fbpx

Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Strefa ekonomiczna na terenie całego kraju

Prezydent podpisał ustawę, na mocy której zamiast obecnych czternastu stref ekonomicznych, cały kraj zostanie objęty zwolnieniami podatkowymi. Przedsiębiorcy, zarówno małe i duże firmy, będą mogli uzyskać zwolnienia podatkowe na okres od 10 do 15 lat.

Do tej pory specjalne ulgi i zwolnienia obowiązywały w czternastu strefach o łącznej powierzchni 25 tys. hektarów, co stanowiło 0,08 procent powierzchni Polski.

Zwolnienia i ulgi dla wszystkich

Uzyskanie zwolnienia lub ulgi podatkowej będzie zależne od miejsca inwestycji, jakości tworzonych nowych miejsc pracy, charakteru inwestycji. Jednak nie będzie już konieczne działanie tylko w obrębie wyznaczonych stref ekonomicznych. Oznacza to, że przedsiębiorcy w pogoni za zwolnieniami, nie będą zmuszeni przenosić działalności do strefy i inwestować z dala od swojej siedziby.

Ustawa ma przede wszystkim na celu umożliwienie mniejszym i średnim firmom uzyskanie ulg oraz premiowanie inwestycji w małych miastach. Pomocny ma być w tym przepis zakładający, że jednym z czynników uzyskania zwolnienia podatkowego jest stopa bezrobocia na danym obszarze. Istotne będzie też, czy inwestycja pozytywnie wpłynie na innowacyjność i konkurencyjność regionu. Rząd chce by dochodziło do transferu know-how do słabiej rozwiniętych części kraju oraz by kwitła tam działalność badawczo-naukowa. Przy decyzji o udzieleniu zwolnienia liczyć będzie się np. współpraca ze szkolnictwem zawodowym. Preferencje podatkowe będą w mocy od 10 do 15 lat.

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.