fbpx

Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Split payment nadal kontrowersyjne

Najpewniej już od początku 2018 roku przedsiębiorcy będą objęci tzw. split payment, czyli podzieloną płatnością VAT. Metoda ta nadal budzi kontrowersje i wątpliwości właścicieli firm.

Podzielona płatność ma na celu przeciwdziałanie oszustwom podatkowym. Dostawca produktów lub usług nie będzie swobodnie dysponował kwotą podatku VAT, jego część zostanie bowiem od razu blokowana na specjalnym koncie podatkowym VAT.

 

Przedsiębiorcy zgłosili szereg uwag do projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawodawca uwzględnił część z nich, w tym m. in. skrócenie z 90 do 60 dni terminu rozpatrzenia przez naczelnika Urzędu Skarbowego wniosku o wyrażenie zgody na wykorzystanie przez podatnika środków zgromadzonych na koncie VAT na cele inne niż związane z zapłatą podatku. Na wniosek właścicieli firm odstąpiono również od możliwości przedłużenia przez urzędników terminu zwrotu VAT na rachunek przedsiębiorcy.

Niemniej jednak nowe zapisy ustawy budzą jeszcze sporo wątpliwości w świecie biznesu. Do najbardziej kontrowersyjnych należą te dotyczące płatności na rzecz innych podmiotów niż dostawca towarów czy usług. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan postuluje również o szybsze uwalnianie środków z konta podatkowego VAT np. w branżach, w których występuje znacznie mniej nieprawidłowości związanych z rozliczaniem tego podatku. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia płynności finansowej przedsiębiorców.

Według specjalistów w ustawie brakuje również zapisu, zgodnie z którym w przypadku stosowania przez podatnika metody split payment przyjmuje się, że dochował on należytej staranności w przeprowadzeniu transakcji i weryfikacji kontrahenta.

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.