W prawidłowym wystawianiu faktur bardzo pomocne obecnie są programy i aplikacje. Są jednak takie kwestie, o których warto wiedzieć i pamiętać wystawiając fakturę, i wchodząc w relacje biznesowe.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest faktura VAT?
 • Jakie są konieczne elementy faktury?
 • Jaki jest termin wystawienia faktury?
 • Biała lista podatników VAT - co to?
 • Podzielona płatność i konto VAT - co to?
 • Czym jest import usług?
 • Jak działa odwrotne obciążenie i kiedy się stosuje?

Czym jest faktura VAT?

Faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym transakcję. Wystawiają ją przedsiębiorcy będący czynnymi płatnikami VAT.

Jakie są konieczne elementy faktury?

Niezbędne dane na fakturze:

 • data,
 • numer identyfikacyjny,
 • nazwa sprzedawcy (nazwa firmy), adres,
 • dane nabywcy (imię, nazwisko bądź firma), adres,
 • NIP sprzedawcy,
 • NIP bądź PESEL nabywcy,
 • data transakcji, dostawy towarów,
 • nazwa towarów, usług,
 • ilość towarów (usług),
 • wartość netto,
 • stawka podatku VAT,
 • kwota podatku,
 • rabaty, upusty
 • ogólna kwota należności.

Jaki jest termin wystawienia faktury?

Faktura VAT powinna być wystawiona do 15. każdego miesiąca w stosunku do sprzedanych towarów i usług z poprzedniego miesiąca. W praktyce wygląda to tak, że do 15 lutego mamy czas na wystawienie faktur do transakcji zawartych w styczniu, czyli wykonanych usług i dostarczonych towarów. Przepis (art. 106) ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy faktur VAT, zaliczkowych, również wystawianych dla osób fizycznych. Od tej zasady jest kilka wyjątków.

Fakturę można wystawić również do 60 dni przed dostawą towarów bądź wykonaniem usługi albo przed otrzymaniem całości bądź części zapłaty.

Biała lista podatników VAT - co to?

To lista podatników VAT prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Na liście znajdują się podatnicy VAT czynni, wykreśleni i przywróceni. Dostęp do bazy ma każdy i jest darmowa.

Na białej liście podatników można sprawdzić kontrahenta i jego obecny status, czy jest czynnym płatnikiem VAT? Poza tym numery rachunków bankowych firmy oraz aktualne dane firmy.

Podatnik automatycznie trafia do rejestru. Jeśli dane firmy są niepoprawne, to należy zwrócić się z wnioskiem do Szefa KAS o zmianę.

Podzielona płatność i konto VAT - co to?

MPP, czyli mechanizm podzielonej płatności, inaczej mówiąc split payment, polega na podzieleniu przelewu za towar/usługę na kwotę netto i VAT. Kwota netto trafia na rachunek sprzedawcy, a kwota VAT na jego rachunek VAT.

Konto VAT jest automatycznie zakładane przez pank przy otwieraniu konta firmowego, również w SKOK-ach.

MPP jest obowiązkowe bądź dobrowolne. Split payment mają obowiązek stosować przedsiębiorcy, którzy wystawiają faktury na kwotę wyższą niż 15 tys. zł (wartość brutto). Druga grupa to sprzedawcy i nabywcy towarów bądź usług wrażliwych. Są one wymienione w ustawie o podatku od towarów i usług w załączniku nr. 15. Wśród nich są m.in.: wyroby ze złota, miedzi, srebra, telewizory, kamery.

Czym jest import usług?

Importowanie usług podlega opodatkowaniu VAT. Polscy przedsiębiorcy nie tylko kupują zagraniczne surowe i towary, ale też korzystają z rożnych usług zagranicznych firm. Płacąc za usługi świadczone poza granicami kraju, obowiązek rozliczenia VAT lezy po stronie nabywcy, firmy, która ma siedzibę w Polsce.

O imporcie usług mówimy, gdy zagraniczny dostawca usług nie ma siedziby w Polsce, ani innego miejsca prowadzenia działalności w obszarze naszego kraju i tym samym nie jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce. Istotne znaczenie ma miejsce świadczenia usługi. Obowiązek podatkowy ciąży na przedsiębiorcy, gdy korzysta z usług w Polsce, czyli np. kupuje oprogramowanie do firmy.

Jak działa odwrotne obciążenie i kiedy się stosuje?

Odwrotne obciążenie - reverse charge polega na zwolnieniu z rozliczenia VAT sprzedawcy, a przeniesienie tego obowiązku na nabywcę. Określany jest również odwróconym VAT-em. Od 1 listopada 2019 roku odwrotne obciążenie nie działa już w transakcjach krajowych. Zostało zmienione na split payment. Natomiast nadal z adnotacją reverse charge spotkasz się z na fakturach z krajów UE w przypadku importu usług. Obowiązek podatkowy VAT spada wówczas na nabywcę.


Firmino

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.