Wprawdzie wniosek CEIDG pozwala na wysłanie dokumentu ZZA w postaci elektronicznego załącznika, to może się zdarzyć, że będziemy chcieli skorzystać z ZUS-owskiego formularza papierowego. Poniżej znajduje się przykład jego wypełnienia wraz z wyjaśnieniami.


Uwaga:
 druk ZZA jest właściwym drukiem, gdy 
osoba ubezpieczana:

  • chce skorzystać z tzw. ulgi na start LUB
  • jest dodatkowo zatrudniona na umowę o pracę w innej firmie i zarabia tam co najmniej płacę minimalną.

W innych przypadkach - również przy rejestracji do tzw. małego ZUS-u - należy wypełnić druk ZUA.

I. DANE ORGANIZACYJNE

Początek jest prosty – wystarczy postawić krzyżyk przy „zgłoszenie do ubezpieczeń”. Chyba że zgłaszamy zmianę danych lub korektę wcześniej wysłanego wniosku – wówczas zaznaczamy opcję nr 2. Pola 03 i 04 pozostawiamy puste.


II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

W tym dziale podajemy dane przedsiębiorcy, czyli swoje – w odróżnieniu od następnej części, w której podajemy dane osoby ubezpieczanej, czyli... również swoje lub pracownika. Znajdujące się w tej części pola są dobrze wyjaśnione. Na formularzu znajduje się nawet instrukcja polecająca wpisać cyfrę „1” dla dowodu osobistego lub „2” dla paszportu. Jednak wytyczne ZUS-u wskazują, że pola 04 oraz 05 wypełnia się wyłącznie w przypadku nieposiadania numeru NIP, tak że z reguły pola te – jako jedyne w tej części – można pozostawić puste. Następnie podaje się nazwę skróconą, czyli po prostu nazwę firmy – w takiej samej postaci, jaka została podana w formularzu CEIDG. Należy również zwrócić uwagę na format daty urodzenia, aby na pewno się nie pomylić – najpierw dzień, następnie miesiąc oraz rok.

przykład

ZUS ZZA - przykład wypełnienia, część 1


Skąd wziąć NIP i REGON, jeśli się ich nie posiada?

Jeśli w dniu składania formularza w ZUS-ie nie posiadamy jeszcze NIP-u i/lub REGON, to po prostu nie podajemy ich. Jednak w praktyce zazwyczaj już te dane posiadamy, chociaż jeszcze o tym nie wiemy. Są one nadawane najczęściej już następnego dnia po wysłaniu formularza CEIDG i można je sprawdzić odnajdując swój własny wpis w wyszukiwarce przedsiębiorców (jeśli nie będzie następnego dnia, to można próbować w kolejne dni, ale zazwyczaj jest).


III. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

W tym miejscu wpisujemy swoje dane lub dane pracownika, którego zgłaszamy.


IV. DANE EWIDENCYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

Należy uważać, aby w pierwszym polu nie wpisać przez przypadek pierwszego imienia – wpisuje się tam drugie imię. Niestety, łatwo się pomylić i wówczas trzeba zacząć od nowa.

przykład

ZUS ZZA - przykład wypełnienia, część 2


V. TYTUŁ UBEZPIECZENIA

Pierwsze pole, czyli „kod tytułu ubezpieczenia”, to prawdziwa zagadka. Trzeba tutaj wpisać cyferki.

Są dwa główne powody opłacania tylko składki zdrowotnej: ulga na start oraz zatrudnienie na etacie z wynagrodzeniem powyżej minimalnej krajowej. Ulga na start ma pierwszeństwo, więc jeśli tylko spełniamy warunki, aby z niej korzystać, to wpisujemy właściwy dla niej kod, czyli:

  •  05 40 0 0 – korzystam z ulgi na start.

W przypadku wypełniania druku ZZA z powodu zatrudnienia na etacie, musimy tutaj podać jeden z dwóch kodów - w zależności od tego, czy spełnia się warunki do płacenia małego ZUS-u (to te same warunki, co przy uldze na start):

  • 05 10 0 0 – gdy nie masz prawa do małego ZUS-u,
  • 05 70 0 0 – gdy masz prawo do małego ZUS-u.

Dowiedz się: czym jest ulga na start oraz mały ZUS (oraz jakie warunki trzeba spełniać, aby z nich skorzystać).

Dla dociekliwych: kwestia kodu tytułu ubezpieczenia w przypadku ZZA jest o tyle dziwna, że mały ZUS dotyczy wysokości składek społecznych, a do tych się nie zgłaszasz tym drukiem (tylko do składki zdrowotnej!). Po co więc rozróżniać te dwa kody w tym przypadku - tego nawet pani z Infolinii ZUS-u nie jest w stanie wyjaśnić. Ponadto z powyższego wynika także jeszcze jeden paradoks: gdy po 6 pełnych miesiącach kończy się prawo do ulgi na start, osoba która jest zatrudniona na etacie musi się wyrejestrować drukiem ZWUA (kod przyczyny wyrejestrowania: 600), aby ponownie złożyć ZZA z kodem 0510 lub 0570. 

Przy rejestracji pracownika najczęściej podajemy 01 10 0 0. Kod tytułu ubezpieczenia można zawsze skonsultować z pracownikiem ZUS-u - zwłaszcza przy nietypowej sytuacji, np. niepełnosprawności lub prawa do emerytury. Można to zrobić telefonicznie – infolinia ZUS znajduje się pod warszawskim numerem telefonu: (22) 560 16 00. O tej instytucji można powiedzieć wiele różnych rzeczy, ale ich Infolinia działa naprawdę dobrze. Zachęcam do korzystania przy każdej wątpliwości.


VI. DANE O OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

W tej części wpisujemy datę powstania obowiązku ubezpieczenia, którym jest dzień rozpoczęcia działalności. W polu „Kod oddziału NFZ” należy podać numer województwa, w którym mieszkasz. Kody funduszów zdrowia są następujące: 01R - Dolnośląski, 02R - Kujawsko-Pomorski, 03R - Lubelski, 04R - Lubuski, 05R - Łódzki, 06R - Małopolski, 07R - Mazowiecki, 08R - Opolski, 09R - Podkarpacki, 10R - Podlaski, 11R - Pomorski, 12R - Śląski, 13R - Świętkorzyski, 14R - Warmiński-Mazurski, 15R - Wielkopolski, 16R - Zachodniopomorski. Pola 02 i 03 pozostawia się puste.


VII. DANE O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

Przy zakładaniu działalności pozostawiamy puste (pole to dotyczy jedynie osób niepracujących, które pragną mieć opiekę zdrowotną). 

Dowiedz się więcej o rodzajach składek do ZUS i ich opłacaniu.

przykład

ZUS ZZA - przykład wypełnienia, część 3


VIII. ADRES ZAMELDOWANIA NA STAŁE MIEJSCE POBYTU
IX. ADRES ZAMIESZKANIA
X. ADRES DO KORESPONDENCJI.

Wpisujemy adresy osoby ubezpieczanej. Jeśli we wszystkich trzech przypadkach jest to ten sam adres, to nie trzeba go powtarzać trzykrotnie – wystarczy wypełnić punkt VIII, a pozostałe zostawić puste.


XI. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK
Należy wpisać datę przy czym należy pamiętać, że na złożenie druku ZZA przedsiębiorca ma 7 dni od „daty powstania obowiązku ubezpieczenia”! Następnie wystarczy się podpisać w wyznaczonym polu. Jeśli nie posiada się jeszcze pieczątki, to miejsce poniżej podpisu można pozostawić puste.


XII. OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZANEJ / ZGŁOSZONEJ DO UBEZPIECZENIA

Jeśli zgłasza się samego siebie, to należy podpisać się ponownie. W innym przypadku należy poprosić o podpis pracownika.


Firmino

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Program do faktur

Partner portalu: PKO BP

Bank PKO

Najlepsze dla firmy

konto firmowe

księgowość online

programy do fakturowania

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.