fbpx

Płacenie podatków jest jednym z obowiązków przedsiębiorców. Zaliczkę można płacić co miesiąc bądź kwartał. Rozliczając co okres rozliczeniowy bądź zdecydować się na zaliczkę uproszczoną.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co to zaliczka na podatek dochodowy?
 • Zaliczka na podatek dochodowy - jak obliczyć?
 • PIT-5 - co to?
 • PIT-5L - co to?
 • Mikrorachunek - jak zrobić przelew?
 • Identyfikacja zobowiązania - co wpisać?
 • Do kiedy trzeba zapłacić podatek dochodowy?

Co to zaliczka na podatek dochodowy?

W ciągu roku kalendarzowego, w określonych okresach rozliczeniowych, przedsiębiorca odprowadza do US zaliczkę na podatek dochodowy. Dokładnie nazywa się ona zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych bądź po prostu zaliczką na podatek dochodowy PIT.

Obowiązek ustalenia wysokości zaliczki oraz jej terminowej wpłaty spoczywa na przedsiębiorcach. Płacą ją przedsiębiorcy, którzy rozliczają działalność na:

 • zasadach ogólnych,
 • podatku liniowym,
 • ryczałcie.

Podatnicy, będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność, odprowadzają zaliczkę na podatek dochodowy PIT co miesiąc bądź co kwartał.

Odprowadzając zaliczkę na podatek dochodowy za każdy okres rozliczeniowy w roku, przedsiębiorcy nie zdziwi wysoka dopłata na rocznym zeznaniu podatkowym. Jeśli rozliczenia prowadzone są rzetelnie, to dopłata może być, ale niewielka.
Przedsiębiorca oprócz zaliczki obliczanej na podstawie aktualnych przychodów, może zdecydować się na zaliczkę uproszczoną. Jest to metoda uiszczania składek do US dla firm, które są na rynku dłużej- mają za sobą przynajmniej jeden pełny rok kalendarzowy. Na podstawie dochodu z PIT za rok wcześniejszy, ustalana jest kwota miesięcznej zaliczki. Zatem przedsiębiorca nie musi jej obliczać przez 12 miesięcy, a wpłaca stałą kwotę.

Zaliczka na podatek dochodowy - jak obliczyć?

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

 1. Obliczenie dochodu: przychód – dochód (jedno i drugie od początku roku, do końca miesiąca, za który obliczana jest zaliczka).
 2. Obliczenie wysokości dochodu do opodatkowania: dochód – składki ZUS (pod warunkiem, że nie były wliczone w koszty w KPiR).
 3. Podatek od początku roku: zaokrąglona do pełnych złotych podstawa opodatkowania x 17% - kwota zmniejszająca podatek (dla podatników, którzy nie przekraczają progu).
 4. Odliczenie składki zdrowotnej: podatek (od początku roku) – kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne (nie więcej niż 7,75% wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne).
 5. Wysokość zaliczki: podatek – zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach roku kalendarzowego. Kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotówek.

Jeśli przedsiębiorca przekroczy próg podatkowy- 85 528 zł, to wskakuje w drugi próg podatkowy i podatek wynosi 32%. Wówczas w trzecim kroku stosuje wzór:

85 528 x 17% + (podstawa opodatkowania - 85 528) x 32%

W taki sposób obliczy podatek od początku roku.

Podatek linowy

 1. Obliczenie dochodu: przychód – dochód (jedno i drugie od początku roku, do końca miesiąca, za który obliczana jest zaliczka).
 2. Obliczenie wysokości dochodu do opodatkowania: dochód – składki ZUS (pod warunkiem, że nie były wliczone w koszty w KPiR).
 3. Podatek od początku roku: zaokrąglona do pełnych złotych podstawa opodatkowania x 19%.
 4. Odliczenie składki zdrowotnej: podatek (od początku roku) – kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne (nie więcej niż 7,75% wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne).
 5. Wysokość zaliczki: podatek – zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach roku kalendarzowego. Kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotówek.

PIT-5 - co to?

Druk PIT-5 służy przedsiębiorcom do naliczania wysokości zaliczek na podatek dochodowy PIT. W 2007 roku zniesiono obowiązek składania PIT-5 w urzędzie. Obecnie jest on częścią wewnętrznej dokumentacji firmy, służąc rozliczeniom i jest przydatny w przypadku kontroli skarbowej.

Jeśli zaliczka za dany okres wynosi 0 zł, to przedsiębiorca nie składa deklaracji ani nic nie wpłaca do urzędu.

PIT-5L - co to?

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych używali i nadal korzystają z PIT-5, natomiast rozliczający się podatkiem liniowym mają druk PIT-5L.

Mikrorachunek - jak zrobić przelew?

Przelew podatkowy różni się od szybkiego klasycznego przelewu. Natomiast nie jest on niczym skomplikowanym. Jak zrobić przelew podatkowy?

 • Po zalogowaniu na konto, należy wybrać przelew podatkowy. Jest on na liście, po rozwinięciu kategorii płatności/przelewy (w zależności od banku).
 • W pierwszej rubryce należy wybrać rodzaj formularza z listy (np. PIT-5).
 • Dane nadawcy, PESEL, NIP powinny być już uzupełnione.
 • Kolejna rubryka to numer mikrorachunku (obok widnieje opcja pobierz mikrorachunek, dla przedsiębiorców, którzy jeszcze go nie wygenerowali).
 • Następne pola to kwota zaliczki (wpisujemy zaokrągloną kwotę) i okres rozliczenia- po rozwinięciu listy wystarczy wybrać miesiąc bądź kwartał.
 • Na koniec pozostaje identyfikator zobowiązania.

Identyfikacja zobowiązania - co wpisać?

Wśród przedsiębiorców pole identyfikator zobowiązania budzi najwięcej wątpliwości. Natomiast jest to rubryka, która przy zaliczkach na podatek dochodowy pozostaje pusta. Pole to jest obligatoryjne i wypełnia się je, gdy wpłata jest wynikiem postanowienia, decyzji, tytułu wykonawczego bądź też należność jest wpłacana na rachunek jednostki samorządu terytorialnego. W pierwszym przypadku należy wpisać rodzaj aktu i sygnaturę, a w drugim czego dotyczy należność np. podatek rolny.

Do kiedy trzeba zapłacić podatek dochodowy?

Na zapłatę podatku dochodowego, bez względu na okres rozliczeniowy, każdy przedsiębiorca ma czas do 20. dnia miesiąca, który następuje po okresie rozliczeniowym.

 • Jeśli zaliczka na podatek dochodowy rozliczana jest miesięcznie, to do 20 lutego należy ją zapłacić za styczeń, do 20 marca za luty itd.
 • Jeśli zaliczka na podatek PIT rozliczana jest kwartalnie, to do 20 kwietnia należy ją zapłacić za pierwszy kwartał, do 20 lipca za drugi itd.

Ten sam termin obowiązuje przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnym i podatkiem liniowym.

Księgowość online

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.