Jak wypełnić formularz ZUS ZUA - 4.8 out of 5 based on 82 votes

Formularz CEIDG automatycznie zgłasza przedsiębiorcę do ZUS jako płatnika składek. Jednak nie zgłasza przedsiębiorcy jako osobę przez siebie ubezpieczaną – dlatego należy wypełnić druk ZUA

Uwaga: druk ZUA jest właściwym drukiem, gdy osoba ubezpieczana nie jest dodatkowo zatrudniona na umowę o pracę w innej firmie. Jeśli jest zatrudniona, to należy wypełnić druk ZZA.


Poniżej omawiam formularz ZUA na podstawie wersji elektronicznej, wypełnianej wraz z wnioskiem CEIDG. Jeśli potrzebujesz (bo np. rejestrujesz pracownika), to możesz też zobaczyć jak wypełnić papierowy druk ZUS ZUA.


I. DANE ORGANIZACYJNE

Początek jest prosty – wystarczy wybrać "Tak" w polu „Zgłoszenie do ubezpieczeń”. Chyba że zgłaszamy zmianę danych lub korektę wcześniej wysłanego wniosku – wówczas zaznaczamy opcję nr 02. Pola 03 i 04 nas nie interesują.


II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

W tym dziale podajemy dane przedsiębiorcy, czyli swoje. Znajdujące się w tej części pola są dobrze wyjaśnione. NIP i REGON pozosawiamy puste jeśli jeszcze ich nie posiadamy. "Nazwa skrócona" to po prostu nazwa firmy.

 

przykładIII. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

W tym miejscu również wpisujemy swoje dane, bo zgłaszamy siebie do ubezpieczenia.


IV. DANE EWIDENCYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

Należy uważać, aby w pierwszym polu nie wpisać przez przypadek pierwszego imienia – wpisuje się tam drugie imię

przykładV. TYTUŁ UBEZPIECZENIA

Pierwsze pole, czyli „Kod tytułu ubezpieczenia”, to prawdziwa zagadka. W wersji papierowej wpisuje się tutaj cyferki, np. 05 10 0 0 – kosmos! Ale wersja elektroniczna nie jest łatwiejsza, ponieważ nie wiadomo co wpisać. Otóż należy zacząć wypełniać pierwsze pole słowami "osoba prowadząca...". Następnie z listy, która się ukaże, trzeba wybrać jedną z dwóch opcji:

  • dla osób które nie mogą wpłacać ulgowej stawki ZUS przez pierwsze 2 lataosoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych nie mająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, oraz osoba prowadząca niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty
  • dla osób, które nie prowadziły własnej działalności w ciągu ostatnich 5 lat, a przez to należy im się ulgowa stawka ZUS przez pierwsze 2 lataosoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą nie mająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Uwaga: łatwo o pomyłkę, ponieważ każda z powyższych odpowiedzi ma też drugą bardzo podobą wersję, w której zgłaszana jest osoba "mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy". Polecam wczytać się dokładnie, aby zauważyć różnicę poniędzy dostępnymi odpowiedziami.

Warto też zwrócić uwagę, że istnieje osobna odpowiedź dla osób, które w ramach zakładanej działalności zamierzają wykonywać wyłacznie tzw. "wolny zawód". 

W dwóch kolejnych polach podajemy, czy mamy prawo do emerytury lub renty oraz czy posiadamy zaświadczenie o niepełnosprawności.


VI. DANE O OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

„Data powstania obowiązku ubezpieczeń” równa się dacie rozpoczęcia działalności podanej w formularzu CEIDG. Gdy przedsiębiorca rejestruje samego siebie, to wybiera "Tak" przy polach 02, 03 i 05. Ubezpieczenie „chorobowe” nie jest obowiązkowe dla osoby prowadzącej działalność (należy je zaznaczyć przy rejestracji pracownika).


VII. DANE O OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

W tej części wpisujemy datę powstania obowiązku ubezpieczenia, którym jest dzień rozpoczęcia działalności. W polu „Kod oddziału NFZ” zaczynamy wpisywać nazwę województwa i właściwa treść pola wypełni się sama.


VIII. DANE O DOBROWOLNYCH UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

Tutaj przedsiębiorca (zgłaszający siebie samego) zaznacza ubezpieczenie chorobowe i wpisuje datę rozpoczęcia działalności. 


IX. DANE O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

Przy zakładaniu działalności pozostawiamy puste (pole to dotyczy jedynie osób niepracujących, które pragną mieć opiekę zdrowotną). 


Dowiedz się więcej o rodzajach składek do ZUS i ich opłacaniu.

przykładX. INNE DANE O OSOBIE ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

Pozostawiamy puste.

XI. ADRES ZAMELDOWANIA NA STAŁE MIEJSCE POBYTU
XII. ADRES ZAMIESZKANIA
XIII. ADRES DO KORESPONDENCJI.

Wpisujemy adresy osoby ubezpieczanej. Jeśli we wszystkich trzech przypadkach jest to ten sam adres, to nie trzeba go powtarzać trzykrotnie – wystarczy wypełnić punkt XI, a pozostałe zostawić puste.

XIV. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

System samodzielnie wypełnia pole z datą złożenia wniosku. 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

r e k l a m a

„Mały Newsletter”

Zapisz się i otrzymuj:

  • istotne zmiany przepisów,
  • najciekawsze newsy,
  • tylko sprawdzone oferty,
  • przypomnienia o ważnych terminach.

Maks. 2 wiadomości w miesiącu.