Advertisement

Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Zmiany w karcie podatkowej i nowe stawki od 2021 roku

Stawki podatku dla przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o kartę podatkową wzrosną o około 3,6% w roku 2021 – nowe stawki zostały opublikowane w obwieszczeniu resortu finansów z 5 listopada 2020 r.

Przedsiębiorców stosujących tę najprostszą formę rozliczania podatku czekają też korzystne zmiany od nowego roku.

Stawki na rok 2021 w karcie podatkowej

Obwieszczenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 5 listopada 2020 roku ogłosiło stawki karty podatkowej na nowy rok. Zwyczajowo jest podwyżka dla wszystkich branż, tym razem średnio o 3,6%. Stawki zależą od branży i w niektórych przypadkach także od liczby mieszkańców danej miejscowości, np. zegarmistrz pracujący w mieście do 5 tys. mieszkańców zapłaci 196 zł zamiast 190 zł z roku 2019, w miejscowościach od 5 tys. do 50 tys. mieszkańców – 239 zł zamiast 231 zł. Najwyższa stawka dla tej profesji wynosi 266 zł dla miast powyżej 50 tys. mieszkańców, to podwyżka o 9 zł. Z kolei dla ślusarzy zatrudniających jedną osobę stawki dla różnych miejscowości wyniosą odpowiednio 693 zł zamiast 669 zł, 749 zł – podwyżka z 723 zł, oraz 865 zł zamiast 835 zł. Stawki dla gastronomii bez sprzedaży alkoholu nie są uzależnione od wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Przedsiębiorcy z tej branży niezatrudniający pracowników zapłacą od 442 do 620 zł w roku 2021.

Zmiany w karcie podatkowej

Poza podwyżką stawek, resort finansów ma też dobre wiadomości dla przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o kartę podatkową. Dotychczas nie mogli korzystać z karty podatkowej przedsiębiorcy, których małżonek prowadził taką samą działalność. Od nowego roku ten przepis będzie miał zastosowanie tylko dla małżonka opodatkowanego ryczałtem lub na zasadach ogólnych. Dzięki temu obaj małżonkowie będą mogli korzystać z opodatkowania kartą podatkową. Ponadto dopuszczone będzie większe zatrudnienie bez utraty prawa do rozliczenia kartą podatkową. Według nowych przepisów zwiększenie liczby pracowników o trzech w latach 2021-2024 nie spowoduje utraty prawa do korzystania z karty podatkowej, ani zmiany stawki podatku. Warunkiem jest powiadomienie naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od zatrudnienia nowego pracownika.

 

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.