Advertisement

Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?

Czym jest elektroniczne sprawozdanie finansowe? Kto ma obowiązek je składać? Kogo obowiązuje sprawozdanie w formacie xml? Dlaczego warto skorzystać z generatora e-sprawozdań?

Od 1 października 2018 roku zgodnie z postanowieniami art. 45 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe musi być sporządzane w wersji elektronicznej jako e-sprawozdanie finansowe i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Od tej pory nie można sporządzać sprawozdań w wersji papierowej – wydruk jest tylko kopią, a nie oryginałem. Elektroniczne sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w odpowiednich strukturze logicznej i formacie. Struktury te są dostępne w BIP-ie Ministerstwa Finansów.

Kogo obowiązuje e-sprawozdanie finansowe?

Obowiązek taki ma każda jednostka, która prowadzi księgi rachunkowe – elektroniczne sprawozdanie finansowe powinna złożyć osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg oraz kierownik danego podmiotu (czyli zarząd). Zatem chodzi tu konkretnie o jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - nie dotyczy to tych, które sporządzają sprawozdania zgodnie z MSR (Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości).

Forma dokumentu jest określona poprzez struktury logiczne i format xml udostępnione w BIP-ie MF. Zatem spółki muszą składać sprawozdanie finansowe w xml. Nie ma natomiast opublikowanych struktur logicznych dla e-sprawozdań finansowych sporządzanych wg MSR, dlatego te jednostki są zobowiązane do sporządzania ich według wybranych przez siebie formatów i struktury logicznej lub w formie nieustrukturyzowanej. Mogą to być formaty: doc, pdf, xls, txt, rtf, natomiast nie mogą to być zeskanowane dokumenty papierowe.

Program do sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów udostępnia bezpłatne narzędzie do składania elektronicznych sprawozdań finansowych – aplikację e-sprawozdania finansowe – zgodne z formatem i strukturą logiczną opublikowanymi w BIP-ie.

Można również korzystać ze specjalnych odpłatnych generatorów e-sprawozdań, które oferują dużo więcej niż darmowa aplikacja. Program do sprawozdań finansowych tworzy kompleksowe e-sprawozdanie (obejmujące wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje). Jest ono konwertowane w programie na podstawie plików wsadowych. Oczywiście tak powstałe e-sprawozdanie jest zgodne z wymogami legislacyjnymi MF. Generator elektronicznych sprawozdań finansowych EY to wygodne i intuicyjne narzędzie. Dzięki niemu można stworzyć sprawozdanie w 3 prostych krokach. Najpierw należy wgrać pliki, potem przeanalizować dane i na końcu wygenerować sprawozdanie.

Oto funkcjonalności programu do sprawozdań finansowych:

  • generowanie sprawozdania w formacie zgodnym z wymogami MF
  • generowanie i możliwość odczytu elektronicznego w formacie pdf
  • wersjonowanie – możliwość pracy na kilku wersjach i zachowanie pełnej historii edycji
  • walidacja techniczna poprawności danych pod kątem struktury logicznej
  • automatyczna weryfikacja spójności wewnętrznej wprowadzonych danych
  • korekta formatowania danych
  • możliwość podglądu danych i opisów w konwerterze
  • konfiguracja zgodna z indywidualnymi potrzebami
  • automatyczne generowanie kluczowych elementów
  • bezpośredni dostęp do szablonów e-sprawozdań finansowych w wersji językowej polskiej i angielskiej.

Do zalet generatora e-sprawozdań EY można zaliczyć: bieżącą aktualizację zgodną z wymogami MF, możliwość wyboru formy dostępu do programu (przeglądarka/instalacja na serwerze klienta), bezpieczeństwo danych, jednoczesne przygotowanie sprawozdania w wymaganym formacie xml oraz tradycyjnym, intuicyjny interfejs, funkcjonalności dodatkowe usprawniające raportowanie finansowe.

Takie elektroniczne sprawozdanie finansowe można zamówić na stronie: https://www.ey.com/pl/pl/services/tax/vat--gst-and-other-sales-taxes/jpk-sprawozdania.

News, czyli aktualności ze świata małego biznesu:

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.