Wprawdzie wniosek CEIDG pozwala na wysłanie dokumentu ZUA w postaci elektronicznego załącznika, to może się zdarzyć, że będziemy chcieli skorzystać z ZUS-owskiego formularza papierowego. Poniżej znajduje się przykład jego wypełnienia wraz z wyjaśnieniami.


Uwaga: druk ZUA jest właściwym drukiem, gdy osoba ubezpieczana nie jest dodatkowo zatrudniona na umowę o pracę w innej firmie. Jeśli jest zatrudniona lub chce skorzystać z tzw. ulgi na start, to należy wypełnić druk ZZA.

I. DANE ORGANIZACYJNE

Początek jest prosty – wystarczy postawić krzyżyk przy „zgłoszenie do ubezpieczeń”. Chyba że zgłaszamy zmianę danych lub korektę wcześniej wysłanego wniosku – wówczas zaznaczamy opcję nr 2. Pola 03 i 04 pozostawiamy puste.


II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

W tym dziale podajemy dane przedsiębiorcy, czyli swoje – w odróżnieniu od następnej części, w której podajemy dane osoby ubezpieczanej, czyli... również swoje lub pracownika. Znajdujące się w tej części pola są dobrze wyjaśnione. Na formularzu znajduje się nawet instrukcja polecająca wpisać cyfrę „1” dla dowodu osobistego lub „2” dla paszportu. Jednak najnowsze wytyczne ZUS-u wskazują, że pola 04 oraz 05 wypełnia się wyłącznie w przypadku nieposiadania numeru NIP, tak że z reguły pola te – jako jedyne w tej części – można pozostawić puste. Następnie podaje się nazwę skróconą, czyli po prostu nazwę firmy – w takiej samej postaci, jaka została podana w formularzu CEIDG. Należy również zwrócić uwagę na format daty urodzenia, aby na pewno się nie pomylić – wpierw dzień, następnie miesiąc oraz rok.

przykład

ZUS ZUA - przykład wypełnienia, część 1


Skąd wziąć NIP i REGON, jeśli się ich nie posiada?

Jeśli w dniu składania formularza w ZUS-ie nie posiadamy jeszcze NIP-u i/lub REGON, to po prostu nie podajemy ich. Jednak w praktyce zazwyczaj już te dane posiadamy, chociaż jeszcze o tym nie wiemy. Są one nadawane najczęściej już następnego dnia po wysłaniu formularza CEIDG i można je sprawdzić odnajdując swój własny wpis w wyszukiwarce przedsiębiorców (jeśli nie będzie następnego dnia, to można próbować w kolejne dni, ale zazwyczaj jest).

III. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ
W tym miejscu wpisujemy swoje dane lub dane pracownika, którego zgłaszamy.

IV. DANE EWIDENCYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ
Należy uważać, aby w pierwszym polu nie wpisać przez przypadek pierwszego imienia – wpisuje się tam drugie imię. Niestety, łatwo się pomylić i wówczas trzeba zacząć od nowa.

przykład

ZUS ZUA - przykład wypełnienia, część 2


V. TYTUŁ UBEZPIECZENIA

Pierwsze pole, czyli „kod tytułu ubezpieczenia”, to prawdziwa zagadka. Należy wybrać jedną z opcji:

  • 05 10 0 0 – dla przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać z małego ZUS-u,
  • 05 70 0 0 – dla przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z małego ZUS-u.
  • 01 10 0 0 – najczęściej przy rejestracji pracownika.

Uwaga: możliwości jest więcej i w razie niepewności lub nietypowej sytuacji (np. prawo do emerytury lub renty, określony stopień niepełnosprawności lub szczególne warunki pracy) kod tytułu ubezpieczenia należy skonsultować z pracownikiem ZUS-u. Można to zrobić telefonicznie – infolinia ZUS znajduje się pod warszawskim numerem telefonu: (22) 560 16 00. Pole 02 pozostawia się puste.

VI. DANE O OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH
„Data powstania obowiązku ubezpieczeń” równa się dacie rozpoczęcia działalności podanej w formularzu CEIDG. Jeśli przedsiębiorca rejestruje samego siebie, to stawia krzyżyki przy polach 02, 03 i 05. Ubezpieczenie „chorobowe” nie jest obowiązkowe dla osoby prowadzącej działalność – jednak należy je zaznaczyć przy rejestracji pracownika.

VII. DANE O OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM
W tej części wpisujemy datę powstania obowiązku ubezpieczenia, którym jest dzień rozpoczęcia działalności. W polu „Kod oddziału NFZ” należy podać numer województwa, w którym mieszkasz. Kody funduszów zdrowia są następujące: 01R - Dolnośląski, 02R - Kujawsko-Pomorski, 03R - Lubelski, 04R - Lubuski, 05R - Łódzki, 06R - Małopolski, 07R - Mazowiecki, 08R - Opolski, 09R - Podkarpacki, 10R - Podlaski, 11R - Pomorski, 12R - Śląski, 13R - Świętkorzyski, 14R - Warmiński-Mazurski, 15R - Wielkopolski, 16R - Zachodniopomorski. Pola 02 i 03 pozostawia się puste.

VIII. DANE O DOBROWOLNYCH UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH
Tutaj przedsiębiorca zaznacza ubezpieczenie chorobowe i wpisuje datę rozpoczęcia działalności. W przypadku rejestracji pracownika ubezpieczenie chorobowe zostało zaznaczone we fragmencie VI – tutaj więc się już go nie zaznacza
.

IX. DANE O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM
Przy zakładaniu działalności pozostawiamy puste (pole to dotyczy jedynie osób niepracujących, które pragną mieć opiekę zdrowotną). 

Dowiedz się więcej o rodzajach składek do ZUS i ich opłacaniu.

przykład

ZUS ZUA - przykład wypełnienia, część 3


X. INNE DANE O OSOBIE ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ
Pozostawiamy puste.

XI. ADRES ZAMELDOWANIA NA STAŁE MIEJSCE POBYTU
XII. ADRES ZAMIESZKANIA
XIII. ADRES DO KORESPONDENCJI.

Wpisujemy adresy osoby ubezpieczanej. Jeśli we wszystkich trzech przypadkach jest to ten sam adres, to nie trzeba go powtarzać trzykrotnie – wystarczy wypełnić punkt XI, a pozostałe zostawić puste.

XIV. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK
Należy wpisać datę przy czym należy pamiętać, że na złożenie druku ZUA przedsiębiorca ma 7 dni od „daty powstania obowiązku ubezpieczenia”! Następnie wystarczy się podpisać w wyznaczonym polu. Jeśli nie posiada się jeszcze pieczątki, to miejsce poniżej podpisu można pozostawić puste.

XV. OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZANEJ / ZGŁOSZONEJ DO UBEZPIECZENIA
Jeśli zgłasza się samego siebie, to należy podpisać się ponownie. W innym przypadku należy poprosić o podpis pracownika.


Firmino

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Księgowość online

Partner portalu: PKO BP

Bank PKO

Najlepsze dla firmy

konto firmowe

księgowość online

programy do fakturowania

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.