Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Kto musi złożyć ZUS IWA? Zbliża się termin składania deklaracji

31 stycznia mija termin składania formularza ZUS IWA. Nie każdy przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia go do ZUS-u. Jednym z głównych warunków jest opłacanie składek na ubezpieczenie wypadkowe pracowników i swoje w 2021 roku i przez przynajmniej jeden dzień w 2022 roku.

Niezłożenie deklaracji ZUS IWA w terminie może być przyczyną sankcji. W obecnej sytuacji związanej z nowymi przepisami, łatwo zapomnieć o ‘starych’ deklaracjach. Zwłaszcza tych składanych raz w roku. Kto musi złożyć ZUS IWA?

Co to jest ZUS IWA?

Rok składkowy dla ubezpieczenia wypadkowego zaczyna się 1 kwietnia, a kończy 31 marca. Na podstawie podanych przez płatnika informacji, ZUS ustala wysokość składki wypadkowej na kolejny rok.

Formularz IWA to krótki, dokładnie składający się z dwóch stron druk. Najważniejsze informacje dotyczą ustalenia ryzyka wystąpienia wypadku. Należy podać między innymi liczbę poszkodowanych w wypadkach w zakładzie pracy w roku, za który składana jest deklaracja. Formularz należy złożyć do 31 stycznia.

Kto musi złożyć ZUS IWA?

Deklarację składa płatnik składek, jeśli:

  • w każdym miesiącu poprzedniego roku do ubezpieczenia wypadkowego zgłaszał średnio 10 osób (do tego wlicza się płatnik składek),
  • w każdy miesiącu ubiegłego roku została opłacona składka na ubezpieczenie wypadkowe za przynajmniej jedną osobę oraz za przynajmniej jeden dzień stycznia,
  • na dzień 31 grudnia był wpisany do rejestru REGON.

Jak złożyć ZUS IWA?

Deklarację należy złożyć przez PUE, program Płatnik bądź inne oprogramowanie, za pomocą którego można wysyłać dokumenty do ZUS. W wersji papierowej dokumenty mogą przesyłać płatnicy, którzy rozliczają nie więcej niż 5 pracowników miesięcznie. Jeśli możesz wysłać wersję papierową, na kopercie dopisz ZUS IWA. Deklarację należy wysłać bądź dostarczyć osobiście do jednostki ZUS, pod którą podlegasz jako płatnik składek, ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

7 dni na korektę deklaracji

Jeśli odkryjesz błąd, masz 7 dni na złożenie korekty. Podobnie, gdy to ZUS prześle informację o nieprawidłowościach. W przypadku kontroli z ZUS-u, gdy w raporcie zostaną stwierdzone nieprawidłowości, masz 30 dni na złożenie korekty. Składa się ją drogą elektroniczną bądź papierową, w zależności od tego jak składasz deklaracje do ZUS.

Informację o wysokości składki ZUS przesyła do 20 kwietnia. Jeśli do końca kwietnia taka informacja nie przyszła z ZUS, należy skontaktować się z właściwą jednostką, w celu uzyskania danych dotyczących wysokości stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe.

 

News, czyli aktualności ze świata małego biznesu:

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.