Pliki

Wzory przydatnych dokumentów

Dokumenty związane z pracownikami - umowy, rachunki, świadectwo pracy:

- Umowa o pracę (pobierz)

- Umowa o pracę na czas zastępstwa (pobierz)

- Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy oraz zasadami BHP (pobierz)

- Oświadczenie o przelewaniu wynagrodzenia na rachunek bankowy (pobierz)

- Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków (pobierz)

- Wypowiedzenie umowy o pracę (pobierz)

- Świadectwo pracy (pobierz)

- Umowa zlecenie (pobierz)

- Umowa o dzieło (pobierz)

- Rachunek do umowy o dzieło (pobierz)

- Rachunek do umowy o dzieło do 200 zł (pobierz)


Firmino

Środki trwałe, magazyn, towary, reklamacja

- Arkusz spisu z natury (pobierz)

- Dowód przyjęcia środka trwałego do użytkowania (pobierz)

- Oświadczenie o przekazaniu własnego środka trwałego na działalność gospodarczą (pobierz)

- Oświadczenie o przekazaniu samochodu osobowego na działalność gospodarczą (pobierz)

- Dowód dostawy (pobierz)

- P - magazyn przyjmie (pobierz)

- RW - pobranie materiałów (pobierz)

- WZ - wydanie materiałów na zewnątrz (pobierz)

- Protokół reklamacji (pobierz)

Dokumenty kasowe, sprzedaży, księgowe

- Czynny żal (pobierz)

- Dowód sprzedaży (paragon) (pobierz)

- Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT (pobierz)

- KP - dowód wpłaty (pokwitowanie) (pobierz)

- KW - dowód wypłaty (pobierz)

- Dzienne zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego (pobierz)

 

Pełnomocnictwa

- Pełnomocnictwo ogólne (pobierz)

- Pełnomocnictwo administracyjne (pobierz)

- Pełnomocnictwo procesowe (pobierz)

- Pełnomocnictwo sądowe ogólne (pobierz)

- Odwołanie pełnomocnictwa (pobierz)

 

 

Księgowość online

Partner portalu: PKO BP

Bank PKO

Najlepsze dla firmy

konto firmowe

księgowość online

programy do fakturowania

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.