Nowe firmy zwolnione są z obowiązku rozliczania podatku VAT, lecz w większości przypadków przedsiębiorca już na wstępie rezygnuje z tego zwolnienia, składając w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie rejestracyjne, czyli dokument oznaczony symbolem VAT-R.

Dla kogo druk VAT-R

Jeśli jeszcze tego nie wiesz, to z tego tekstu dowiesz się dlaczego warto być VAT-owcem

 

Jak wypełnić VAT-R

Poniższa instrukcja wyjaśni Ci jak wypełnić VAT-R "punkt po punkcie".

 

A. CEL I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJA...

Ta część jest bardzo krótka i jasna. Cel złożenia dokumentu jest rejestracyjny lub aktualizujący. Gdy mowa o „Naczelniku”, to należy wpisać np. „Urząd Skarbowy w..., Adres urzędu”. Pola 6 i 7 uzupełnia się wyłącznie wówczas, gdy przedsiębiorca posiada adres zamieszkania poza granicami Polski. Pozycje 8 i 9 wypełnia się tylko przy aktualizacji danych i zaznacza się w nich, czy zmienił się Urząd, do którego odprowadzany jest podatek VAT, co ma związek z ewentualną zmianą adresu zamieszkania.

 

B. DANE PODATNIKA

Ta część również nie powinna sprawiać większych problemów. Należy jedynie pamiętać, że przy rejestracji działalności gospodarczej pozostajemy osobą fizyczną, więc wpisujemy PESEL zamiast REGON, imiona rodziców zamiast skróconej nazwy, datę urodzenia. Osoba zagraniczna jest to osoba, która nie posiada stałego miejsca zamieszkania na terenie Polski.

 

C.1. OKOLICZNOŚCI OKREŚLAJĄCE OBOWIĄZEK PODATKOWY

Tutaj dopiero zaczynają się trudności i konieczne są wyjaśnienia. Dlatego dokładnie wyjaśniam jak wypełnić każde z pól oraz załączam przykładowy sposób wypełnienia całej drugiej strony dokumentu.

27. podatnik nie jest podatnikiem w rozumieniu art.15 ustawy

Osoba zakładająca pozarolniczą działalność gospodarcza jest podatnikiem w rozumieniu wskazanego artykułu – pozostawia więc puste to pole (zaznaczają to chyba wyłącznie organy administracji publicznej).

28. podatnik posiada siedzibę lub miejsce stałego zamieszkania poza terytorium kraju

Jasna sprawa. W innym przypadku pozostawia się kwadracik pusty.

29. podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą nie ma prawa do zwolnienia, o którym mowa w art.113 ust.1 lub 9 ustawy

Osoba zakładająca pozarolniczą działalność gospodarczą ma prawo do owego zwolnienia, więc pozostawia kwadracik pusty – chyba, że: planuje dokonywanie dostaw towarów z udziałem metali szlachetnych, opodatkowanych podatkiem akcyzowym albo będzie świadczył usługi prawnicze lub jubilerskie. Również osoby, które zaznaczyły pole numer 28 nie mają prawa do zwolnienia.

30. podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art.113 ust.1 lub 9 ustawy

Ponieważ drobny przedsiębiorca jest domyślnie zwolniony z bycia płatnikiem VAT, to ta opcja przydaje się tylko przy aktualizacjach, niż przy rejestracji. Wniosek – nie zaznaczać, gdy rejestrujemy się jako płatnik VAT.

31. podatnik będzie dokonywał (dokonuje) sprzedaży wyłącznie zwolnionej od podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 1-2, 4-15 i art.82

Jako że większość towarów jest opodatkowana VAT-em, to nie zaznacza się tego pola. Najpopularniejsze wyjątki to: handel przedmiotami używanymi, prowadzenie kantoru wymiany walut, wykonywanie zawodu technika dentystycznego. Jednak nie można wówczas wykonywać żadnej innej działalności w ramach swojej firmy!

32. podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art.43 ust.1 pkt 3 ustawy

Jeśli podatnik jest rolnikiem ryczałtowym, to należy zaznaczyć.

33. podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art.113 ust.1 lub 9 ustawy

Tak!, to jest właśnie opcja, którą zaznaczy większość Internautów czytających tę instrukcję. W ten sposób rezygnuje się bowiem z domyślnego podmiotowego zwolnienia z VAT i zgodnie z własnym życzeniem staje się „vatowcem”.

34. podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art.43 ust.1 pkt 3 ustawy

Tę opcję zaznacza rolnik ryczałtowy, który rezygnuje ze zwolnienia.

35. podatnik traci (utracił) zwolnienie, o którym mowa w art.113 ust.1 lub 9 ustawy

Tę opcję zaznacza się nie przy dobrowolnej rezygnacji z podmiotowego zwolnienia VAT, lecz wówczas, gdy utraci się do niego prawo, czyli po przekroczeniu wielkości sprzedaży wynoszącej 150 tysięcy złotych w ciągu roku (lub proporcjonalnie do miesięcy, gdy nie prowadzi się działalności przez cały rok).

36. podatnik będzie dokonywał (dokonuje) sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju zgodnie z art.24 ust.4 ustawy

Dotyczy wyłącznie podmiotów zarejestrowanych jako płatnik VAT w innym kraju Unii Europejskiej, niż Polska i wysyłający towar opodatkowany VAT-em do polskich firm.

37. podatnik rezygnuje (zrezygnował) z opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraj zgodnie z art.24 ust.7 ustawy

Jest to rezygnacja z opcji nr 36.

38. Data

Należy podać datę (miesiąc), od którego wchodzi w życie opcja zaznaczona na polach od 27 do 37.

39. Obowiązek podatkowy u małych podatników

Mowa o tzw. „metodzie kasowej”. Ustala ona moment, w którym następuje zobowiązanie z tytułu podatku VAT względem Urzędu. Jeśli się ją wybierze, to zobowiązanie przekazania Urzędowi otrzymanego od klienta podatku VAT powstaje dopiero w dniu opłacenia towaru lub usługi, co może mieć miejsce np. tydzień po wystawieniu faktury. Również pomniejszenie zobowiązania z tytuły VAT następuje dopiero w momencie opłacenia zakupionych towarów, materiałów, czy usług. Prawo do prowadzenia metody kasowej traci się, gdy sprzedaż brutto z zeszłego roku przekroczy próg 1 200 000 euro (lub 45 000 w przypadku pewnych usług finansowych, np. biura maklerskiego). Można jednak nie wybierać metody kasowej, z czego na pewno ucieszy się księgowy, bowiem wprowadza mu ona więcej obowiązków (więcej się też za to płaci) - wówczas zostawia się puste wszystkie trzy kwadraciki. Czy warto się na to decydować? Teoretycznie tak, bo płaci się podatek dopiero, gdy otrzyma się na niego pieniądze. W praktyce konieczność ewidencji dat wpływów może być uciążliwa, np. przy dużej liczbie transakcji, a korzyści mogą być znikome, np. w handlu, gdzie klient płaci za towar w momencie zakupu, więc obowiązek podatkowy i tak powstaje od razu. Można więc odnieść wrażenie, że więcej z tym kłopotu niż pożytku.

44. Deklaracje kwartalne

Możliwość rozliczania podatku VAT co 3 miesiące powstaje dopiero po roku prowadzenia firmy. Jest to bardzo wygodne, bo w ciągu roku składa się mniej deklaracji VAT-7K (ich liczba spada z 12 do 4, a literka K oznacza deklaracje kwartalne). Poza tym przez dłuższy okres dysponuje się większymi kwotami na koncie firmowym i można nimi obracać w tym czasie (chociaż zalecam wielką ostrożność, aby pieniądze owe na czas zawsze wracały i w kwietniu, lipcu, październiku i styczniu mogły zostać wpłacone na konto Urzędu z tytułu VAT-u z poprzednich trzech miesięcy).

47. Szczególne procedury

Dotyczy taksówkarzy (pozycja pierwsza i druga) i osób zajmujących się złotem (pozycja trzecia i czwarta).

 

C.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Deklarację VAT-7 składa większość „vatowców” rozliczających się co miesiąc. VAT-7K to z kolei jej kwartalny odpowiednik. VAT-7D dotyczy tzw. dużych podatników, którym czytelnik na pewno nie jest ;). VAT-8 dotyczy podatników, którzy nie mają obowiązku składania żadnej z powyższych deklaracji – dotyczy głównie importu z krajów UE (jako wyłącznej działalności). No i VAT-12 dotyczy taksówkarzy, którzy w polu nr 47 części C.1. wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu.


przykład

Formularz VAT-R - wzór wypełnienia

 

C.3. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH

59. podatnik podlegający obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny będzie dokonywał lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w tym dostawy, do której stosuje...

Zaznacza przedsiębiorca, który planuje wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawę towarów lub import/export usług.

60. podatnik niepodlegający obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny lub osoba prawna niebędąca podatnikiem w rozumieniu art.15 ustawy będzie dokonywał lub dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Zaznaczają podmioty, które nie są płatnikami VAT, lecz dokonują zakupów towarów w krajach UE.

61. podatnik niepodlegający obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny będzie świadczył lub świadczy usługi, do których stosuje się art.100 ust.1 pkt 4 ustawy, lub będzie nabywał lub nabywa usługi, do których stosuje...

Dotyczy „nie-vatowców”, którzy planują import lub export usług opodatkowanych VAT-em.

63. podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE zaprzestał dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw oraz wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz świadczenia usług, do...

Zaznaczają podatnicy podatku VAT we wnioskach aktualizacyjnych, gdy przestają dokonywać czynności, które zgłosili zaznaczając uprzednio pole nr 59.

Dowiedz się więcej o wewnątrzwspólnotowych rozliczeniach VAT.

 

D. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

To już tylko kilka pól, które nie powinny nikomu sprawić problemu. Podpowiem tylko, że oczywiście nie istnieje obowiązek podania telefonu, ani adresu e-mail.

 

Części E się nie wypełnia. 

 

Formularz gotowy. Nie zapomnij się podpisać (serio, zdarza się to częściej, niż może Ci się wydawać :).

 

Ważne: przy składaniu dokumentu urzędnik może zażądać przedłożenia tytuł prawnego do dysponowania miejscem wykonywania działalności (siedziby) - może to być akt własności, umowa najmu itp. 


Ile kosztuje księgowość w Twojej firmie?
 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.