Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Uwaga na faktury pro-forma

Od 1 stycznia 2014 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące fakturowania. Najistotniejszą dla przedsiębiorców informacją jest, że w ich świetle popularne faktury pro-forma mogą zostać uznane za dokumenty księgowe.

 

Nowa definicja faktury brzmi następująco:

 

„dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie”.

 

Wniosek jest następujący: jeśli faktura pro-forma będzie posiadała wszelkie wymagane dla faktur dane, to będzie fakturą – mimo oznaczenia „pro-forma” lub jakiegokolwiek innego zwrotu.

Wprawdzie na początku tego roku Ministerstwo Finansów stwierdziło, że faktura pro-forma jest jedynie ofertą handlową, to od przyszłego roku tego rodzaju oświadczenia nie będą miały mocy prawnej. Dotychczas wymagania formalne dotyczące faktur ustalane były bowiem w rozporządzeniach – teraz zaś zapisy te znajdą się bezpośrednio w ustawie. W związku z tym opinia Ministerstwa nie będzie już wiążąca.

 

Jakie są konsekwencje uznania pro-formy za fakturę VAT?

Przedsiębiorstwo, które wystawi fakturę musi rozliczyć się z podatku VAT i to we właściwym dla dokumentu okresie. Jeśli zatem wystawi się pro-formę posiadającą wszelkie cechy prawdziwej faktury, to należy ją zaksięgować, opłacić podatek i ew. odliczyć go, jeśli nasz kontrahent takiej pro-formy nie opłaci.

 

Jak problem rozwiązać?

Rozwiązanie jest proste. Wystarczy dopilnować, aby na pro-formach brakowało któregokolwiek z istotnych elementów – np. numeru NIP. Wówczas nie będą mogły one zostać uznane za dokumenty księgowe.

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.