Jak wypełnić formularz ZUS ZZA? - 4.8 out of 5 based on 20 votes

Wprawdzie formularz CEIDG zgłasza przedsiębiorcę do ZUS jako płatnika składek, to jednak nie zgłasza przedsiębiorcę jako osobę przez siebie ubezpieczaną (organ ten najwidoczniej nie wie, czy ktoś inny nie płaci składki za przedsiębiorcę) – dlatego należy wypełnić druk ZZA

Uwaga: druk ZZA jest właściwym drukiem, gdy osoba ubezpieczana jest dodatkowo zatrudniona na umowę o pracę w innej firmie i zarabia tam co najmniej płacę minimalną – jeśli nie jest, to należy wypełnić druk ZUA.


I. DANE ORGANIZACYJNE

Początek jest prosty – wystarczy postawić krzyżyk przy „zgłoszenie do ubezpieczeń”. Chyba że zgłaszamy zmianę danych lub korektę wcześniej wysłanego wniosku – wówczas zaznaczamy opcję nr 2. Pola 03 i 04 pozostawiamy puste.


II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

W tym dziale podajemy dane przedsiębiorcy, czyli swoje – w odróżnieniu od następnej części, w której podajemy dane osoby ubezpieczanej, czyli... również swoje lub pracownika. Znajdujące się w tej części pola są dobrze wyjaśnione. Na formularzu znajduje się nawet instrukcja polecająca wpisać cyfrę „1” dla dowodu osobistego lub „2” dla paszportu. Jednak wytyczne ZUS-u wskazują, że pola 04 oraz 05 wypełnia się wyłącznie w przypadku nieposiadania numeru NIP, tak że z reguły pola te – jako jedyne w tej części – można pozostawić puste. Następnie podaje się nazwę skróconą, czyli po prostu nazwę firmy – w takiej samej postaci, jaka została podana w formularzu CEIDG. Należy również zwrócić uwagę na format daty urodzenia, aby na pewno się nie pomylić – najpierw dzień, następnie miesiąc oraz rok.

przykład

ZUS ZZA - przykład wypełnienia, część 1


Skąd wziąć NIP i REGON, jeśli się ich nie posiada?

Jeśli w dniu składania formularza w ZUS-ie nie posiadamy jeszcze NIP-u i/lub REGON, to po prostu nie podajemy ich. Jednak w praktyce zazwyczaj już te dane posiadamy, chociaż jeszcze o tym nie wiemy. Są one nadawane najczęściej już następnego dnia po wysłaniu formularza CEIDG i można je sprawdzić odnajdując swój własny wpis w wyszukiwarce przedsiębiorców (jeśli nie będzie następnego dnia, to można próbować w kolejne dni, ale zazwyczaj jest).

III. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ
W tym miejscu wpisujemy swoje dane lub dane pracownika, którego zgłaszamy.

IV. DANE EWIDENCYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ
Należy uważać, aby w pierwszym polu nie wpisać przez przypadek pierwszego imienia – wpisuje się tam drugie imię. Niestety, łatwo się pomylić i wówczas trzeba zacząć od nowa.

przykład

ZUS ZZA - przykład wypełnienia, część 2


V. TYTUŁ UBEZPIECZENIA
Pierwsze pole, czyli „kod tytułu ubezpieczenia”, to prawdziwa zagadka. Należy wybrać jedną z opcji:

  • 05 10 0 0 – dla osób które nie mogą wpłacać ulgowej stawki ZUS przez pierwsze 2 lata działalności,
  • 05 70 0 0 – dla osób, które nie prowadziły własnej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 5 lat, a przez to należy im się ulgowa stawka ZUS przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności.
  • 01 10 0 0 – najczęściej przy rejestracji pracownika.

Uwaga: możliwości jest więcej i w razie niepewności lub nietypowej sytuacji (np. prawo do emerytury lub renty, określony stopień niepełnosprawności lub szczególne warunki pracy) kod tytułu ubezpieczenia należy skonsultować z pracownikiem ZUS-u (można to zrobić telefonicznie). Pole 02 pozostawia się puste.


VI. DANE O OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM
W tej części wpisujemy datę powstania obowiązku ubezpieczenia, którym jest dzień rozpoczęcia działalności. W polu „Kod oddziału NFZ” należy podać numer województwa, w którym mieszkasz. Kody funduszów zdrowia są następujące: 01R - Dolnośląski, 02R - Kujawsko-Pomorski, 03R - Lubelski, 04R - Lubuski, 05R - Łódzki, 06R - Małopolski, 07R - Mazowiecki, 08R - Opolski, 09R - Podkarpacki, 10R - Podlaski, 11R - Pomorski, 12R - Śląski, 13R - Świętkorzyski, 14R - Warmiński-Mazurski, 15R - Wielkopolski, 16R - Zachodniopomorski. Pola 02 i 03 pozostawia się puste.

VII. DANE O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM
Przy zakładaniu działalności pozostawiamy puste (pole to dotyczy jedynie osób niepracujących, które pragną mieć opiekę zdrowotną). 

Dowiedz się więcej o rodzajach składek do ZUS i ich opłacaniu.

przykład

ZUS ZZA - przykład wypełnienia, część 3


VIII. ADRES ZAMELDOWANIA NA STAŁE MIEJSCE POBYTU
IX. ADRES ZAMIESZKANIA
X. ADRES DO KORESPONDENCJI.

Wpisujemy adresy osoby ubezpieczanej. Jeśli we wszystkich trzech przypadkach jest to ten sam adres, to nie trzeba go powtarzać trzykrotnie – wystarczy wypełnić punkt XI, a pozostałe zostawić puste.


XI. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK
Należy wpisać datę przy czym należy pamiętać, że na złożenie druku ZZA przedsiębiorca ma 7 dni od „daty powstania obowiązku ubezpieczenia”! Następnie wystarczy się podpisać w wyznaczonym polu. Jeśli nie posiada się jeszcze pieczątki, to miejsce poniżej podpisu można pozostawić puste.

XII. OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZANEJ / ZGŁOSZONEJ DO UBEZPIECZENIA
Jeśli zgłasza się samego siebie, to należy podpisać się ponownie. W innym przypadku należy poprosić o podpis pracownika. 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

r e k l a m a

„Mały Newsletter”

Zapisz się i otrzymuj:

  • istotne zmiany przepisów,
  • najciekawsze newsy,
  • tylko sprawdzone oferty,
  • przypomnienia o ważnych terminach.

Maks. 2 wiadomości w miesiącu.