fbpx

Formularz CEIDG automatycznie zgłasza przedsiębiorcę do ZUS jako płatnika składek. Jednak nie zgłasza przedsiębiorcy jako osobę przez siebie ubezpieczaną – dlatego należy wypełnić druk ZUS ZZA, czyli rejestracja do ubezpieczenia zdrowotnego. 

ZUS ZZA - dla kogo

Uwaga: druk ZZA jest właściwym drukiem, gdy osoba ubezpieczana:

  • chce skorzystać z tzw. ulgi na start LUB
  • jest dodatkowo zatrudniona na umowę o pracę w innej firmie i zarabia tam co najmniej płacę minimalną.

W innych przypadkach - również przy rejestracji do tzw. małego ZUS-u - należy wypełnić druk ZUA.

ZUS ZZA - jak wypełnić krok po kroku

Poniżej omawiam formularz ZZA na podstawie wersji elektronicznej, wypełnianej wraz z wnioskiem CEIDG. Jeśli potrzebujesz, to możesz też zobaczyć jak wypełnić papierowy druk ZUS ZZA.


I. Dane organizacyjne

Początek jest prosty – wystarczy wybrać "Tak" w polu „Zgłoszenie do ubezpieczeń”. Chyba że zgłaszamy zmianę danych lub korektę wcześniej wysłanego wniosku – wówczas zaznaczamy opcję nr 02. Pola 03 i 04 nas nie interesują.


II. Dane identyfikacyjne płatnika skladek

W tym dziale podajemy dane przedsiębiorcy, czyli swoje (płatnik składek to Ty). Znajdujące się w tej części pola są dobrze wyjaśnione. NIP i REGON pozosawiamy puste jeśli jeszcze ich nie posiadamy. "Nazwa skrócona" to po prostu nazwa firmy.

druk ZUS ZZA - przykładIII. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń

W tym miejscu wpisujemy dane osoby ubezpieczonej, czyli ponownie swoje dane, bo zgłaszamy siebie do ubezpieczenia.


IV. Dane ewidencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń

Należy uważać, aby w pierwszym polu nie wpisać przez przypadek pierwszego imienia – wpisuje się tam drugie imię

druk ZUS ZZA - przykładV. Tytuł ubezpieczenia

Pierwsze pole, czyli „kod tytułu ubezpieczenia”, to prawdziwa zagadka. Trzeba tutaj wpisać cyferki, aby pole wypełniło się właściwą treścią.

Są dwa główne powody opłacania tylko składki zdrowotnej: ulga na start oraz zatrudnienie na etacie z wynagrodzeniem powyżej minimalnej krajowej. Ulga na start ma pierwszeństwo, więc jeśli tylko spełniamy warunki, aby z niej korzystać, to wpisujemy właściwy dla niej kod, czyli:

  • 0540 – korzystam z ulgi na start (może pojawić się informacja o "wolnym zawodzie" – dobrze, bo to ten sam kod). 

W przypadku wypełniania druku ZZA z powodu zatrudnienia na etacie, musimy tutaj podać jeden z dwóch kodów - w zależności od tego, czy spełnia się warunki do płacenia małego ZUS-u (to te same warunki, co przy uldze na start):

  • 0510 – gdy nie masz prawa do małego ZUS-u,
  • 0570 – gdy masz prawo do małego ZUS-u.

Dowiedz się: czym jest ulga na start oraz mały ZUS (oraz jakie warunki trzeba spełniać, aby z nich skorzystać).

Dla dociekliwych: kwestia kodu tytułu ubezpieczenia w przypadku ZZA jest o tyle dziwna, że mały ZUS dotyczy wysokości składek społecznych, a do tych się nie zgłaszasz tym drukiem (tylko do składki zdrowotnej!). Po co więc rozróżniać te dwa kody w tym przypadku - tego nawet pani z Infolinii ZUS-u nie jest w stanie wyjaśnić. Ponadto z powyższego wynika także jeszcze jeden paradoks: gdy po 6 pełnych miesiącach kończy się prawo do ulgi na start, osoba która jest zatrudniona na etacie musi się wyrejestrować drukiem ZWUA (kod przyczyny wyrejestrowania: 600), aby ponownie złożyć ZZA z kodem 0510 lub 0570 (osoba, która nie jest na żadnym etacie składa ZUA). 

Przy rejestracji pracownika najczęściej podajemy 0110. Kod tytułu ubezpieczenia można zawsze skonsultować z pracownikiem ZUS-u. Można to zrobić telefonicznie – infolinia ZUS znajduje się pod warszawskim numerem telefonu: (22) 560 16 00. O tej instytucji można powiedzieć wiele różnych rzeczy, ale ich Infolinia działa naprawdę dobrze. Zachęcam do korzystania przy każdej wątpliwości.

W dwóch kolejnych polach podajemy, czy mamy prawo do emerytury lub renty oraz czy posiadamy zaświadczenie o niepełnosprawności.


VI. Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym
„Data powstania obowiązku ubezpieczeń” równa się dacie rozpoczęcia działalności podanej w formularzu CEIDG. W polu „Kod oddziału NFZ” zaczynamy wpisywać nazwę województwa i właściwa treść pola wypełni się sama.


VII. Dane o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Przy zakładaniu działalności pozostawiamy puste (pole to dotyczy jedynie osób niepracujących, które pragną mieć opiekę zdrowotną). 

Dowiedz się więcej o rodzajach składek do ZUS i ich opłacaniu.

przykładVIII. Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu
IX. Adres zamieszkania
X. Adres do korespondencji

Wpisujemy adresy osoby ubezpieczanej. Jeśli we wszystkich trzech przypadkach jest to ten sam adres, to nie trzeba go powtarzać trzykrotnie – wystarczy wypełnić punkt VIII, a pozostałe zostawić puste.


XI. Oświadczenie płatnika składek

System samodzielnie wypełnia pole z datą złożenia wniosku.


Firmino
 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

inFakt

Partner portalu: Alior Bank

Alior Bank

Najlepsze dla firmy

konto firmowe

księgowość online

programy do fakturowania

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.