fbpx

Formularz CEIDG automatycznie zgłasza przedsiębiorcę do ZUS jako płatnika składek. Jednak nie zgłasza przedsiębiorcy jako osobę przez siebie ubezpieczaną – dlatego należy wypełnić druk ZUS ZUA, czyli zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

ZUS ZUA - dla kogo

Druk  ZUS ZUA jest właściwym drukiem, gdy osoba ubezpieczana nie jest dodatkowo zatrudniona na umowę o pracę w innej firmie. Jeśli jest zatrudniona lub chce skorzystać z tzw. ulgi na start, to należy wypełnić druk ZZA.

Poniżej omawiam formularz ZUS ZUA na podstawie wersji elektronicznej, wypełnianej wraz z wnioskiem CEIDG. Jeśli potrzebujesz (bo np. rejestrujesz pracownika), to możesz też zobaczyć jak wypełnić papierowy druk ZUS ZUA.

ZUS ZUA - jak wypełnić krok po kroku


I. Dane organizacyjne

Początek jest prosty – wystarczy wybrać "Tak" w polu „Zgłoszenie do ubezpieczeń”. Chyba że zgłaszamy zmianę danych lub korektę wcześniej wysłanego wniosku – wówczas zaznaczamy opcję nr 02. Pola 03 i 04 nas nie interesują.


II. Dane identyfikacyjne płatnika składek

W tym dziale podajemy dane przedsiębiorcy, czyli swoje. Znajdujące się w tej części pola są dobrze wyjaśnione. NIP i REGON pozosawiamy puste jeśli jeszcze ich nie posiadamy. "Nazwa skrócona" to po prostu nazwa firmy.

 

formularz ZUS ZUA - przykładIII. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń

W tym miejscu wpisujemy dane osoby ubezpieczonej, czyli ponownie swoje dane, bo zgłaszamy siebie do ubezpieczenia. 


IV. Dane ewidencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń

Należy uważać, aby w pierwszym polu nie wpisać przez przypadek pierwszego imienia – wpisuje się tam drugie imię

formularz ZUS ZUA - przykładV. Tytuł ubezpieczenia

Pierwsze pole, czyli „kod tytułu ubezpieczenia”, to prawdziwa zagadka. Trzeba tutaj wpisać cyferki, aby pole wypełniło się właściwą treścią. Wpisujemy:

  • 0510 – dla przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać z małego ZUS-u,
  • 0570 – dla przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z małego ZUS-u.
  • 0110 – najczęściej przy rejestracji pracownika.

Uwaga: możliwości jest więcej i w razie niepewności lub nietypowej sytuacji (np. określony stopień niepełnosprawności lub szczególne warunki pracy) kod tytułu ubezpieczenia należy skonsultować z pracownikiem ZUS-u. Można to zrobić telefonicznie – infolinia ZUS znajduje się pod warszawskim numerem telefonu: (22) 560 16 00.

W dwóch kolejnych polach podajemy, czy mamy prawo do emerytury lub renty oraz czy posiadamy zaświadczenie o niepełnosprawności.


VI. Dane o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych

„Data powstania obowiązku ubezpieczeń” równa się dacie rozpoczęcia działalności podanej w formularzu CEIDG. Gdy przedsiębiorca rejestruje samego siebie, to wybiera "Tak" przy polach 02, 03 i 05. Ubezpieczenie „chorobowe” nie jest obowiązkowe dla osoby prowadzącej działalność (należy je zaznaczyć przy rejestracji pracownika).


VII. Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym

W tej części wpisujemy datę powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, którym jest dzień rozpoczęcia działalności. W polu „Kod oddziału NFZ” zaczynamy wpisywać nazwę województwa i właściwa treść pola wypełni się sama.


VIII. Dane o dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych

Tutaj przedsiębiorca (zgłaszający siebie samego) zaznacza ubezpieczenie chorobowe i wpisuje datę rozpoczęcia działalności. 


IX. Dane o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Przy zakładaniu działalności pozostawiamy puste (pole to dotyczy jedynie osób niepracujących, które pragną mieć opiekę zdrowotną). 


Dowiedz się więcej o rodzajach składek do ZUS i ich opłacaniu.

przykładX. Inne dane o osobie zgłaszanej do ubezpieczeń

Pozostawiamy puste.

XI. Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu
XII. Adres zamieszkania
XIII. Adres do korespondencji

Wpisujemy adresy osoby ubezpieczanej. Jeśli we wszystkich trzech przypadkach jest to ten sam adres, to nie trzeba go powtarzać trzykrotnie – wystarczy wypełnić punkt XI, a pozostałe zostawić puste.

XIV. Oświadczenie płatnika składek

System samodzielnie wypełnia pole z datą złożenia wniosku.


Firmino
 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Księgowość online

Partner portalu: Alior Bank

Alior Bank

Najlepsze dla firmy

konto firmowe

księgowość online

programy do fakturowania

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.