Advertisement

Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Umorzenie z urzędu mikropożyczki dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali mikropożyczkę z powiatowych urzędów pracy, nie muszą składać wniosku o jej umorzenie po upływie trzymiesięcznego okresu karencji.

Nowelizacja tarczy antykryzysowej 4.0 zniosła obowiązek składania wniosku o umorzenie. Urząd sam sprawdzi, czy warunek do umorzenia został spełniony.

Bez wniosku

Nadchodzi czas, w którym wielu przedsiębiorcom upływa okres trzymiesięcznej karencji na pożyczkę od powiatowych urzędów pracy. W pierwotnej wersji przepisów, aby umorzyć pożyczkę wynoszącą maksymalnie 5 tys. zł, należało złożyć wniosek potwierdzający utrzymanie firmy. Jednak przepisy z tarczy antykryzysowej 4.0 zniosły ten wymóg. Obecnie pożyczka jest umarzana z urzędu. Aby potwierdzić umorzenie pożyczki, należy podejrzeć sprawę internetowo, bo wniosek składany był elektronicznie. Urzędy nie będą wysyłać pism pocztą. Urzędnicy będą sprawdzać, czy firma została utrzymana poprzez wyszukanie danych w CEIDG i KRS, i na do tej podstawie umarzać pożyczki.

Warto przy okazji przypomnieć, że środki z pożyczki nie stanowią przychodów w rozumienie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zatem nie trzeba płacić od nich podatku.

 

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.