News

Aktualności, informacje dla przedsiębiorców

Pracownicze Plany Kapitałowe

1 lipca 2019 roku pierwsze firmy przystąpiły do PPK.

Jednak stopniowo zmiany mają dotyczyć wszystkich przedsiębiorstw od zatrudniających powyżej 250 pracowników po najmniejsze podmioty. Dlatego też warto przygotować się na ten czas i dowiedzieć, czym tak właściwie jest PPK i jak działa.

telefon dla przedsiębiorcy

Specjalne oprogramowanie ma pozwolić używać kas rejestrujących na smartfonach i tabletach, co znacząco obniży koszty ich użytkowania. Projekt rozporządzenia rządu w tej sprawie został właśnie opublikowany.

Projekt jest poddawany aktualnie konsultacjom, a w razie jego przyjęcia zmiany wejdą w życie od początku nowego roku.

uwaga na oszustów

Przedsiębiorcy otrzymują fałszywe maile od oszustów podszywających się pod Urząd Skarbowy. W mailach jest zawarte wezwanie do zapłaty podatku. Jest to oczywiście próba wyłudzenia – na takie wezwania nie należy odpowiadać.

Polska Izba Administracji Skarbowej informuje, że nie wysyła żadnych maili oraz że nigdy wezwania do zapłaty podatku nie są przesyłane drogą elektroniczną.

Opłacanie podatków

Już od przyszłego roku zostanie uproszczone rozliczanie się ze skarbówką. Zamiast wpłat na kilka różnych kont podatnicy będą wpłacać PIT, CIT i VAT na jedno konto.

Numer konta będzie indywidualnie ustalony dla każdego podatnika. Identyczny system działa już dla opłat do ZUS-u.

Sprawozdanie finansowe

Czym jest elektroniczne sprawozdanie finansowe? Kto ma obowiązek je składać? Kogo obowiązuje sprawozdanie w formacie xml? Dlaczego warto skorzystać z generatora e-sprawozdań?

Od 1 października 2018 roku zgodnie z postanowieniami art. 45 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe musi być sporządzane w wersji elektronicznej jako e-sprawozdanie finansowe i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Od tej pory nie można sporządzać sprawozdań w wersji papierowej – wydruk jest tylko kopią, a nie oryginałem. Elektroniczne sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w odpowiednich strukturze logicznej i formacie. Struktury te są dostępne w BIP-ie Ministerstwa Finansów.

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.