Jeśli chcesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny Twojej lub Twojego pracownika, to musisz wypełnić ZUS-owski druk ZCNA.


II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

W tym dziale podajemy dane przedsiębiorcy, czyli swoje. Znajdujące się w tej części pola są dobrze wyjaśnione. NIP i REGON pozosawiamy puste jeśli jeszcze ich nie posiadamy. "Nazwa skrócona" to po prostu nazwa firmy.


II. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ

W tym dziale podajemy ponownie swoje dane lub dane pracownika. Dlaczego? Tym razem po prostu chodzi o osobę, która zgłasza członka rodziny.

przykład

ZCNA DRUK 1xIV. DANE O CZŁONKU RODZINY OSOBY UBEZPIECZONEJ UPRAWNIONYM DO ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

W Polu 01 wpisyjemy cyfrę 1 jeśli chcemy członka rodziny zgłosić lub cyfrę 2, jeśli go wyrejestrowujemy z ubezpieczenia.

Oprócz standardowych danych typu: imię, nazwisko, PESEL, adres (tego nie trzeba podawać, jeśli jest taki sam, jak osoby ubezpieczonej), należy podać kod stopnia pokrewieństwa. Mamy do wyboru:

 • 01 - małżonek,
 • 11 - dziecko własne, przysposobione lub dziecko małżonka,
 • 21 - wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
 • 30 - matka,
 • 31 - ojciec,
 • 32 - macocha,
 • 33 - ojczym,
 • 40 - babka,
 • 41 - dziadek,
 • 50 - osoby przysposabiające osoby ubezpieczone,
 • 60 - inni wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Następnie zdradzamy krzyżykiem, czy zgłaszany członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Ma to znaczenie przede wszystkim przy zgłaszaniu tzw. wstępnych, czyli przodków (rodziców, dziadków) - można ich zgłosić tylko jeśli wspólnie prowadzi się z nimi gospodarstwo domowe. A co to oznacza? Sformułowanie sugerowałoby, że chodzi o wspólne mieszkanie i tak większości przypadków jest, ale nie jest to sednem sprawy. Otóż pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym to wspólne zaspokajanie potrzeb życiowych, w tym wzajemną ścisłą współpracę w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu. 

Na koniec podaje się informację o niepełnosprawności zgłaszanej osoby. Służą do tego kody:

 • 0 - osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności lub osoba, która posiada orzeczenie i nie przedłożyła go płatnikowi składek,
 • 1 - osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności,
 • 2 - osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 3 - osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 4 - osoba, która przedłożyła płatnikowi orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16. roku życia.

przykład

ZUS ZCNA - wzór wypełnieniaNa jednym formularzu możemy zgłosić lub wyrejestrować dwóch członków rodziny - jeśli jest ich więcej, to trzeba wypełnić kolejny formularz.

 


Firmino

 

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Księgowość online

Partner portalu: PKO BP

Bank PKO

Najlepsze dla firmy

konto firmowe

księgowość online

programy do fakturowania

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.