Przygotowanie do prowadzenia działalności często poprzedzone jest różnymi wydatkami. Mogą to być nakłady finansowe związane z poradami prawnymi, księgowymi, stworzenie strony internetowej czy przygotowaniem biura do działalności. Zanim więc firma zostanie zarejestrowana, musisz ponieść koszty. Powstaje wtedy pytanie, czy takie wydatki można później wliczyć w koszty uzyskania przychodów? Można. Natomiast pod pewnymi warunkami.

Jeśli masz już pomysł i zamierzasz przekuć go w działalność, to koniecznie przeczytaj, jakie wydatki można zaliczyć do kosztów oraz jakie warunki muszą spełniać!

Które wydatki można wliczyć w koszty?

Wydatki, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, poniesione przed rejestracją firmy muszą spełniać kilka warunków. Podstawowym jest pośrednie bądź bezpośrednie powiązanie z osiąganiem przychodów z firmy bądź też z zabezpieczeniem jej majątku. Jeśli do prowadzenia firmy potrzebujesz strony internetowej, wizytówek, ulotek, porad prawnych i innych, to są to wydatki, które możesz wliczyć w koszty uzyskania przychodów.

Drugim, bardzo ważnym warunkiem, na który szczególnie należy zwrócić uwagę, jest posiadanie dokumentów na własne nazwisko potwierdzających nabycie środków, skorzystanie z usług. Może być to faktura, rachunek, przelew. Jeśli chodzi o przelew, to warto zabezpieczyć się odpowiednim tytułem przelewu, czyli np. płatność za stronę internetową sklepu.

Wydatki należy odnotować w KPiR w dniu, w którym założysz księgę. KPiR prowadzą podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym. Księgi nie prowadzą ryczałtowcy i nie mogą wliczyć wydatków w koszty uzyskania przychodów.

Rozliczenie towarów

Kupujesz towary przed rejestracją działalności? W takim razie, w dniu rejestracji umieść je w spisie z natury. Jeśli prowadzisz KPiR, to wartość, która wynika ze spisu, wpisz w pierwszej pozycji. Poniesione koszty rozliczysz dopiero w rozliczeniu rocznym. Będzie to różnica remanentowa. Może ona zmniejszać bądź zwiększać koszty uzyskania przychodów. W przypadku ryczałtowców spis z natury nie ma znaczenia dla podstawy opodatkowania.

Co ze środkami trwałymi?

Środki trwałe mają dwie cechy: ich okres użytkowania jest dłuższy niż rok, a wartość przekracza 10 tys. zł. W ich przypadku kosztami uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne środków trwałych. Konieczny jest dowód zakupu, by złożyć oświadczenie o włączeniu środka do majątku firmy. Jeśli takim dokumentem jest paragon, wartość można oszacować na podstawie aktualnej ceny rynkowej, jednak nie może być ona wyższa niż cena nabycia.

Samochody osobowe, lokale, budynki, wartości niematerialne oraz prawne podlegają amortyzacji liczonej metodą liniową. Oznacza to, że przez cały czas użytkowania, środek amortyzowany jest równomiernie, czyli tak samo.

Jak zaliczyć pozostałe wydatki do kosztów?

Takie wydatki jak strona internetowa czy wydruk wizytówek należy wpisać do KPiR z datą zgodną z rejestracją firmy. Służy do tego rubryka pozostałe wydatki. Oczywiście każdy z wydatków musi być udokumentowany.

Co z odliczeniem VAT?

Można odliczyć VAT, natomiast konieczne jest posiadanie faktury zakupu, która spełnia wymogi uprawniające do odliczenia. Na fakturze powinny być: nazwisko właściciela firmy, adres siedziby firmy i NIP.

Ile czasu jest na odliczenie? Można odliczyć go w okresie, w którym faktura została wystawiona i w trzech kolejnych miesiącach. 

Podsumowując, jeśli zamierzasz prowadzić KPiR, możesz obniżyć podatek, zaliczając wydatki poniesione przed rejestracją firmy do kosztów uzyskania przychodów. Najważniejsze jest posiadanie dokumentów potwierdzających zakup oraz związek wydatków z firmą.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Program do faktur

Partner portalu: PKO BP

Bank PKO

Najlepsze dla firmy

konto firmowe

księgowość online

programy do fakturowania

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.