku CEIDG-1 - krok po kroku

Po zalogowaniu się na Konto Przedsiębiorcy należy odnaleźć opcję Zarejestruj online w zakładce Moja firma

Po przeczytaniu wstępnych informacji - co i w jakim celu właśnie robimy - zaczynamy od podania Danych wnioskodawcy. Przy założeniu, że posiadasz polskie obywatelstwo musisz podać: 

 • imię, 
 • opcjonalnie drugie imię, 
 • nazwisko, 
 • opcjonalnie nazwisko rodowe, 
 • imię ojca, 
 • imię matki, 
 • PESEL
 • miejsce urodzenia.

Datę urodzenia oraz płeć formularz pobierze z numeru PESEL. Na tej samej stronie podajemy Numery identyfikacyjne - polski NIP oraz zagraniczne odpowiedniki, jeśli się je posiada. Wiele osób nie posiada NIP-u, więc go nie poda. Jeśli jednak już go masz, to polecam go wpisać, bo dzięki temu będzie można od razu w ramach tego kreatora wypełnić także dokument VAT-R, czyli dokonać rejestracji jako czynny płatnik VAT (o ile oczywiście chcesz to zrobić, bo domyślnie większość nowych przedsiębiorców jest zwolnionych z takiego obowiązku, o czym szerzej piszę w tym tekście). Pozostaje jeszcze zaznaczyć odpowiedź w kwestii wspólności majątkowej oraz dokumentu tożsamości - tutaj do wyboru mamy trzy opcje: dowód osobisty, paszport lub inny.

Klikamy Dalej i przechodzimy do podania Adresu zamieszkania (nie zameldowania). Klikamy Dodaj nowy adres i wypełniamy formularz. Pole opis nietypowego miejsca można zupełnie zignorować.

Następnie przychodzi czas na Dane firmy. Zaczynamy od nazwy. Mamy tutaj od razu podpowiedź, że przynajmniej pełna nazwa firmy musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy - można ją jednak uzupełnić o dodatkowe określenie. Następnie podajemy Datę rozpoczęcia działalności. Może być ona późniejsza, niż data złożenia wniosku. Praktyka podpowiada, aby nie zaczynać działalności od 1. dnia miesiąca, jeśli przedsiębiorca może przez pierwsze 2,5 roku płacić zmniejszone składki ZUS (zobacz dlaczego). No i pozostaje pole pt. Przewidywana liczba pracujących. Osobą pracującą jest również sam przedsiębiorca, więc należy w tym miejscu wpisać co najmniej liczbę 1. Dodać należy do niej planowaną liczbę pracowników.

Poniżej mamy do wpisania jeszcze Numer REGON, jeśli oczywiście już go posiadamy oraz Dane kontaktowe firmy. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne. Trafią one do baz Urzędów i ZUS-u. Polecam pozostawić im chociaż numer telefonu, bo niekiedy udaje się wyjaśnić coś z Urzędem zdalnie, bez potrzeby przyjeżdżania na wezwanie. W tym miejscu też decydujemy, czy chcemy upublicznić te dane w bazie CEIDG - zaznaczamy Nie, chyba że lubisz odbierać telefony od handlowców, którzy bardzo chętnie próbują szczęścia ze świeżo upieczonymi przedsiębiorcami.

Następny krok to Rodzaje działalności. W tym miejscu podaje się pochodzące z PKD 2007 pięcioznakowe oznaczenia wybranych działalności, czyli tzw. Kody PKD. Zobacz informację na temat Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Musisz również wybrać przeważający rodzaj działalności – w praktyce należy dokonać wyboru działalności, która – jak Ci się wydaje – powinna generować największe zyski. Kreator proponuje tutaj całkiem wygodną wyszukiwarkę, do której wpisujemy właściwe słowo, zaznaczamy pole obok zaproponowanego kodu i każdorazowo klikamy Zapisz.

Teraz Adres do doręczeń. Przy tej okazji widzimy informację, wedle której przedsiębiorca musi posiadać prawo do lokalu, który znajduje się pod wskazywanym adresem. Dla ułatwienia kreator podpowiada wprowadzony już adres zamieszkania, lecz można też podać inny.

Następnie podajemy Miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Jest to adres biura, sklepu, serwisu itp. Można podać jedno miejsce lub miejsce główne oraz miejsca dodatkowe. Istnieje także opcja pt. Nie mam stałego miejsca… - przydaje się, gdy miejsce nie jest stałe lub działasz głównie u klienta albo w Internecie. 

Przechodzimy do Ubezpieczenia społecznego. W tym kroku zaznaczamy tylko gdzie jesteśmy ubezpieczeni: ZUS, KRUS lub za granicą. Data powstania obowiązku opłacania składek do ZUS to ta sama data, jaką podaliśmy kilka kroków wcześniej w polu Data rozpoczęcia działalności.

W następnym kroku wybieramy Urząd Skarbowy, do którego będziemy przesyłać deklaracje podatkowe itp. Powinien być to urząd właściwy dla adresu zamieszkania (nie zameldowania, ani prowadzenia działalności). Urząd wyszukujemy z gotowej listy, więc na pewno się nie pomylimy.

Po kliknięciu Dalej pojawia się ekran o nazwie Dodatkowe dane we wniosku CEIDG. Dowiadujemy się, że właściwie możemy już skończyć, ale jeszcze jest kilka opcji. Oczywiście proponuję wybrać Chcę kontynuować…, aby załatwić jak najwięcej formalności za jednym razem zamiast później biegać do US, ZUS-u itp.

Zaczynamy teraz od Zgłoszenia do ZUS. Zaznaczamy Tak a następnie, że Zgłoszenie dotyczy przedsiębiorcy. Można dodatkowo zaznaczyć, że zgłaszamy także pracowników oraz członków rodziny. W tym ostatnim przypadku chodzi o zgłoszenie ich do ubezpieczenia zdrowotnego, aby mogli korzystać z publicznej służby zdrowia (to tzw. wniosek ZUS ZCNA). I teraz Rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, gdzie mamy dwie opcje:

 • Formularz ZUS ZZA - ubezpieczenie zdrowotne - wybieramy, gdy pracujemy dodatkowo na etacie lub chcemy skorzystać z ulgi na start. 
 • Formularz ZUS ZUA - ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne - w pozostałych przypadkach. 

Poczytaj o składkach ZUS, jeśli nie jest to dla Ciebie jasne. 

Zgłoszenie do obowiązkowego ubezpieczenia. Tutaj w zależności od wybranego formularza (ZZA lub ZUA), pojawią się opcje do wyboru. Musimy także skonstruować Kod tytułu ubezpieczenia. Jest to szereg cyfr wskazujący kim jesteśmy i co wybieramy. W pierwszej kolejności decydujemy się na Ulgę na ubezpieczenie społeczne:

 • Ulga na start,
 • Składki preferencyjne,
 • Mały ZUS,
 • brak ulgi. 

Cyferki przypisane do tych opcji to początek Kodu - nie przejmujemy się nimi, tylko wybieramy co nas interesuje. Następnie zaznaczamy czy mamy prawo do emerytury lub renty

Ostatni element to Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z wybranych opcji powstaje kod, np. 054000. Dlaczego coś takiego? Powiedzmy, że to zaszłość z bardzo starych papierowych formularzy (których instrukcje znajdziesz tutaj, jeśli przyjdzie Ci je kiedyś wypełniać). Na koniec jeszcze Kod wykonywanego zawodu. Tutaj jest sytuacja podobna do Kodów PKD - wybieramy go za pomocą wyszukiwarki, do której link znajduje się w kreatorze. Proszę się tym mocno nie przejmować i wybrać najlepiej pasującą opcję, jaką odnajdziesz. W gruncie rzeczy ten wybór w żaden sposób Cię nie ogranicza i jest wprowadzany głównie do celów statystycznych.

Narodowy Fundusz Zdrowia - tu po prostu wybieramy ten, do którego należymy (podział wg. województw). 

Nagle pojawia się też Adres zameldowania - widać ZUS ma większy głód wiedzy nawet od Urzędów Skarbowych. No nic. Podajemy adres tak jak wcześniej lub wybieramy jeden z już wskazanych, np. adres zamieszkania. Podobnie z Adresem do korespondencji. Można wybrać adres zamieszkania lub inny. Dodatkowo w tym miejscu możemy przekazać do ZUS-u informację opcjonalną o naszym adresie e-mail i/lub numerze telefonu.

W końcu czas na Podatki. Na początek jesteśmy pytani, czy chcemy teraz złożyć informację na temat wyboru formy opodatkowania. Oczywiście wybieramy opcję Chcę złożyć teraz. W następnym oknie wniosek CEIDG daje nam do wyboru:

 • Podatek na zasadach ogólnych.
 • Podatek liniowy.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Następna strona dotyczy Dokumentacji rachunkowej. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (potocznie "pełnej księgowości") jest konieczne dla spółek prawa handlowego, czyli np. spółki z o.o. Osoby prowadzące działalność gospodarczą prowadzą inną (prostszą!) ewidencję. Dla zasad ogólnych oraz podatku liniowego będzie to Księga Przychodów i Rozchodów. Każdy przedsiębiorca ma jednak prawo do wprowadzenia u siebie pełnej księgowości - jeśli się na to zdecyduje, to jest właśnie miejsce, aby o tym poinformować. Z reguły jednak tego nie robimy, bo to kosztowne i kłopotliwe. Zaznaczamy zatem opcję Nie. Na pytanie Kto będzie prowadził dokumentację rachunkową należy odpowiedzieć Biuro rachunkowe, jeśli zamierzamy z usług takiego skorzystać lub Samodzielnie w przypadku wyboru księgowości internetowej

Potem należy wskazać Adres przechowywania dokumentacji rachunkowej. Wskazujemy miejsce, w których rzeczywiście będzie znajdowała się dokumentacja firmy. Najczęściej jest to adres biura księgowego albo miejsce zamieszkania lub wykonywania działalności, ale jeśli z jakichś względów wygodnie jest Ci przechowywać faktury u brata ciotecznego teściowej, to trzeba podać jego adres.

Jeśli na początku przygody z kreatorem wniosku podaliśmy numer NIP, to w tym momencie powinien pojawić się ekran Zgłoszenie o rejestrację VAT. Niestety osoby, które jeszcze NIP-u nie posiadają, nie mogą tego zrobić od razu. Będą mogły uczynić to, gdy NIP zostanie im przyznany - poprzez aktualizację CEIDG lub w wersji tradycyjnej w Urzędzie Skarbowym (dla zainteresowanych: instrukcja wypełnienia formularza VAT-R). Ale o co tu właściwie chodzi? Pytanie właściwie brzmi: czy chcesz być czynnym płatnikiem VAT (jeśli nie wiesz co to znaczy, to kliknij w link). Jedną z trzech opcji jest Nie muszę rejestrować się do VAT, bo w rzeczy samej dla ogromnej większości nowych podmiotów takiego obowiązku nie ma. Wielu jednak decyduje się na to od samego początku i wówczas wybiera Chcę wypełnić zgłoszenie teraz a następnie Rejestracja podatnika VAT

W polu Podatnik zwolniony z VAT zaznaczamy NIE, a w następnym kroku musimy wybrać Tytuł obowiązku podatkowego. To się może wydawać zupełnie niejasne - zwłaszcza numeracja proponowanych tytułów, która pochodzi wprost z dawnej papierowej wersji dokumentu VAT-R. To co interesuje osobę rozpoczynającą działalność to punkt 32. Podatnik rezygnuje lub zrezygnował ze zwolnienia podmiotowego. Domyślnie bowiem każda nowa działalność takie zwolnienie posiada i aby stać się “vatowcem” trzeba z tego zwolnienia zrezygnować. Trzeba też podać Datę rozpoczęcia tytułu obowiązku podatkowego. Tu po raz kolejny najlepiej jest wstawić po prostu datę rozpoczęcia działalności.

Następnie mamy Obowiązek podatkowy u małych podatników. Mowa o tzw. „metodzie kasowej”. Dla dociekliwych dokładny opis zagadnienia umieściłem w instrukcji wypełnienia VAT-R. Możesz też jednak przejść do następnego punktu, zaznaczając w tym miejscu Nie, bo ta metoda jest kłopotliwa i na 99% nie chcesz z niej korzystać. Dalej w polu Szczególne procedury klikamy Nie dotyczy (no chyba, że jesteś taksówkarzem lub złotnikiem). 

Informacja o transakcjach wewnątrzwspólnotowych (VAT UE). Możemy wybrać "chcę" lub "nie chcę". Kiedy mamy chcieć? No przede wszystkim, gdy zamierzamy dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi w ramach Unii Europejskiej. Jeśli nie planujesz takich czynności, to nie musisz się rejestrestrować do VAT UE. 

Teraz musimy wybrać Rodzaj składanych deklaracji VAT. Mamy tu dosyć zagadkowe pozycje:

 • miesięczna deklaracja VAT - to podstawowa i zalecana odpowiedź, gdy rejestrujesz się jako czynny płatnik VAT.
 • VAT-8 dotyczy osób niebędących czynnymi podatnikami VAT, lecz nabywających towary lub usługi z UE.
 • VAT-12 jest dla taksówkarzy opodatkowanych ryczałtem.

Mamy tutaj też do wskazania Okres, za który będzie złożona pierwsza deklaracja podatkowa. Jest to raczej proste: jeśli rozpoczynamy działalność np. 16 grudnia to wybieramy z listy "grudzień" danego roku. 

Informacje o zgłoszeniu rejestracyjnym podatnika VAT - pod tym zupełnie niejasnym tytułem znajduje się lista Urzędów Skarbowych. Należy wybrać właściwy urząd. Najwygodniej jest dokonać wyboru tego samego urzędu, w którym rozliczamy podatek dochodowy PIT, czyli urząd właściwy dla miejsca zamieszkania. 

Na koniec przygody z rejestracją do VAT-u decydujesz, czy interesuje Cię otrzymanie potwierdzenia rejestracji do VAT. Dokument ten kosztuje obecnie 170 zł, a właściwie nie jest do niczego potrzebny, bo zarejestrowani płatnicy VAT trafiają do internetowego Wykazu podatników VAT, gdzie każdy zainteresowany bardzo łatwo może taką rejestrację potwierdzić.

Ok. W tym momencie już kończymy z VAT-em i pojawia się prośba o podanie numerów Rachunków bankowych. Podanie informacji o osobistym rachunku bankowym nie jest obowiązkowe, a konta firmowego przy zakładaniu firmy jeszcze się nie posiada – dlatego zazwyczaj przechodzimy Dalej i uzupełniamy tę informację w późniejszym terminie, składając wniosek aktualizacyjny (gdy już się założy konto firmowe). Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty podatku dochodowego. Można podać jedynie taki rachunek, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem. Tutaj zestawiłem aktualne oferty rachunków dla przedsiębiorców - jeśli korzystasz z tej instrukcji to możesz się odwdzięczyć zakładając konto bankowe za pośrednictwem mojej strony. Dzięki!

Na koniec mamy Pełnomocnictwa, które przy tej okazji możemy udzielić i Oświadczenie o braku zakazu prowadzenia działalności oraz o posiadaniu prawa do nieruchomości, których adresy zostały podane.

Informację o zawieszeniu wykonywania działalności przeskakujemy wybierając Nie. Zaś Urzędem odbierającym wniosek CEIDG-1 jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii, bo to on prowadzi rejestr CEIDG - info o ministerstwie powinno samo się pojawić w odpowiednim polu. 

Gratuluję, wniosek CEIDG jest gotowy do wysłania.

 

Wpis do CEIDG jest darmowy

Na koniec bardzo ważna uwaga: rejestracja w ewidencji działalności jest bezpłatna. Z tytułu złożenia wniosku nie ponosisz żadnych opłat. Zdarzają się niestety oszuści próbujący wyłudzić jakieś kwoty za wpis do ewidencji. Zdobywają oni dane nowych przedsiębiorców z systemu CEIDG właśnie, bo są one jawne. Następnie w taki, czy inny sposób podszywają się pod tę ewidencję. Nigdy nie odpowiadaj na tego rodzaju powiadomienia i nigdy nie płać za wpis do żadnej ewidencji przedsiębiorców!

 


Firmino

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Księgowość online

Partner portalu: PKO BP

Bank PKO

Najlepsze dla firmy

konto firmowe

księgowość online

programy do fakturowania

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.