fbpx

Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Uwaga importerzy! Od lipca centralizacja rozliczeń celnych

Z początkiem następnego miesiąca cła i podatki z tytułu importu będą wpłacane na jeden rachunek bankowy. Konto Izby Celnej w Krakowie zastąpi 16 rachunków wojewódzkich izb celnych, na które dotychczas przedsiębiorcy zajmujący się wwozem towarów realizowali wpłaty.

 

ImporterzyTo efekt centralizacji rozliczeń finansowych w Służbie Celnej. Jej celem jest ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstw oraz usprawnienie administracji celnej. Nowe regulacje mają przyczynić się do oszczędności czasu i pieniędzy związanych z przekazywaniem należności publicznoprawnych oraz zminimalizować ryzyko pomyłek oraz nieprawidłowości urzędniczych z tym związanych.

Nie zmieni się natomiast miejsce składania dokumentów papierowych. Deklaracje, zgłoszenia oraz inne druki wymagane w działalności wwozowej, tak jak do tej pory, trzeba będzie przesyłać do izb celnych właściwych ze względu na siedzibę importera.

 

Nowy formularz wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu

Wraz z 1 lipca zacznie też obowiązywać nowy formularz wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego. Wyglądem oraz układem pól będzie odpowiadać formularzowi stosowanemu w rozliczeniach z urzędem skarbowym. Różnić się będzie tylko nadrukiem.

Ta zmiana ma przyspieszyć rozliczenia wpłat od przedsiębiorców. Nowy wzór pozwoli firmie szybciej uzyskać od organu celnego informacje o aktualnym stanie rozliczeń podatkowych. Przyspieszy też zwolnienie salda, co powinno poprawić płynność finansową podmiotów zajmujących się importem.

W sytuacji gdy firma nie będzie dysponować nowym formularzem, na potrzeby rozliczeń z organem celnym będzie mogła w zastępstwie wykorzystać druk przelewu na rachunek organu podatkowego. Jednak będzie go musiała prawidłowo wypełnić. Jak to zrobić poprawnie, precyzuje rozporządzenie ministra finansów z 13 maja 2015 r. (DzU. 2015 poz. 768).

 

Jeden wierzyciel należności celnych

Kolejna zmiana dotyczy nadawcy wezwań do zapłaty z tytułu zaległości w opłatach celnych. Od 1 lipca takie pisma będą wysyłane tylko z Urzędu Celnego w Szczecinie, a nie z urzędu właściwego ze względu na miejsce siedziby firmy. Innymi słowy: wierzycielem ceł, podatków i innych należności na rzecz organów celnych będzie dyrektor tamtejszego urzędu celnego.

 

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.