fbpx

Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Konstytucja Biznesu wejdzie w życie 30 kwietnia

Nowy pakiet ustaw, zwany łącznie Konstytucją Biznesu, został podpisany przez prezydenta i wejdzie w życie już 30 kwietnia. W ramach Konstytucji Biznesu, uchwalone zostało tzw. Prawo przedsiębiorców, które przewiduje szereg ułatwień dla firm w obszarach takich jak, m.in., zakładanie i zawieszanie działalności.

Ponadto Konstytucja Biznesu określa zasady tworzenia prawa gospodarczego i wprowadza instytucją Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Sporo korzyści dla przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu to kilka ustaw, takich jak prawo przedsiębiorców, ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy, ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym oraz przepisy wprowadzające te ustawy. Jakie najważniejsze korzyści płyną z Konstytucji Biznesu dla firm? Nowe przepisy obejmują:

  • wprowadzenie działalności nierejestrowanej, czyli możliwość prowadzenia firmy bez rejestracji, jeśli dorywczo prowadzi się handel lub oferuje usługi i przychody z takiej działalności nie przekroczą 50 procent minimalnego wynagrodzenia,
  • wprowadzenie ulgi dla nowych firm w składkach ZUS – przedsiębiorca będzie mógł zgłosić się do składek społecznych ZUS przez pierwsze pół roku,
  • wprowadzenie możliwości zawieszenia działalności, gdy pracownik jest na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,
  • stopniowa likwidacja REGON-u i zastąpienie go w funkcjach przez NIP,
  • wprowadzenie zasad w relacjach z urzędami, takich jak proporcjonalność, przyjazna interpretacja przepisów i domniemanie uczciwości przedsiębiorców,
  • powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,
  • powołanie nowego portalu dla przedsiębiorców: www.biznes.gov.pl,
  • możliwość załatwienia niektórych spraw urzędowych telefonicznie lub mailowo,
  • możliwość ustanowienia prokurentów przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,
  • uporządkowanie katalogu form reglamentacji działalności gospodarczej i ograniczenie ich do trzech form, jak koncesje, zezwolenia i rejestry działalności regulowanej.

Dodatkowo Konstytucja Biznesu wprowadza katalog podstawowych reguł obowiązujących przy tworzeniu nowych ustaw prawa gospodarczego, a także nakłada na ministrów i organy centralne obowiązek wydawania objaśnień prawnych. Obejmuje też nowe przepisy dotyczące osób i przedsiębiorstw z zagranicy w kwestii ich udziału w obrocie gospodarczym w Polsce.

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.