Porady

O czym pamiętać, gdy już założysz firmę

Jednolity Plik Kontrolny – co musisz wiedzieć - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego i usprawnienie pracy administracji w zakresie kontroli skarbowych i prowadzonych postępowań podatkowych. Od lipca 2016 roku do jego składania zobowiązane są duże firmy. W 2017 obowiązek spadnie również na drobnych przedsiębiorców.

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Czynny żal – jak skorzystać - 5.0 out of 5 based on 7 votes

Jak uniknąć kary gdy, gdy zapomni się wysłać dokument podatkowy lub opłacić podatek na czas. Jeśli urząd nie zdążył jeszcze wszcząć postępowania w tej sprawie, to jest na to skuteczny sposób! Warto go znać i stosować w potrzebie.

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Podróże służbowe jako koszt firmy - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Nawet małe firmy rzadko kiedy ograniczają swoją działalność tylko do rynku lokalnego. Działalność wielu przedsiębiorstw wiąże się z wyjazdami służbowymi. Właściwe ich dokumentowanie i rozliczanie może przynieść firmie znaczne oszczędności.

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Publiczne odtwarzanie muzyki - 4.8 out of 5 based on 4 votes

Każdy przedsiębiorca odtwarzający publicznie muzykę zobligowany jest do płacenia tantiem na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Można uwolnić się od tego obowiązku, jeśli udowodni się, że obecność muzyki nie ma wpływu na osiągany zysk – jednak w praktyce bywa to trudne. Inny sposób to korzystanie z nagrań, do których te organizacje nie mają praw.

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Koszty użytkowania samochodu - 4.5 out of 5 based on 2 votes

W wielu firmach wykorzystuje się samochody. Mogą być to całe floty, a w przypadku jednoosobowych firm – pojedyncze auta. Ich użytkowanie wiąże się z kosztami, które w dużej mierze można zaliczyć w poczet  kosztów prowadzenia działalności.

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Karta podatkowa i ryczałt – najprostsze metody rozliczeń podatkowych - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Wiele mikrofirm, a wśród nich przede wszystkim osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą obawia się trudności związanych z rozliczaniem i opłacaniem zobowiązań podatkowych. W przypadku podatku dochodowego można jednak wybrać proste metody rozliczeń.

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W Internecie zgodnie z prawem - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Często zdarza się, że prawo nie jest w odpowiednim czasie dostosowywane do nowych technologii i rozwiązań, jakie pojawiają się na rynku. Ustawodawcy zdążyli już jednak wprowadzić kilka przepisów regulujących działalność biznesową w Internecie.

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Utrata i wygaśnięcie koncesji na alkohol - 3.7 out of 5 based on 3 votes

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesję na sprzedaż alkoholu, zobowiązani są przestrzegać konkretnych zasad. W przeciwnym razie istnieje prawdopodobieństwo wygaśnięcia lub całkowitej utraty pozwolenia.

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Jak sprawdzić wiarygodność firmy - 4.7 out of 5 based on 3 votes

Dobór kontrahentów, czyli firm z którymi się współpracuje w ramach swojej działalności, może być kluczowy dla osiągnięcia zaplanowanych celów. Warto wypracować sobie stałą grupę firm, do których wraca się w konkretnych sprawach – lecz jak tego dokonać? Jak sprawdzić kontrahenta, czy jest godny zaufania?

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Negocjowanie i podpisywanie umów - 4.6 out of 5 based on 7 votes

Negocjowanie umów handlowych to częste zadanie wielu przedsiębiorców. Ustalanie warunków współpracy jest trudną sztuką kompromisu, którą trzeba opanować przed podjęciem rozmów z wybranym kontrahentem.

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Odzyskiwanie zaległych należności - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Kłopoty z płynnością finansową mogą zdarzyć się każdemu przedsiębiorcy. Ich przyczyną często jest brak terminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów lub instytucje. Oto sposoby na odzyskanie zaległych należności.

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Rekrutuj skutecznie - 4.8 out of 5 based on 4 votes

Większość działalności gospodarczych w kraju to firmy jednoosobowe. Druga znaczna część to firmy rodzinne. Jednak nawet w takich przypadkach często istnieje potrzeba zatrudnienia kogoś z zewnątrz – osobę o konkretnych kwalifikacjach. Jak ją odnaleźć? Poniżej kilka dobrych rad.

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Umowa o dzieło / zlecenie - 3.7 out of 5 based on 6 votes

Aby skorzystać z czyjejś pracy, najczęściej specjalisty lub artysty, który nie prowadzi własnej działalności, nie trzeba na szczęście zatrudniać go na umowę o pracę – istnieją alternatywne formy zatrudnienia.

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Umowa o pracę – wymagania i czas trwania - 5.0 out of 5 based on 1 vote

W wielu firmach przychodzi moment, kiedy przedsiębiorca postanawia zatrudnić pracowników. Pozostanie w stosunku pracy, czyli podporządkowanie pracownika pracodawcy zapewnia jedynie umowa o pracę.

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Obowiązki pracodawcy – ZUS, BHP i badania lekarskie - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Po podpisaniu umowy o pracę, pracodawca staje w obowiązku dopilnowania kilku istotnych spraw. Po pierwsze należy wysłać pracownika na badanie lekarskie, po drugie przeszkolić go w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a po trzecie trzeba go zgłosić do ZUS. 

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Jak prowadzić akta osobowe pracownika - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Każdy pracodawca zatrudniający na umowę o pracę ma pewien obowiązek, który powstaje po podpisaniu umowy o pracę. Musi założyć specjalną teczkę z dokumentami dotyczącymi pracownika, noszącymi nazwę akt osobowych.

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Korzyści z zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika - 3.7 out of 5 based on 3 votes

Osoby niepełnosprawne mają o wiele gorszą sytuację na rynku pracy. Bardzo często ich kompetencje zawodowe i interpersonalne są przez potencjalnych pracodawców ocenianie gorzej niż ich pełnosprawnych rywali o miejsce pracy. Tymczasem taki pracownik jest zwykle bardzo wartościowym członkiem zespołu, a zatrudnienie go wiąże się z korzyściami dla firmy. Jakimi?

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Jak zwolnić pracownika? - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Wielu przedsiębiorców wskazuje, że zwalnianie należy do najtrudniejszych decyzji oraz najbardziej stresujących momentów w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jest to jednak nieodłączny element zarządzania zespołem. Warto poznać możliwości i warunki rozwiązywania umów z zatrudnionymi przez nas osobami.

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Możliwości wypowiedzenia umowy zlecenia - 4.0 out of 5 based on 1 vote

Najważniejszy wpływ na formę zwolnienia pracownika ma umowa, która została z nim zawarta. W przypadku umów-zlecenia sprawa jest nieco prostsza. Są to umowy terminowe, które kończą się w dniu wyraźnie w nich określonym. Umowę-zlecenia można jednak rozwiązać również przed czasem, korzystając z zawartych w niej zapisów dotyczących wypowiedzenia. 

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna