fbpx

Składka powszechnie nazywa po prostu „ZUS-em” jest w gruncie rzeczy zbiorem kilku różnych opłat, które w różnym stopniu mogą dotyczyć przedsiębiorcę.

Oto, co składa się na ZUS:

 • ubezpieczenie społeczne, w tym:
  • emerytalno-rentowe, które jest obowiązkowe,
  • chorobowe, które dla przedsiębiorcy jest dobrowolne – daje prawo do zasiłku w razie choroby,
 • ubezpieczenie zdrowotne – obowiązkowe, dające prawo do korzystania z opieki zdrowotnej,
 • Fundusz Pracy – stanowiący budżet dla Urzędu Pracy na zasiłki, szkolenia, itp.,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – opłacany jedynie za pracowników, przedsiębiorca nie płaci go za siebie.

To, co interesuje wszystkich,

czyli płacenie mniejszego ZUS-u. Pełna stawka ZUS dla przedsiębiorcy aktualnie wynosi około 1460 zł. Przedsiębiorca może jednak korzystać z kilku etapów rozwijania działalności, które istotnie zmniejszają tę kwotę. Są to kolejno:

 1. działalność nierejestrowana,
 2. ulga na start,
 3. mały ZUS.

Wszystkie te udogodnienia są dobrowolne i przedsiebiorca może w każdej chwili z nich zrezygnować lub od razu pominać. 

1. Działalność nierejestrowana

To ukłon w stronę niezdecydowanych, którzy nie mają pewności, czy ich pomysł wypali. Mogą oni na próbę, bez jakichkolwiek formalności i zbędnych kosztów spróbować działalności na własną rękę. Nie muszą nic zgłaszać dopóki nie uzyskają w jednym miesiącu przychodu większego niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie to 50% z 2800 zł, czyli 1400 zł). Siłą rzeczy nie rejestrują się również do płacenia zusowskich składek. Więcej o tym piszę w tekście na temat działalności nierejestrowanej

2. Ulga na start

Od dnia rozpoczęcia działalności, podanej w CEIDG, nowy przedsiębiorca ma prawo przez 6 pełnych miesięcy nie opłacać składek społecznych. Musi jednak zarejestrować się do składki zdrowotnej. Zatem jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, to rejestrujesz się tylko do tej składki drukiem ZUS ZZA. Składka zdrowotna pozwala uzyskać świadczenia lekarskie z NFZ. Jej wysokość wynosi obecnie około 380 zł. Przed upłynięciem szóstego pełnego miesiąca należy ponownie zgłosić się do ZUS wraz z dokumentami ZWUA (wyrejestrowanie się ze składki zdrowotnej) oraz ZUA, czyli zarejestrowanie się do wszystkich składek (wyjątek to prowadzenie firmy z jednoczesnym zatrudnieniem na etacie - wówczas ponownie składamy ZZA, ale o tym za chwilę). 

Warunki jakie trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi na start:

 • przez ostatnie 60 miesięcy (5 lat) przedsiębiorca nie prowadził żadnej działalności gospodarczej (również jako wspólnik w spółce cywilnej),
 • w ramach działalności nie będzie wykonywał świadczeń na rzecz swojego byłego pracodawcy, z którym łączyła go umowa o pracę.

3. Mały ZUS

Od dnia zarejestrowania się w ZUS dokumentem ZUA (rejestracja do wszystkich składek), przedsiębiorca spełniający warunku wskazane w punkcie Ulga na start, może korzystać z małego ZUS-u. Wynosi on obecnie około 650 zł. Dostępny jest przez pełne 24 miesiące prowadzenia działalności.

A co później? Wchodzisz na tzw. pełną składkę - chyba że nadal mało zarabiasz. Istnieje jeszcze możliwość płacenia składek proporcjonalnych do dochodów. Są one dostępne dla osób, które w poprzednim roku kalendarzowym osiągnęły przychód mniejszy niż 120 tys. złotych. Takie osoby mogą zdecydować się na płacenie mniejszych składek, a ich dokładna wielkość jest zależna od sumy przychodów. Dokładnych obliczeń dokona księgowy lub księgowość internetowa (np. Firmino). Należy przy tym dodać, że proporcjonalność dotyczy tylko składek społecznych, składka zdrowotna jest płacona w stałej wysokości. Ponadto istnieje ograniczenie czasowe dla korzystania z tego przywileju: składki proporcjonalne można płacić przez 3 lata na każde 5 lat działalności. 

Mniejszy ZUS także z etatem

Lżej ma również przedsiębiorca, który oprócz prowadzonej działalności, jest również zatrudniony w innej firmie na podstawie umowy o pracę i zarabia w niej co najmniej minimalną pensję krajową (obecnie to 2800 zł brutto). Nie jest istotny wymiar etatu - może to być jego część, np. 1/2.

W takiej sytuacji należy opłacać jedynie ubezpieczenie zdrowotne - identycznie jak w przypadku korzystania z ulgi na start. Również w ten sam sposób taka osoba zgłasza się do ubezpieczenia (formularzem ZZA) i jeśli po upływie 6 miesięcy nadal jest zatrudniona na etacie ze wskazaną pensją, to nadal pozostaje jedynie ze składką zdrowotną (więcej o tym w instrukcji wypełnienia druku ZZA).

Nie rozpoczynaj działalności od pierwszego dnia miesiąca

Przy tej okazji polecam Twojej uwadze sprytny i całkowicie legalny sposób na przedłużenie o jeden miesiąc ulgi na start. Preferencyjne warunki należą się początkującemu przedsiębiorcy przez okres liczony w pełnych miesiącach kalendarzowych. Wystarczy więc nie rozpoczynać działalności 1. dnia miesiąca (tylko np. od 2.) – aby był to miesiąc niepełny. Wówczas ulgą na start można cieszyć się przez pierwszy, niepełny miesiąc i 6 kolejnych pełnych miesięcy – razem przez 7 miesięcy.

Jeśli rezygnujesz z ulgi na start, ale chcesz skorzystać z małego ZUS-u przez 24 miesiące (możesz tak zrobić!), to sytuacja jest analogiczna. Możesz płacić preferencyjną składkę przez pierwszy, niepełny miesiąc oraz 24 kolejne pełne miesiące – razem przez 25 miesięcy.

Kiedy wpłaca się składki do ZUS

Obowiązuje jeden z dwóch terminów. Pierwszy z nich przypada na 10. dzień miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym (czyli np. w lutym płaci się za styczeń) i dotyczy przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników na umowę o pracę. Jeśli zatrudnia się pracowników, to mamy na to czas do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym. Te i inne terminy znajdziesz w terminarzu przedsiębiorcy. Niepłacenie ZUS-u w terminie wiąże się z koniecznością wpłacenia karnych odsetek oraz przerywa tzw. nieprzerwany okres ubezpieczenia, który ma zastosowanie przy wypłacaniu zasiłku chorobowego w razie pójścia na zwolnienie – jeśli raz się spóźnimy, to prawo do zasiłku znika na najbliższe 3 miesiące.

Indywidualny numer konta

Każdy płatnik składek otrzymuje od ZUS-u swój indywidualny numer konta do wpłacania składek. Numer ten zawiera w sobie NIP płatnika, co identyfikuje jego płatności. Swój indywidualny numer konta każdy płatnik może sprawdzić na stronie eskladka.pl.

Pierwsza składka

Pierwszy raz płacimy składkę ZUS w następnym miesiącu od daty rozpoczęcia działalności – jest to składka za miesiąc, w którym założyliśmy firmę. Uwaga! Jeśli działalność rozpoczęliśmy w trakcie miesiąca, np. 12 stycznia, to w lutym możemy opłacić niepełną składkę za styczeń. Jednak trudno to wyliczyć samemu, bo niektóre elementy składowe (patrz wyżej: „co składa się na ZUS”) opłaca się za dni prowadzenia działalności, a inne zawsze za cały miesiąc. Dlatego najlepiej przy rejestracji poprosić pracownika ZUS-u o obliczenie wysokości pierwszej składki lub oprzeć się o wyliczenia portali tzw. księgowości internetowej, które potrafią obliczyć wysokość pierwszej składki.

Kiedy składać ZUS DRA

Opłacanie ubezpieczenia ZUS wiąże się z koniecznością wypełnienia druku o nazwie DRA. Zasada jest jednak taka, że jego niezłożenie oznacza dla ZUS-u konieczność „sklonowania” deklaracji z poprzedniego miesiąca. Zatem nie zawsze trzeba ten druczek składać. Należy to zrobić oczywiście przy okazji wpłacania swojej pierwszej składki. Następnie zaś trzeba to czynić jedynie wówczas, gdy coś zmienia się we wpisywanych danych – np. kończy nam się okres "ulgi na start" lub przywilej płacenia małego ZUS-u. W praktyce, jeśli DRA z obecnego miesiąca wygląda identycznie, jak z zeszłego, to nie trzeba go wysyłać, ani zanosić.

W tym miejscu przypominam o konieczności tworzenia kopii wszystkich dokumentów składanych do ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego. Jeśli zanosi się je osobiście do urzędu, to należy poprosić o przybicie na kopii pieczątki z datą. Jeśli wysyła się pocztą, to zawsze przesyłką poleconą, a dowód nadania załącza się do kopii dokumentu. Przy wysyłce elektronicznej można pobrać UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

Ważne: pomniejszanie podatku dochodowego

Na koniec pozytywna informacja dla tych, których przerażają powyższe kwoty: składki ZUS zmniejszają podatek dochodowy przedsiębiorcy. W praktyce pomniejsza się go o niemal całą kwotę składki zdrowotnej oraz o 18% pozostałych składek. Kwoty przelewów więc są duże, ale koszt realny jest bardziej akceptowalny. Rozkłada się on tak:

 • ulga na start - przelew 380 zł pomniejsza podatek o 325 zł, więc realnie kosztuje Cię to 55 zł,
 • mały ZUS - przelew 650 zł pomniejsza podatek o 370 zł, więc naprawdę dopłacasz 280 zł,
 • pełen ZUS - przelew 1460 zł pomniejsza podatek o 510 zł, więc koszt realny wynosi 950 zł.

Kwoty zaokrągliłem dla jasności przekazu.

Zawieszanie działalności a ZUS

Jest to informacja, która przyda się szczególnie przedsiębiorcom prowadzącym działalność sezonową. Istnieje możliwość zawieszenia działalności, w trakcie której nie opłaca się składek do ZUS.

 

Teraz - gdy już wiesz wszystko i ZUS-ie - sprawdź jak założyć firmę krok po kroku.


Firmino
 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Program do faktur

Partner portalu: Alior Bank

Alior Bank

Najlepsze dla firmy

konto firmowe

księgowość online

programy do fakturowania

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.