Formularz CEIDG automatycznie zgłasza przedsiębiorcę do ZUS jako płatnika składek. Jednak nie zgłasza przedsiębiorcy jako osobę przez siebie ubezpieczaną – dlatego należy wypełnić druk ZZA

Uwaga: druk ZZA jest właściwym drukiem, gdy osoba ubezpieczana jest dodatkowo zatrudniona na umowę o pracę w innej firmie i zarabia tam co najmniej płacę minimalną – jeśli nie jest, to należy wypełnić druk ZUA.


Poniżej omawiam formularz ZZA na podstawie wersji elektronicznej, wypełnianej wraz z wnioskiem CEIDG. Jeśli potrzebujesz (bo np. rejestrujesz pracownika), to możesz też zobaczyć jak wypełnić papierowy druk ZUS ZZA.


I. DANE ORGANIZACYJNE

Początek jest prosty – wystarczy wybrać "Tak" w polu „Zgłoszenie do ubezpieczeń”. Chyba że zgłaszamy zmianę danych lub korektę wcześniej wysłanego wniosku – wówczas zaznaczamy opcję nr 02. Pola 03 i 04 nas nie interesują.


II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

W tym dziale podajemy dane przedsiębiorcy, czyli swoje. Znajdujące się w tej części pola są dobrze wyjaśnione. NIP i REGON pozosawiamy puste jeśli jeszcze ich nie posiadamy. "Nazwa skrócona" to po prostu nazwa firmy.

przykładIII. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

W tym miejscu również wpisujemy swoje dane, bo zgłaszamy siebie do ubezpieczenia.

IV. DANE EWIDENCYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

Należy uważać, aby w pierwszym polu nie wpisać przez przypadek pierwszego imienia – wpisuje się tam drugie imię

przykładV. TYTUŁ UBEZPIECZENIA

Pierwsze pole, czyli „kod tytułu ubezpieczenia”, to prawdziwa zagadka. Trzeba tutaj wpisać cyferki, aby pole wypełniło się właściwą treścią. Wpisujemy:

  • 0510 – dla osób które nie mogą wpłacać ulgowej stawki ZUS przez pierwsze 2 lata działalności,
  • 0570 – dla osób, które nie prowadziły własnej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 5 lat, a przez to należy im się ulgowa stawka ZUS przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności.
  • 0110 – najczęściej przy rejestracji pracownika.

Uwaga: możliwości jest więcej i w razie niepewności lub nietypowej sytuacji (np. określony stopień niepełnosprawności lub szczególne warunki pracy) kod tytułu ubezpieczenia należy skonsultować z pracownikiem ZUS-u. Można to zrobić telefonicznie – infolinia ZUS znajduje się pod warszawskim numerem telefonu: (22) 560 16 00.

W dwóch kolejnych polach podajemy, czy mamy prawo do emerytury lub renty oraz czy posiadamy zaświadczenie o niepełnosprawności.


VI. DANE O OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM
„Data powstania obowiązku ubezpieczeń” równa się dacie rozpoczęcia działalności podanej w formularzu CEIDG. W polu „Kod oddziału NFZ” zaczynamy wpisywać nazwę województwa i właściwa treść pola wypełni się sama.


VII. DANE O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

Przy zakładaniu działalności pozostawiamy puste (pole to dotyczy jedynie osób niepracujących, które pragną mieć opiekę zdrowotną). 

Dowiedz się więcej o rodzajach składek do ZUS i ich opłacaniu.

przykładVIII. ADRES ZAMELDOWANIA NA STAŁE MIEJSCE POBYTU
IX. ADRES ZAMIESZKANIA
X. ADRES DO KORESPONDENCJI.

Wpisujemy adresy osoby ubezpieczanej. Jeśli we wszystkich trzech przypadkach jest to ten sam adres, to nie trzeba go powtarzać trzykrotnie – wystarczy wypełnić punkt VIII, a pozostałe zostawić puste.


XI. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK
System samodzielnie wypełnia pole z datą złożenia wniosku. 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

r e k l a m a

„Mały Newsletter”

Zapisz się i otrzymuj:

  • istotne zmiany przepisów,
  • najciekawsze newsy,
  • tylko sprawdzone oferty,
  • przypomnienia o ważnych terminach.

Maks. 2 wiadomości w miesiącu.