Czyli krótki spis najważniejszych terminów, w których należy regularnie składać określone dokumenty i dokonywać przelewów.

Nieprzestrzeganie poniższych dat może skończyć się dla przedsiębiorcy niemałymi problemami – z wysokim mandatem karnym włącznie. Dlatego koniecznie zapamiętaj poniższe dni miesiąca, aby uniknąć kłopotów.

Co miesiąc

Dla zatrudniających pracowników:

 • 10. dzień miesiąca: ostateczny termin na wypłatę wynagrodzeń za poprzedni miesiąc,
 • 20. dzień miesiąca: opłacenie składek do ZUS i złożenie druków DRA, opłacenie podatku dochodowego za siebie i pracowników,
 • 25. dzień miesiąca: rozliczenie podatku VAT (przelew, przesłanie deklaracji JPK_V7).

Dla niezatrudniających pracowników:

 • 20. dzień miesiąca: opłacenie składek do ZUS i złożenie druków DRA, opłacenie podatku dochodowego wynikającego z dokumentu PIT-5,
 • 25. dzień miesiąca: rozliczenie podatku VAT (przelew, przesłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7).

Co kwartał

Jeśli kwartalnie rozliczasz podatek dochodowy i/lub VAT, to rozliczeń dokonujesz w miesiącach: styczeń, kwiecień, lipiec, październik – zawsze za miniony kwartał kalendarzowy, np. w kwietniu za styczeń, luty i marzec. 

Co rok

 • 31 grudnia: wykonanie tzw. remanentu, czyli spisu z natury. Celem tego dokumentu jest określenie aktualnego stanu rzeczowych składników majątkowych. Każdy go przygotowuje – nawet firmy wybitne usługowe, nie posiadające środków trwałych, ani produktów (wówczas jest pusty, ale jest). Wzór takiego dokumentu można znaleźć w dziale z Plikami.
 • 20 stycznia: do tego dnia należy powiadomić Urząd Skarbowy o wyborze sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym w nowym roku, lecz tylko w przypadku jego zmiany (np. gdy chcemy przejść z „zasad ogólnych” na podatek liniowy). Jeśli pozostajemy przy sposobie opodatkowania z poprzedniego roku, to nic nie robimy.
 • 31 stycznia: do tego dnia należy rozliczyć podatek dochodowy pracowników, używając druków PIT-4R  (za kwoty powyżej 200 złotych miesięcznie na pracownika) i/lub PIT-8AR (za kwoty do 200 złotych miesięcznie na pracownika). 
 • 20 lutego: do tego dnia należy pisemnie powiadomić US, gdy pragnie się zmienić okres rozliczania podatku dochodowego, np. przejść z rozliczeń miesięcznych na kwartalne.
 • 28 lutego: jest to termin sporządzenia rozliczeń z pracownikami w postaci dokumentów PIT-11. Do tego dnia należy egzemplarz tego dokumentu doręczyć każdemu pracownikowi oraz przesłać do Urzędu Skarbowego właściwego dla pracownika. Trzeci egzemplarz zachowuje się w dokumentacji firmy.
 • 30 kwietnia: jak każdy obywatel, tak również przedsiębiorca musi się rozliczyć z własnego podatku dochodowego. Jednak zamiast PIT-37 składa on druk PIT-36 lub PIT-36L (gdy rozlicza się liniowo), ew. PIT-28 przy ryczałcie ewidencjonowanym lub PIT-16A w przypadku karty podatkowej.


Firmino

Na koniec trzy praktyczne rady:

 1. Jeśli zbliża się termin, a Ty nie jesteś w stanie dobrze przygotować dokumentu, np. VAT-7, to najlepiej jest w terminie złożyć tzw. zerówkę, czyli formularz z wpisanymi zerami we wszystkie obowiązkowe pola. Następnie zaś – już po terminie – składa się korektę z prawidłowymi danymi. Urząd nie może wówczas wystawić mandatu za niezłożenie dokumentu w terminie.
 2. Jeśli przegapisz termin, to skorzystaj z instytucji tzw. czynnego żalu.
 3. Gdy już dochodzi do wystawienia mandatu karnego za niewywiązanie się z obowiązków ewidencyjnych lub opóźniony przelew podatku, to urzędnik ma dużą swobodę w określaniu wysokości tej kary. Można więc próbować negocjacji – tylko uprzejmie i z uśmiechem! Czynnikiem łagodzącym może być dotychczasowa historia (brak opóźnień w płaceniu podatków), mała kwota lub nienarażenie Skarbu Państwa na straty, gdy problemem było niezłożenie dokumentu, a nie sam przelew.

Gdy już to wszystko wiesz, dowiedz się jak właściwie założyć firmę.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Księgowość online

Partner portalu: PKO BP

Bank PKO

Najlepsze dla firmy

konto firmowe

księgowość online

programy do fakturowania

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.