Czynny płatnik VAT każdego miesiąca składa deklarację do urzędu skarbowego. Od tego jak skrupulatnie przedsiębiorca prowadzi rejestr, zależy poprawność wyliczonego podatku VAT do zapłaty za dany miesiąc bądź kwartał. Wśród licznych deklaracji VAT podstawową jest JPK_V7M.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Ewidencja podatku VAT - jak wygląda?
 • Deklaracje VAT - jakie są i czym się różnią?
 • Co to jest JPK_VAT (V7M)?
 • Indywidualny rachunek podatkowy - co to?
 • Do kiedy płacimy VAT?
 • Zwrot podatku VAT - kiedy się należy, ile się czeka?
 • Co można płacić z konta VAT?

Ewidencja podatku VAT - jak wygląda?

Prowadzenie rzetelnego rejestru VAT jest obowiązkiem każdego czynnego podatnika VAT. Ze względu na konieczność przekazywania organom skarbowym JPK_VAT niezbędne jest prowadzenie rejestru w formie elektronicznej, za pomocą przeznaczonych do tego programów. Swoją drogą znacznie ułatwia to sprawę rozliczania VAT.

Ewidencja składa się z VAT sprzedaży i VAT zakupów. Dzięki temu można obliczyć podatek należny i odliczyć od niego podatek naliczony. W rejestrze uwzględnione są takie dane jak: numer faktury, data sprzedaży, data wystawienia faktury, nazwa nabywcy i adres siedziby, kwota netto, wartość podatku należnego. Poza tym w rejestrze ujmowane są korekty podatku.

Deklaracje VAT - jakie są i czym się różnią?

Druków VAT jest wiele, podstawowe z nich to:

 • JPK_V7M - dla rozliczających VAT miesięcznie,
 • JPK_V7K - dla małych podatników, którzy rozliczają się kwartalnie,
 • VAT8 - dla przedsiębiorców, którzy korzystają z podmiotowego zwolnienia z VAT i dokonali wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (na kwotę powyżej 50 tys. zł w ciągu roku),
 • VAT-9M - dla przedsiębiorców, którzy importowali usługi, czyli nabywca jest podatnikiem,
 • VAT-10 - dla rozliczających VAT w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem nowych środków transportu,
 • VAT-11 - dla rozliczających VAT w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą nowego środka transportu (dla nie będących czynnymi płatnikami VAT),
 • VAT-12 - deklaracja VAT-u dla kierowców taksówek osobowych, którzy są na ryczałcie.

Deklaracje VAT różnią się pod wieloma względami. Jedne wypełniają czynni płatnicy VAT, inne korzystający ze zwolnienia podmiotowego. Po jeszcze inne sięgają podatnicy, którzy nabywają towary w obszarze Unii.

Co to jest JPK_VAT (V7M)?

JPK to jednolity plik kontrolny, w przypadku VAT dotyczy kupionych produktów i sprzedaży towarów bądź usług objętych podatkiem VAT.

JPK_VAT ma formę pliku XML i zawiera szczegółowe informacje dotyczące transakcji zawartych przez czynnego płatnika VAT. Od 2022 roku obowiązują wersje: JPK_V7M (2) i JPK_V7K (2).

JPK_VAT składa się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej. W części ewidencyjnej znajdują się dane o sprzedanych towarach/ usługach i zakupach. W pliku znajdują się również pozycje z wcześniejszych deklaracji VAT-7 i VAT-7K. JPK zawiera także dodatkowe rubryki, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego rozliczenia VAT.

V7M jest podstawową deklaracją składaną przez czynnych płatników VAT każdego miesiąca. Natomiast V7K to podstawowa deklaracja, którą składają czynni podatnicy VAT rozliczający się kwartalnie - za każdy miesiąc składają plik JPK_VAT część ewidencyjną, a co kwartał deklaracyjną za trzy poprzednie miesiące.

Indywidualny rachunek podatkowy - co to?

Od 1 stycznia 2020 roku każdy przedsiębiorca posiada indywidualny rachunek podatkowy. Na to konto wpłacane są: PIT, VAT i CIT.

Ministerstwo Finansów uruchomiło generator mikrorachunków, dzięki któremu otrzymasz indywidualny numer konta, na który wpłaca się należne podatki (znajdziesz go tutaj). Numer mikrorachunku otrzymasz również podczas osobistej wizyty w urzędzie skarbowym.

Do kiedy płacimy VAT?

Do 25. każdego miesiąca przedsiębiorca jest zobowiązany do przesłania JPK_V7M (bądź V7K). Ten sam termin obowiązuje przy wpłacie należności za miesiąc poprzedni, czyli do 25. lutego płacimy za styczeń, do 25. marca za luty.

Zwrot podatku VAT - kiedy się należy, ile się czeka?

O zwrot VAT możesz się starać gdy podatek zakupowy (naliczony) jest wyższy od należnego (sprzedażowego). Nadwyżkę VAT skarbówka może przelać na:

 • rachunek bankowy,
 • rachunek VAT.

Jest również opcja przeniesienia nadwyżki na poczet przyszłych płatności. Podstawowy termin zwrotu wynosi 60 dni, wydłużony 180 dni. Od 2022 roku obowiązują również dwa krótsze okresy zwrotu VAT: 40 dni i 15 dni.

Zwrot w ciągu 40 dni otrzymają podatnicy, którzy wystawiają faktury w KSeF. Do spełnienia jest jeszcze szereg innych warunków. Od podatnika wymagany jest między innymi status czynnego podatnika od 12 miesięcy, obecność na białej liście podatników VAT (przez rok) i składanie pliku JPK_V7 za każdy okres rozliczeniowy (przez ostatni rok).

Podatnicy mogą otrzymać zwrot VAT jeszcze szybciej, w 15 dni. Taką możliwość mają przedsiębiorcy, którzy oferują sprzedaż osobom prywatnym, nabijają każdy towar na kasę fiskalną i preferują płatności online. Otrzymanie szybkiego zwrotu VAT-u wiąże się jednak ze spełnieniem wielu warunków.

Jest jeszcze jeden termin zwrotu nadwyżki VAT - 25 dni. Jest on również obwarowany warunkami, które musi spełnić przedsiębiorca. Konieczna jest między innymi płatność za faktury przelewami bankowymi.

Co można płacić z konta VAT?

Środki z konta VAT można wykorzystać nie tylko w celach podatkowych: VAT, PIT, CIT, akcyza. Można z niego opłacić również do skarbówki należności celne i odsetki za zwłokę wynikające z płatności po terminie. Poza tym z konta VAT można zapłacić ZUS i KRUS.

Pieniądze na koncie VAT można wykorzystać robiąc przelew Split Payment przy opłacaniu faktur dla kontrahentów. Jest również opcja uwolnienia środków z konta VAT i ich przelew na rachunek firmowy. W tym celu należy złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT. Od końca 2019 roku nie jest pobierana opłata za złożenie tego wniosku. Czas oczekiwania na odpowiedź to 60 dni.


Firmino

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.