fbpx

Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Wsparcie z ZUS-u dla samozatrudnionych – co trzeba wiedzieć?

W pakiecie nowych rozwiązań mających wspomóc przedsiębiorców w czasie pandemii koronawirusa, zwanych Tarczą Antykryzysową, znalazło się kilka rozwiązań dla samozatrudnionych – m.in. umorzenie składek ZUS oraz świadczenie postojowe.

Sprawdź, kiedy należy ci się świadczenie postojowe z ZUS-u oraz jak umorzyć składki ZUS.

Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne

Zwolnienie oznacza, że składki są umorzone, pokrywa je Skarb Państwa. Zatem przedsiębiorca nie musi płacić, ale dalej ma ubezpieczenie. Zwolnienie dotyczy miesięcy od marca do maja 2020 roku i jest przeznaczone dla prowadzących działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 – samozatrudnionych, jak i twórców, artystów, przedstawicieli wolnych zawodów, wspólników jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osób prowadzących publiczną lub niepubliczną szkołę bądź inną formę wychowania przedszkolnego, a także współpracujących z nimi osób. Warunkiem jest aby przychody w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, nie przekroczyły kwoty 15 681 zł. Zatem, jeśli wniosek składa się w kwietniu o zwolnienie za ZUS od marca, to w marcu przychody muszą być niższe iż ta kwota. Jeśli są wyższe, ale będą poniżej tej kwoty w kwietniu, można składać wniosek w maju i uzyskać zwolnienie za dwa miesiące lub jeśli będą niższe niż 15 681 zł w maju – złożyć wniosek w czerwcu ,by mieć zwolnienie za jeden miesiąc.

Wniosek RDZ składa się do ZUS-u, najpóźniej do 30 czerwca 2020 roku. Wystarczy zrobić to raz na całe trzy miesiące – we wniosku zaznacza się okres, za który chce się uzyskać umorzenie składek. Co ważne, przedsiębiorcy, którzy mieli na dzień 31 grudnia 2019 zadłużenie z tytułu składek, nie mogą skorzystać z tego wsparcia, chyba że zawarli do tego dnia umowę o rozłożenie zaległości na raty i wywiązują się z niej. Wniosek można złożyć pocztowo, online czy wrzucić do skrzynki na dokumenty przy ZUS-ie. Jest dość prosty do wypełnienia, kilka podstawowych danych i wskazanie przychodów – z pewnością każdy samozatrudniony sam da radę go wypełnić. W przypadku wysyłania wniosku online, należy dołączyć załącznik do wniosku RDZ z informacjami wymaganymi przez Komisję Europejską.

Jednorazowe świadczenie postojowe dla małych firm

Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, którzy rozpoczęli prowadzenie firmy przed 1 lutego 2020, mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie postojowe. Ponownie, warunkiem jest nieprzekroczenie przychodów na poziomie 15 681 zł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a także wykazanie, że przychody z miesiąca na miesiąc spadły o co najmniej 15%. Zatem przy składaniu wniosku w kwietniu, trzeba wykazać, że przychody w marcu spadły o 15% w stosunku do lutego. Ten warunek obowiązuje w przypadku kontynuowania działalności. Jeśli działalność została zawieszona, to liczy się tylko górny limit przychodów, nie trzeba już wykazywać ich spadku z miesiąca na miesiąc. Świadczenie będzie wynosić 2080 zł i ta suma jest nieoskładkowana i nieopodatkowana. Świadczenie wypłaca ZUS.

Wniosek RSP można składać najpóźniej w ciągu trzech miesięcy liczonych od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii – przypomnijmy, że obecnie dalej on trwa. Podobnie jak w przypadku wniosku o umorzenie składek ZUS, wniosek o świadczenie składa się online, wysyła pocztą lub wrzuca do skrzynki na dokumenty przy ZUS-ie.

Więcej informacji: https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/koronawirus-ulgi

 

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.