Przedsiębiorca tak samo jak każdy inny od czasu do czasu mierzy się z uporczywym katarem, anginą, która kładzie do łóżka, czy z innymi mniej bądź bardziej poważnymi chorobami. W efekcie powstaje pytanie: czy należy mi się wypłata zasiłku za okres choroby? I tak, i nie… bo to uzależnione jest od tego, czy opłacasz dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe. Jeśli jej nie płacisz, to L4 nic nie zmienia w Twojej sytuacji, ZUS nie wypłaci świadczenia za okres choroby. Nie zapłaci też za opiekę nad chorym dzieckiem bądź innym członkiem rodziny, który tej opieki potrzebuje.

Temat chorowania na działalności budzi wiele wątpliwości, odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Dobrowolna składka na ubezpieczenie chorobowe- najważniejsze informacje

  • Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% podstawy. Przy małym ZUS-ie obecnie wynosi 26,46 zł, a przy standardowym ZUS-ie 101,94 zł.
  • Prawo do wypłaty zasiłku chorobowego, przy dobrowolnym opłacaniu składki chorobowej, nabywasz po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia.
  • Zadłużenie w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne jest podstawą odmowy wypłaty zasiłku. Jeśli zadłużenie nie zostanie wyrównane do 6 miesięcy od momentu nabycia prawa do świadczenia, ulega przedawnieniu.
  • Opłacanie składki chorobowej umożliwia pomniejszenie składek na ubezpieczenie społeczne za okres L4. Składka zdrowotna płacona jest w całości. Osoby, które nie opłacają składek chorobowych nie mogą pomniejszyć składek za okres L4. Z opcji obniżenia składek nie skorzystają też przedsiębiorcy, którzy odprowadzają składki naliczane od wyższej niż minimalna podstawa.
  • Przedsiębiorcy, który opłaca składkę chorobową przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko bądź innego członka rodziny, który wymaga opieki. Nie obowiązuje przy nim karencja 90 dni.

Zasiłek chorobowy z działalności w ciąży

Ciąża nie jest podstawą do przebywania na L4, kobieta musi mieć inną podstawę do zwolnienia lekarskiego. Maksymalny okres na zwolnieniu to 270 dni. ZUS może sprawdzić, czy ciężarna faktycznie jest chora. Kontroli podlega między innymi to, czy kobieta rzeczywiście prowadzi działalność, a nie otworzyła ją w celu otrzymywania zasiłku chorobowego, a następnie świadczenia macierzyńskiego. Weryfikowane jest czy kobieta nie pracuje w tym czasie gdzie indziej oraz czy L4 nie zostało wystawione niezgodnie ze stanem faktycznym.

Świadczenie wypłacane jest w wysokości 100% podstawy wymiaru. Kobiety w ciąży prowadzące bądź zamierzające prowadzić firmę też obowiązuje karencja 90 dni, zanim nabędą prawo do wypłaty świadczenia chorobowego.

Ile wynosi chorobowe na działalności?

To zależy od wysokości opłacanych składek. Jest to 80% podstawy wymiaru. Wyliczoną kwotę należy podzielić na 30 dni, a następnie pomnożyć przez liczbę dni L4. Przy małym ZUS-ie są to niewielkie kwoty. Oczywiście dużym plusem dla przedsiębiorcy będzie pomniejszenie składek na ubezpieczenie społeczne, natomiast nie można się spodziewać wypłaty dużego świadczenia, jeśli podstawą wymiaru jest np. niespełna 1000 zł.

Opłacanie standardowych składek ZUS uprawnia do wyższego chorobowego, jednak nie każdą, szczególnie małą firmę na to stać. Przedsiębiorcy chętnie korzystają z preferencyjnych składek i warto pamiętać o tym przy L4.

Czy przedsiębiorca na L4 może wystawić fakturę bądź podpisać kontrakt?

Każdy, kto pracuje na swoim doskonale wie, że chorowanie i powstrzymanie się od jakichkolwiek zawodowych obowiązków graniczy z cudem! Choroba około 15 dnia miesiąca i pójście na L4, nie zwalnia z obowiązku rozliczenia ZUS i podatków. Zatem czy przedsiębiorca na zasiłku chorobowym może wykonywać czynności związane z działalnością?

Przedsiębiorca pobierający zasiłek nie może pracować poza firmą ani w niej. Natomiast są sytuacje, w których może wykonać pewne rzeczy związane z firmą. Przykładem wykonanie przelewu za najem lokalu- nie jest to sytuacja, w której przedsiębiorca zarabia jakiekolwiek pieniądze, wykonuje czynność techniczną. Dokładnie rzecz ujmując, utraty prawa do zasiłku nie powodują czynności formalno-prawne, takie jak złożenie podpisu na dokumentach finansowych czy opłacenie wspomnianego czynszu. Natomiast podpisanie kontraktu nie jest już taką czynnością i może być powodem do utraty zasiłku.

Czy warto płacić dobrowolną składkę chorobową? Nikt z nas nie przewidzi przyszłości, czy dopadnie nas choroba i jak długo będziemy wyłączeni z pracy. Poza tym jest to kwestia indywidualna, być może czujesz się pewniej mając takie zabezpieczenie, a może wolisz postawić na dobrze skrojoną polisę na życie i zdrowie?


Firmino

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Program do faktur

Partner portalu: PKO BP

Bank PKO

Najlepsze dla firmy

konto firmowe

księgowość online

programy do fakturowania

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.