Po podpisaniu umowy o pracę, pracodawca staje w obowiązku dopilnowania kilku istotnych spraw. Po pierwsze należy wysłać pracownika na badanie lekarskie, po drugie przeszkolić go w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a po trzecie trzeba go zgłosić do ZUS. 

Składki do ZUS

Umowa o pracę podlega pełnemu oskładkowaniu ZUS. Płatnikiem ubezpieczeń jest pracodawca, który w ciągu 7 dni od podpisania umowy z nowym pracownikiem musi zgłosić go jako ubezpieczonego do ZUS. Dokonuje się tego na druku ZUS ZUA. W przypadku, gdy pracownik posiada już inne zatrudnienie, jego zgłoszenia dokonuje się na druku ZUS ZZA, opłacając co miesiąc jedynie składkę zdrowotną. Składki na ubezpieczenie pracowników w danym miesiącu opłaca się w ZUS do 15. dnia kolejnego miesiąca.

Podatek dochodowy

Co miesiąc pracodawca musi odprowadzać za pracownika również podatek dochodowy. Do jego obliczeń wykorzystuje się formularz PIT-4 (nie trzeba go składać w urzędzie, ale należy przechowywać w dokumentacji księgowej). Podatek opłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.

Badania lekarskie

Choć teoretycznie to w obowiązku pracownika jest przedstawienie badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, to pracodawca musi pokryć koszty takich badań. W praktyce więc to on umawia przyszłego pracownika do lekarza medycyny pracy. Wizyty lekarskie i wszelkie niezbędne badania odbywają się w godzinach pracy. Badania takie przeprowadza się na trzech etapach: wstępne, wykonywane jest przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków służbowych, badanie okresowe – w trakcie trwania stosunku pracy oraz tzw. kontrolne, które wykonuje się po dłuższym zwolnieniu lekarskim (zwolnienie powyżej 30 dni).

Szkolenie BHP

Pracodawca musi zapewnić pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę również szkolenie BHP. Taki kurs przeprowadzany jest samodzielnie przed przedsiębiorstwo zatrudniające, jeśli nie zatrudnia ono więcej niż 10 osób. W innym przypadku, szkolić musi wykwalifikowany specjalista BHP. Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla pracownika przed rozpoczęciem pracy, a później powtarzane okresowo: co rok – jeśli praca na danym stanowisku jest szczególnie niebezpieczna, co trzy lata – w każdym innym przypadku. Pracodawca musi przejść szkolenie raz na 5 lat.

Pamiętajcie, że formalności to tylko jedna z strona medalu. Drugą sprawą jest właściwe zarządzanie pracownikami


Firmino

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Program do faktur

Partner portalu: PKO BP

Bank PKO

Najlepsze dla firmy

konto firmowe

księgowość online

programy do fakturowania

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.