fbpx

Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Zmiany w rejestracji w CEIDG już od 19 maja

Już 19 maja wchodzą w życie zmiany przepisów związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej. Zakładają one m.in. uproszczenie procedur dotyczących wykreślania przedsiębiorców z rejestru.

Wprowadzane zmiany mają uprosić szereg procedur związanych z rejestracją w CEIDG. Na wniosek samych przedsiębiorców, ustawodawca przewidział możliwość rezygnacji z wpisu jeszcze przed rozpoczęciem działalności, gdy np. w wyniku zdarzeń losowych nie można zacząć działań biznesowych. Teraz będzie wystarczyło złożyć wniosek o rezygnację z wpisu.

Przedsiębiorcy będą również automatycznie wykreślani z ewidencji, gdy zajdą ku temu przesłanki. Ma to na celu ograniczenie postępowań administracyjnych, które do tej pory zajmowały się sprostowaniami i wykreśleniami wpisów.

Dużo łatwiej będzie teraz także zawiesić działalność. Ograniczono bowiem liczbę danych podawanych we wniosku o zawieszenie. Przedsiębiorcy, którzy nie wznowią działalności przed upływem 24 miesięcy od zawieszenia, będą automatycznie wykreślani z CEIDG. Taki mechanizm zadziała również w sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzymał prawomocny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub gdy zmarł.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie obowiązku posiadania tytułu do nieruchomości, np. lokalu użytkowego, pod której adresem rejestrowana jest działalność. Dane adresowe będą mogły być korygowane przez przedsiębiorców, dzięki czemu do minimum ograniczona będzie ilość nieprawdziwych informacji w CEIDG.

 

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.