fbpx

Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Planowane zmiany w ordynacji podatkowej

Zmian w ordynacji podatkowej domagają się wszyscy – podatnicy, przedsiębiorcy oraz sami urzędnicy (z różnych resortów). Te więc na pewno nastąpią, nie wiadomo tylko w jakim zakresie i w jakim kształcie. Można jednak już teraz przyjrzeć się kilku propozycjom.

 

Urząd SkarbowyZmiany w pełnomocnictwach

Urzędy mają zostać zobligowane do uznawania tzw. pełnomocnictw ogólnych, które pozwalają na reprezentowanie podatnika przez wskazaną osobę we wszystkich sprawach, które go dotyczą. Dotychczas urzędy wymagały pełnomocnictw szczególnych, w których dokładnie określana była sprawa, w której pełnomocnik mógł reprezentować podatnika.

Jest również pomysł utworzenia internetowego rejestru pełnomocnictw, do którego będzie można uzyskać dostęp m.in. poprzez system CEIDG. 

 

Opłacanie podatku za kogoś

Obecnie każdy podatnik ma obowiązek uiszczać podatki za siebie samego (poza relacjami typu pracodawca – pracownik). Ma się to zmienić w niedalekiej przyszłości. Powinno to ułatwić opłacanie podatków w przypadkach, gdy podatnik np. z przyczyn losowych nie może tego zrobić osobiście. 

Członkowie najbliższej rodziny będą mogli opłacić podatek za swojego krewnego bez ograniczeń kwotowych. Za niespokrewnione osoby trzecie będzie można zapłacić do 1000 złotych podatku.

 

Dokumentacja podatkowa

Całkowitemu ujednoliceniu ma ulec dokumentacja podatkowa. Urzędy mają określać jak dokładnie będą wyglądały wszystkie raporty i dowody księgowe generowane przez stosowane w firmach oprogramowanie rachunkowe. Ma to ułatwić ewentualne kontrole.

Co ciekawe, dokumentacja ta ma być tworzona w formie „edytowalnych danych elektronicznych”. Będzie to oznaczało koniec z szeregami segregatorów zalegających na półkach. Można sobie również wyobrazić kontrolę skarbową polegającą na przesłaniu do urzędu kilku plików.

 

Karta Rzetelnego Podatnika

Każda firma będzie mogła złożyć wniosek o uzyskanie takiej karty od początku stycznia każdego roku. Będzie ona zobowiązywała przedsiębiorcę do bieżącego przesyłania urzędowi całej dokumentacji księgowej. W zamian za to taki „rzetelny podatnik” ma uzyskiwać szereg korzyści. Mają należeć do niej np. mniejsze kary i odsetki od nie opłaconego na czas podatku, możliwość negocjacji terminów wezwań do urzędów, gwarancja terminowego zwrotu podatku (sic! – tak jak by normalnie urzędy nie obowiązywały określone terminy).

Naturalną konsekwencją będzie również brak kontroli skarbowych w czasie posiadania Karty – ta bowiem będzie się poniekąd odbywała na bieżąco na podstawie przysyłanej dokumentacji.

 

Szerszy zakres kontroli

Urzędy będą mogły jeszcze łatwiej uzyskiwać dane od banków i innych instytucji finansowych na temat posiadanych przez podatnika rachunków i historii dokonywanych transakcji. Ma to również doprowadzić do sprawniejszego „zabezpieczania” majątku podatnika, w tym również do blokowania dostępu do kont bankowych. 

Dodatkowo w toku postępowania skarbowego na podatniku będzie spoczywał obowiązek tłumaczenia przekładanych dokumentów, gdy będą one obcojęzyczne. Zaś w sytuacji, gdy do kontroli podatnik udostępni pomieszczenie o niskim standardzie, może ona zostać przeniesiona do siedziby organu podatkowego bez zgody firmy.

 

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.