fbpx

Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Prawo podatkowe w 2017 r. – zmiany, o których trzeba wiedzieć

Nowy rok przynosi znaczące zmiany w prawie podatkowym. Dotkną one bardzo dużą grupę przedsiębiorców, dlatego warto się z nimi jak najszybciej zapoznać.

Większość nowości dotyczy podatku VAT, sposoby jego rozliczania oraz składania deklaracji. Nie da się ukryć, że ma to związek z zacieśnianiem przez Skarb Państwa kontroli nad tym podatkiem w celu zmniejszenia skali wyłudzeń. Ponadto pojawiają się drobniejsze już, ale równie istotne zmiany w podatku dochodowym oraz w wysokości wynagrodzeń i zasadach zatrudniania na podstawie umów zlecenia.

JPK i elektroniczne deklaracje VAT

Zmienia się sposób przekazywania skarbówce deklaracji VAT. Do tej pory przedsiębiorcy mogli przekazywać deklaracje VAT-7 osobiście lub wysyłać wydruki pocztą. Od stycznia deklarację rozliczeniową VAT można składać tylko elektronicznie. Obowiązek ten obejmie większą część przedsiębiorców, a od 2018 r. już bezwzględnie wszystkich, więc warto dostosować się już teraz do nowych wymagań.

Jak już wspominaliśmy, od początku 2017 roku mali i średni przedsiębiorcy (czyli zatrudniający co najmniej 10 osób) mają obowiązek ewidencjonowania dokumentacji księgowej w postaci JPK, czyli Jednolitych Plików Kontrolnych. Większość z nich nie musi być wysyłana do urzędów skarbowych, a jedynie przechowywana na wypadek kontroli. 

Zmiany w podatku VAT są jeszcze szersze. Przede wszystkim zlikwidowano możliwość rozliczania podatku kwartalnie dla bardzo dużej grupy przedsiębiorców. Podatnicy, którzy rejestrują się do VAT nie mogą rozliczać się kwartalnie w pierwszych 12 miesiącach od rejestracji. Nie mogą z tej możliwości skorzystać również ci, którzy w danym kwartale lub w czterech go poprzedzających dokonali dostawy towarów z obciążeniem odwrotnym (chyba, że łączna wartość tych dostaw nie przekroczyła miesięcznie kwoty 50 000 zł). 

Z rozliczeń kwartalnych nie mogą od stycznia skorzystać podatnicy VAT-UE. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych w VAT-UE, bez wyjątku.

Ponadto zwiększono limit zwolnienia podatkowego z VAT – teraz będzie on wynosił 200 tysięcy złotych, a nie jak do tej pory 150 tys.

Zmiany w podatku dochodowym

Bardzo ważną zmianą dla przedsiębiorców jest narzucenie obowiązku dokonywania opłat przelewami. Dotyczy to transakcji na kwoty powyżej 15 tysięcy złotych. Tego typu transakcje opłacane gotówkowo nie będą mogły być zaliczane do kosztów podatkowych.

Od 2017 roku nie można również odliczyć kwoty wolnej od podatku, jeśli przekroczony został próg podatkowy. Wprowadzono również nowe wersje deklaracji PIT-36 i PIT-36L. 

Zmiany wynagrodzeń i stawek godzinowych

Na ten rok zwiększono wynagrodzenie minimalne do kwoty 2000 zł brutto.

Wprowadzono również zmiany w umowach zlecenia zawieranych ze zleceniobiorcami. Ustalono minimalną stawkę godzinową, która wynosi 13 zł brutto za godzinę. Ponadto przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy zleceniobiorców, a w przypadku umów zlecenia trwających dłużej niż miesiąc – wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu.

 

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.